Opinion

Nieuwsbrief

In Delta is vorige week kritiek geleverd op de pas verschenen Nieuwsbrief Emancipatiezaken: de suggestie zou zijn gewekt dat het emancipatiebeleid en de nieuwsbrief alleen op vrouwen zijn gericht.

Daarom een nadere toelichting.

In het midden van de jaren tachtig heeft de TU een begin gemaakt met het emancipatiebeleid. Dat richtte zich tot afgelopen jaar op positieverbetering van vrouwen binnen de universiteit. De Emancipatiecommissie heeft dit jaar het initiatief genomen om het beleid te verbreden naar andere groeperingen in een minderheidspositie binnen de TU. Een nieuwe commissie, binnenkort door het college van bestuur te benoemen, moet deze uitbreiding van doelgroepen gaan uitvoeren.

Uit de ingezonden brief blijkt dat hiervoor bij deze Oras-leden een draagvlak is. We concluderen dat zij concrete ideeën hebben over hoe het emancipatiebeleid vormgegeven kan worden. Wij nodigen hen daarom uit zich kandidaat te stellen als studentlid van de Emancipatiecommissie, om aldus de daad bij het woord te voegen.

Een ander kritiekpunt van de schrijfsters is dat de Cosmopolitan van een te laag niveau is om in een artikel te worden aangehaald. Het lijkt ons duidelijk dat er meerdere manieren zijn om issues aan de orde te stellen, een luchtig artikel als ‘Utopia BV’ was daar één van. Bovendien zouden de schrijfsters, met name in hun functie als politieke vertegenwoordigsters, zich kunnen realiseren dat er binnen een gevarieerde organisatie als de TU verschillende lezers en smaken zijn.

Over de vormgeving van de Nieuwsbrief, en de ogen die de schrijfsters ‘agressief’ aankijken, valt alleen nog op te merken: ‘It is in the eye of the beholder‘, oftewel het is maar wat je er in wilt zien.

In Delta is vorige week kritiek geleverd op de pas verschenen Nieuwsbrief Emancipatiezaken: de suggestie zou zijn gewekt dat het emancipatiebeleid en de nieuwsbrief alleen op vrouwen zijn gericht. Daarom een nadere toelichting.

In het midden van de jaren tachtig heeft de TU een begin gemaakt met het emancipatiebeleid. Dat richtte zich tot afgelopen jaar op positieverbetering van vrouwen binnen de universiteit. De Emancipatiecommissie heeft dit jaar het initiatief genomen om het beleid te verbreden naar andere groeperingen in een minderheidspositie binnen de TU. Een nieuwe commissie, binnenkort door het college van bestuur te benoemen, moet deze uitbreiding van doelgroepen gaan uitvoeren.

Uit de ingezonden brief blijkt dat hiervoor bij deze Oras-leden een draagvlak is. We concluderen dat zij concrete ideeën hebben over hoe het emancipatiebeleid vormgegeven kan worden. Wij nodigen hen daarom uit zich kandidaat te stellen als studentlid van de Emancipatiecommissie, om aldus de daad bij het woord te voegen.

Een ander kritiekpunt van de schrijfsters is dat de Cosmopolitan van een te laag niveau is om in een artikel te worden aangehaald. Het lijkt ons duidelijk dat er meerdere manieren zijn om issues aan de orde te stellen, een luchtig artikel als ‘Utopia BV’ was daar één van. Bovendien zouden de schrijfsters, met name in hun functie als politieke vertegenwoordigsters, zich kunnen realiseren dat er binnen een gevarieerde organisatie als de TU verschillende lezers en smaken zijn.

Over de vormgeving van de Nieuwsbrief, en de ogen die de schrijfsters ‘agressief’ aankijken, valt alleen nog op te merken: ‘It is in the eye of the beholder‘, oftewel het is maar wat je er in wilt zien.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.