Education

Nieuw elan bij hogescholen

Bij de opening van het nieuwe studiejaar lijken de hogeschoolbestuurders vastbesloten de affaires in het hbo definitief achter zich te laten. ‘Verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit’ was de meest gehoorde leus.


Veel hogescholen gaan het komend studiejaar hun ‘onderwijsvisie’, ‘onderwijsconcept’ of ‘onderwijsstrategie’ opnieuw formuleren, lieten de collegevoorzitters in hun toespraken weten.Zuyd Hogeschool bijvoorbeeld doet maar liefst vijf beloften “die onze doelen verbinden met jullie verwachtingen”, Hogeschool Windesheim heeft 2013 uitgeroepen tot “het jaar van de trots”, Saxion gaat “vier elementen consequent aan elkaar verbinden” en de Hogeschool Utrecht zal “de B van Hoger Beroeps Onderwijs” het komende jaar centraal stellen.De nieuwe plannen komen niet uit de lucht vallen. Het ministerie stelt zwaardere eisen aan de instellingen en onderwijskeurmeester NVAO heeft de opleidingen het afgelopen jaar streng gecontroleerd. Daardoor is een voldoende halen op veel plekken moeilijker geworden, klagen studenten.“Het leidt niet tot staande ovaties”, erkent Karel van Rosmalen van Zuyd Hogeschool, “maar het is wel nodig. De eisen worden hoger.” Als het moet, neemt zijn instelling daarvoor een dip in de studenttevredenheid voor lief.Veel hogescholen krijgen dit jaar een commissie op bezoek die gaat beoordelen of hun onderwijsbeleid deugt. Dat vinden de collegevoorzitters weliswaar belangrijk, maar ze zijn minder enthousiast over al het gedoe dat er bij komt kijken. “De inhoud begint het te verliezen van de bureaucratie”, aldus Albert Cornelissen van Windesheim.Ook Wim Boomkamp, collegevoorzitter van Saxion, maakt zich zorgen over de regeldruk. En over het afleggen van een eed voor bestuurders – nog een idee om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren – schampert hij: “Alsof zo’n eenmalige belofte een blijvende bijdrage levert om tot een meer integere bestuurscultuur te komen.” Hij ziet meer in “het blijven aangaan van een debat en het koesteren van de wrijving die daaruit voortkomt”.Het tegengeluid kwam van Stenden Hogeschool. Volgens collegevoorzitter Leendert Klaassen, voormalig NVAO-bestuurslid, is het voor veel instellingen “juist heel heilzaam om regelmatig te kijken naar de eigen doelstellingen en de manier waarop we die willen bereiken”. Dat hoort volgens hem bij een organisatie die onderwijs verzorgt en diploma’s mag uitreiken. “In die zin helpt de instellingstoets kwaliteitszorg ons goed bij de uitvoering van onze maatschappelijke taak.”De afgelopen dagen openden het gros van de hogescholen hun collegejaar. De universiteiten deden dat maandag.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.