Education

Negentig grootverdieners in hoger onderwijs

Negentig bestuurders, hoogleraren en decanen van hogescholen en universiteiten verdienden in 2009 meer dan een minister. De beloningen liepen uiteen van bijna tweehonderdduizend euro tot meer dan drie ton.

Dat blijkt uit de lijst met topinkomens in het hoger onderwijs en andere publieke en semipublieke sectoren, die het ministerie van Binnenlandse Zaken vlak voor kerst publiceerde. Alle salarissen vanaf 188 duizend euro worden vermeld.

Wageningen
In Wageningen betalen ze sinds jaar en dag verreweg het hoogste bestuurderssalaris: 351.434 euro krijgt de bestuursvoorzitter daar, waarvan ruim 73 duizend euro als pensioenpremie. Slechts enkele andere bestuurders naderen de drie ton, zoals de voorzitter van de Vrije Universiteit (289 duizend euro), de toenmalige voorzitter van Stenden Hogescholen (273 duizend euro) en de voorzitter van de Universiteit Maastricht (271 duizend euro).

De bestuurders van de Hogeschool Inholland, die intussen alle drie het veld hebben moeten ruimen, verdienden allemaal meer dan twee ton. Voorzitter Geert Dales kreeg 223 duizend euro. In totaal staan er 55 bestuurders van hogescholen en universiteiten op de lijst; twee meer dan de Algemene Onderwijsbond in oktober had geturfd op grond van de jaarverslagen.

Delft
De TU Delft ligt nog in de clinch met het ministerie van onderwijs. Dat meent dat bestuursvoorzitter Van den Berg 19.000 euro te veel loon heeft ontvangen en wil dat inhouden op de rijksbijdrage aan de TU.

Verder is er in Delft een decaan die 232 duizend euro verdient (“combinatie van marktwerking en universitair loongebouw”, aldus de universiteit). In Maastricht verdient een deeltijdhoogleraar voor een halve dag in de week 34 duizend euro per jaar. Een adviseur van de Dienst Uitvoering Onderwijs kreeg 222 duizend euro voor alle raadgeving.

Wetsvoorstel
In totaal staan er 2039 mensen op de lijst die het ministerie van Binnenlandse Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Gemiddeld verdienden zij 212.478 euro. Het kabinet wil de salarissen in de publieke en semipublieke sector maximeren op 130 procent van een ministersalaris en werkt momenteel aan een wetsvoorstel.

Noodwet
Eind oktober zei voorzitter Walter Dresscher van de Algemene Onderwijsbond dat de ‘wet normering topinkomens’ veel te lang op zich laat wachten. “We trekken ieder jaar aan de bel over de enorme bestuurderssalarissen en telkens spreekt de politiek er schande van. Kom desnoods met een noodwet.”

,

De Technische Universiteit Eindhoven vindt de suggestie zelfs ‘ronduit schandelijk’. Volgens een woordvoerder van de TU Delft was al vanaf het begin duidelijk dat projectvoorstellen op het gebied van ontwerp en constructie het niet goed doen bij NWO. NWO moet de gelden van de Vernieuwingsimpuls toekennen. De TU is daarover met NWO in gesprek.

De minister wil het probleem van de technische universiteiten om politieke redenen niet snappen, stelt rector magnificus Hans van Duijn van de TU Eindhoven. Hij is boos over diens antwoorden op kamervragen van CDA en SP over de nadelige effecten van de overheveling van onderzoeksgeld van de universiteiten naar NWO.

Een groot deel van het onderzoek aan de technische universiteiten, de zogenaamde ontwerpende en construerende wetenschappen, komen in de Vernieuwingsimpuls van NWO niet of nauwelijks aan de bak volgens de rector. Dat heeft volgens hem niets met kwaliteit te maken, maar met het feit dat de beoordelings- en selectiemechanismen die NWO bij de Vernieuwingsimpuls gebruikt, niet geschikt zijn voor de ontwerpende ingenieurswetenschappen.

Aan de kwaliteit van het TU-onderzoek zou dat niet liggen: volgens het CWTS in Leiden is de gemiddelde science citation impactscore van de Nederlandse universiteiten in de periode 2003-2006 1,33. De drie TU’s scoren alle drie boven dit gemiddelde: Eindhoven 1,50 (de één na hoogste score), Delft 1,40 en Twente 1,35.

