Campus

Nieuwe kamers aan de Balpol

Aan de Balthasar van der Polweg moet nog dit jaar begonnen worden met de bouw van een vierde studentencomplex.

(Illustratie: Studioninedots + HVDN)

Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg heeft het allemaal: een adellijke familienaam geworteld in het heilige Roomse Rijk; een familiekasteel met landgoed waar hij naar hartenlust kan jagen en skiën; een mooie geblondeerde vrouw, ook van adel, die hem overal vergezelt en vol bewondering aankijkt; een rotsvaste zetel in de Bondsdag gebaseerd op een grote schare trouwe kiezers; en een voorouder die nog heeft geprobeerd om Hitler te vermoorden. Wat kan zo’n man zich nog meer wensen? Een doctorstitel natuurlijk!
Een paar jaar geleden schreef Karl-Theodor een proefschrift over de eenwording van Europa, waarop hij summa cum laude promoveerde. Het proefschrift werd door niemand geciteerd, van andere wetenschappelijke publicaties van Karl-Theodor ontbrak elk spoor. Er leek met andere woorden geen vuiltje aan de lucht, totdat bekend werd dat verschillende pagina’s uit het proefschrift bijna letterlijk waren overgeschreven uit kranten. Toen brak de hel los, stortten bloggers zich op Guttenberg, en moest de arme Herr Dr Freiherr zu Guttenberg afstand doen van zijn titel. Hij mag nog even aanblijven als defensieminister, maar ongetwijfeld stuurt Angela Merkel, zelf wetenschapper en getrouwd met een professor, de arme Guttenberg op discrete Duitse wijze richting een geruisloze dood.
Wat is nu de moraal van dit verhaal? Een doctorstitel op de deur is voor elke politicus een niet te versmaden pronkstuk! Met die wetenschap mag de TU best zijn voordeel doen. Ik heb het donkerbruine vermoeden dat de boete op langstuderen is ingegeven door de rancune van een gestraalde havo-leerling uit Venlo. Protesteren helpt niet. Zoete broodjes bakken helpt wel. Waarom verleent de TU geen eredoctoraat aan Geert Wilders? Daarvoor is een proefschrift helemaal niet nodig, een fraaie volzin volstaat. De TU zou letterlijk de motivatie voor het eredoctoraat van Beatrix in Leiden kunnen kopiëren: omdat hij zijn ambt, en het gezag dat zijn ambt geniet, voortdurend in dienst heeft gesteld van de vrijheid. Dit lijkt mij voldoende voor een summa cum laude.

Dit keer geen toren, maar een gebouw van vijf woonlagen, met een gat in het midden. Het gebouw is een ontwerp van architectencombinatie Studioninedots + HVDN. Dat deed met twee andere bureaus mee aan een prijsvraag van studentenhuisvester Duwo.


Veel eisen waren op voorhand bekend: het gebouw moest 67 meter lang worden en vijf lagen hoog. Er moesten 140 permanente studentenwoningen in komen en op het dak moest een gemeenschappelijke ruimte worden gecreëerd.

Dat laatste deed Studioninedots + HVDN niet. De architecten ontwierpen een gebouw met een gat erin, zodat de gemeenschappelijke buitenruimte toch in het gebouw kwam. Volgens Studioninedots + HVDN ontstaat er zo een ‘interactieve relatie tussen de bewoners, het gebouw en zijn omgeving’.

Bijkomend voordeel is dat het dak geheel beplant kan worden met mos-sedum. Dat heeft een isolerende werking, kan overtollig regenwater vasthouden, zorgt voor meer groen op de campus en gaat langer mee.


De 140 zelfstandige kamers zijn allemaal gelijk: 24 vierkante meter groot, met een badkamer en een keukentje erin. Op de begane grond komen een grote fietsenstalling en een ruimte met wasmachines. Op de vijf etages zijn wisselende aantallen kamers.

Bouwbedrijf Jan Snel wil het pand zo gauw mogelijk gaan bouwen, zodat het al begin 2013 kan worden opgeleverd. Het bouwen kan sneller dan gebruikelijk, omdat het gebouw wordt opgetrokken uit prefab delen net als de woontorens aan de Leeghwaterstraat uit 2009.

Editor in chief Saskia Bonger

Do you have a question or comment about this article?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.