Education

Nieuwe fietsenstalling bij station Delft

De tweede ondergrondse fietsenstalling op station Delft is vandaag geopend. Dat betekent het einde voor de bovengrondse stalling, die morgen dicht gaat.

Bij station Delft CS is begin deze week een tweede ondergrondse fietsenstalling geopend. Ze telt 2700 plaatsen met directe toegang tot de bestaande fietsenstalling en het station.

Van die 2700 plekken zijn er 125 gereserveerd voor fietsen met een bijzonder formaat, zoals bakfietsen. Voor bromfietsen zijn er veertig plaatsen.

De maximale stallingsduur is 28 dagen, twee weken langer dan in de huidige stalling onder de grond. Daar was vraag naar in de onbewaakte, gratis fietsenstalling. “Voor medewerkers van de TU bijvoorbeeld is het lastig om hun fiets tijdens vakanties weg te halen”, zegt Irene van Oudenniel van Spoorzone Delft.

Minder bovengronds

In totaal zijn er nu 7700 ondergrondse plaatsen. Dat betekent dat het grootste deel van de bovengrondse stalling morgen – 23 mei – dicht gaat. De grond wordt bouwrijp gemaakt voor de bouw van The Student Hotel en plan Antoni. Verder komt bovenop de stalling Park Spoorloos, dat vanaf eind dit jaar wordt aangelegd.

Er blijven tot juli slechts zevenhonderd plaatsen bovengronds beschikbaar op de huidige plek. Vanaf juli dit jaar tot halverwege 2019 komen er zevenhonderd tijdelijke plaatsen langs het fietspad Houttuinen.

In 2019 komt er een derde ondergrondse stalling, waar 2400 fietsen in kunnen. Als het zover is kunnen alle fietsen ondergronds terecht, want volgens een prognose zijn in 2030 tienduizend stallingsplaatsen nodig.

Puzzelen met fietsparkeren

TU-studenten dachten mee over oplossingen voor het fietsparkeren op het Delftse station. Een artikel hierover verscheen in december 2016 in Delta. Lees het hier.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.