Plasterk zou verder ten onrechte suggereren dat de TU’s zich meer op andere subsidieregelingen zouden richten dan de Vernieuwingsimpuls. Van Duijn: “De drie TU´s zetten juist alles op alles om hun wetenschappelijk medewerkers te stimuleren bij het indienen van aanvragen in het kader van de Vernieuwingsimpuls. Qua aantallen aanvragen doen de drie TU´s ook niet onder voor andere universiteiten.”

Zijn conclusie: “Minister Plasterk verdedigt hier tegen beter weten in een buitengewoon omstreden maatregel die geheel volgens de voorspellingen buitengewoon negatief uitwerkt op de technische universiteiten. En dat in een tijd waarin de kenniseconomie in het belang van de high tech industrie juist schreeuwt om extra investeringen in de technische wetenschappen. Plasterk zou er goed aan doen zijn maatregel ongedaan te maken of op zijn minst de drie technische universiteiten te compenseren. Hij doet echter het omgekeerde, hij heeft eerder aan de 3TU.Federatie toegezegde middelen uit zijn begroting geschrapt en overgeheveld naar de sociale wetenschappen.”

Dat blijkt uit de lijst met topinkomens in het hoger onderwijs en andere publieke en semipublieke sectoren, die het ministerie van Binnenlandse Zaken vlak voor kerst publiceerde. Alle salarissen vanaf 188 duizend euro worden vermeld.

Wageningen
In Wageningen betalen ze sinds jaar en dag verreweg het hoogste bestuurderssalaris: 351.434 euro krijgt de bestuursvoorzitter daar, waarvan ruim 73 duizend euro als pensioenpremie. Slechts enkele andere bestuurders naderen de drie ton, zoals de voorzitter van de Vrije Universiteit (289 duizend euro), de toenmalige voorzitter van Stenden Hogescholen (273 duizend euro) en de voorzitter van de Universiteit Maastricht (271 duizend euro).

De bestuurders van de Hogeschool Inholland, die intussen alle drie het veld hebben moeten ruimen, verdienden allemaal meer dan twee ton. Voorzitter Geert Dales kreeg 223 duizend euro. In totaal staan er 55 bestuurders van hogescholen en universiteiten op de lijst; twee meer dan de Algemene Onderwijsbond in oktober had geturfd op grond van de jaarverslagen.

Delft
De TU Delft ligt nog in de clinch met het ministerie van onderwijs. Dat meent dat bestuursvoorzitter Van den Berg 19.000 euro te veel loon heeft ontvangen en wil dat inhouden op de rijksbijdrage aan de TU. VAn den Berg verdient volgens de rapportage 245 duizend euro, waarvan 200 duizend euro belastbaar loon en 45 duizend euro pensioenbijdrage. 

De TU Delft heeft nog vier ‘grootverdieners’, waarvan er een boven de Balkenende-norm van 191 duizend euro zit. Die laatste is een decaan met een belastbaar inkomen van 193 duizend euro. De andere drie zijn de vice-president van het college van bestuur, de rector magnificus en nog een decaan. Zij hebben een belastbaar inkomen van respectievelijk 154 duizend, 161 duizend en 159 duizend euro. In alle gevallen motiveert de TU Delft dat als een ‘combinatie van marktwerking en universitair loongebouw’.

In Maastricht verdient een deeltijdhoogleraar voor een halve dag in de week 34 duizend euro per jaar. Een adviseur van de Dienst Uitvoering Onderwijs kreeg 222 duizend euro voor alle raadgeving.

Wetsvoorstel
In totaal staan er 2039 mensen op de lijst die het ministerie van Binnenlandse Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Gemiddeld verdienden zij 212.478 euro. Het kabinet wil de salarissen in de publieke en semipublieke sector maximeren op 130 procent van een ministersalaris en werkt momenteel aan een wetsvoorstel.

Noodwet
Eind oktober zei voorzitter Walter Dresscher van de Algemene Onderwijsbond dat de ‘wet normering topinkomens’ veel te lang op zich laat wachten. “We trekken ieder jaar aan de bel over de enorme bestuurderssalarissen en telkens spreekt de politiek er schande van. Kom desnoods met een noodwet.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.