Education

Nieuwe regeling bestuurswerk studenten

Het ‘jaarlijks terugkerende evenement’ waarbij TU en studentenraad de degens kruisen over de vergoeding voor bestuurswerk trok vanochtend veel studenten. Zij zagen twee partijen die probeerden een patstelling zoals vorig jaar te voorkomen.

De studentenbestuurders op de publieke tribune kwamen gewoontegetrouw hun gewicht in de schaal leggen. Geen van hen wil immers hun vergoeding voor bestuurs- en commissiewerk inleveren. Toch moet de TU iets doen om de ‘regeling afstudeersteun studenten’ (RAS) betaalbaar te houden als nieuwe verenigingen en meer studenten in overmachtssituaties – ook onderdeel van de RAS – zich aandienen. “Dit jaarlijks terugkerende evenement is altijd in meer of mindere mate frustrerend”, zei collegelid Anka Mulder. “Laten we ons niet weer ingraven in details.”

Het gesprek werd dit jaar inderdaad anders dan eerdere jaren. Toen werd de discussie beheerst door de wil van de universiteit om kostenoverschrijdingen te beteugelen en studenten die streden voor verworven rechten. Over geld wilde Mulder het ditmaal niet hebben, zei ze. De TU heeft andere zaken aan haar hoofd. De universiteit wil de RAS vervangen door de ‘regeling profileringsfonds’ en dat moet over een maand rond zijn.

Platgebeld
De nieuwe regeling kan dan volgend studiejaar ingaan. Volgens een notitie moet ze toekomstbestendig, beheersbaar, transparant en flexibel zijn en rekening houden met de wettelijke mogelijkheid van collegegeldvrij besturen. De TU wil ook duidelijker vastleggen waar ‘initiatieven die vanuit het profileringsfonds worden ondersteund aan dienen bij te dragen’. Verder staan er voorstellen in om overmachtssituaties op andere manieren te bekostigen, bijvoorbeeld met geld van de faculteiten of uit de DUO-regeling voor chronisch zieken en studenten met een functiebeperking.

Sr-voorzitter Mathias de Koning zei ‘platgebeld’ te zijn door bezorgde besturen. “De sr deelt de mening dat een nieuwe regeling toekomstbestendig en transparant moet zijn. Maar flexibiliteit mag niet ten koste gaan van huidige besturen en projecten.” Ook pleitte De Koning voor een redelijke termijn waarop te TU heroverweegt wie hoeveel vergoeding krijgt. “Continuïteit is van belang. Verenigingen willen niet dat ieder jaar hun bestuursmaanden kunnen worden afgepakt.”

Angst
De sr-voorzitter zei niet te willen dat de TU strikt vastlegt voor welke doelen geld uit de regeling bedoeld is. “Wij verwachten niet alleen academische vrijheid, maar ook vrijheid in ontplooiing.” Angst heeft hij voor de aangekondigde korting op het aantal fulltime bestuursfuncties. “De vergoeding wordt minder, maar de hoeveelheid werk natuurlijk niet. We willen niet dat straks alleen de rijke bovenlaag fulltime kan besturen.”

Mulder onderstreepte het belang van flexibiliteit en diversiteit. “Het kan niet zo zijn dat we nooit eens kritisch kunnen kijken naar historisch gegroeide hoeveelheden bestuursmaanden. Dit zal geen feest worden voor iedereen, maar ik zal zeker kijken naar de belangen van alle verenigingen.” Daarna nodigde ze studentenbesturen uit om mee te praten over zorgen en knelpunten. De Koning stemde daarmee in. “Ik heb de hoop en de verwachting dat er in december 2016 inderdaad een toekomstbestendige regeling ligt.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.