Education

Nieuw bestuur Inholland

Kees Rutten en Lieteke van Vucht Tijssen gaan samen met Doekle Terpstra komend jaar de Hogeschool Inholland leiden. Rutten wordt verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, Van Vucht Tijssen voor onderwijs en onderzoek.

Dat meldt Inholland in een persbericht. Van Vucht Tijssen, die in de jaren negentig lid was van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht, begint per direct. Rutten begint half januari. Hij is momenteel nog bestuurslid van de Vrije Universiteit, waar hij eveneens verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering. Rutten had daarvoor verschillende functies in de financiële wereld. Hij heeft bovendien een toezichthoudende functies bij een pensioenfonds.

Geert Dales
Terpstra trad eind november terug als voorzitter van de HBO-raad om bij Inholland orde op zaken te stellen. Hij is de opvolger van Geert Dales, die aftrad na onenigheid met zijn medebestuurders. Dales’ optreden in de affaire over een dubieuze afstudeerroute bij de opleiding media & entertainment management van Inholland zou de druppel zijn geweest.

De SP wil snel duidelijkheid van minister Plasterk over het bericht dat de TU een bijdrage van 25 miljoen euro voor Bouwkunde dreigt mis te lopen. De TU wil Bouwkunde gehuisvest laten aan de Julianalaan, maar volgens Plasterk was het geld bedoeld voor nieuwbouw.

Volgens kamerlid Jasper van Dijk zit óf de TU fout omdat die zich niet aan de afspraak heeft gehouden, óf zit de minister fout omdat die niet duidelijk heeft gesteld waar het geld voor bedoeld is.

Van Dijk ziet twee kanten aan de zaak. “De TU had te maken met een brand, een noodsituatie. Plasterk is daar op ingesprongen met 25 miljoen euro. Vervolgens heeft de TU dat op eigen manier opgelost. Nu dreigt Plasterk het geld in te trekken. Wij willen horen wat zijn overwegingen daarbij zijn. Als de TU zegt dat het om het oplossen van een noodsituatie ging, heeft de TU een goed argument.”

Het gaat Van Dijk er niet zozeer om dat de TU het geld moet teruggeven. “Ik wil een toelichting. Daar zijn beide partijen bij gebaat. Nu zit men bij de TU in onzekerheid of er 25 miljoen euro moet worden terugbetaald. Ga aan tafel zitten en probeer er met elkaar uit te komen zonder kapitaalvernietiging.”

Van Dijk wijst er op dat de TU indirect ook last heeft van een andere zaak: die van Plasterks overheveling van honderd miljoen euro uit de bekostiging van universiteiten naar onderzoeksfinancier NWO.

Universiteiten zouden dat geld terug kunnen verdienen met goede onderzoeksvoorstellen, maar in de praktijk blijkt dat TU’s veel meer inleveren dan dat zij terugverdienen. De TU Delft blijkt de grootste verliezer met een inkomstenderving van zeven miljoen euro. “Het is goed te investeren in de tweede geldstroom, maar niet ten koste van de eerste geldstroom”, zegt Van Dijk. “Je ziet nu dat TU’s daar nadeel van ondervinden.”

Verder is er ook de kwestie van de systeemfout in de bekostiging van het bachelor-mastersysteem. De TU heeft daardoor zo’n veertig miljoen euro tegoed van het ministerie, maar Plasterk wil dat verspreid over veertien jaar terugbetalen.

Dat zijn volgens Van Dijk al drie punten waardoor de TU er ‘financieel niet rooskleurig voorstaat’. “Daarom is het belangrijk dat er duidelijkheid komt over die 25 miljoen. Er hangen nu onterecht donkere wolken boven de TU.”

De SP brengt de kwestie volgende week aan de orde bij de kamercommissie Onderwijs.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.