Education

Nauwelijks vraag naar TU-loopbaancoach

De loopbaancoach op de TU-mobiliteitsportal heeft een ‘ronduit laag’ aantal vragen van medewerkers gehad. In het jaar dat de e-coach nu actief is, hebben zes mensen hem benaderd.

Reinier le Poole is een externe loopbaancoach die zijn diensten via loopbaanportal My Career aanbiedt. TU-medewerkers kunnen hem sinds een klein jaar via de e-mail alle mogelijke vragen stellen op het gebied van werk.

Op de eerste vraag volgt een mailwisseling en mogelijk een serie gesprekken op kosten van de universiteit. Die gesprekken kunnen verschillende uitkomsten hebben: óf Le Poole helpt om het huidige werk van iemand te verbeteren, óf hij geeft inzicht in diens drijfveren en vaardigheden. Daarmee kan diegene de arbeidsmarkt op, intern of extern.

Teleurstellend
Er zijn echter nog maar weinig mensen die de e-coach gevonden hebben, vertelde hij maandagmiddag 19 september tijdens de ‘collegetour mobiliteit’ van de TU-vakbonden. “Er zijn zes mensen geweest. Dat aantal is ronduit laag.” Na afloop van de bijeenkomst noemt dat ‘zeer teleurstellend’. “We verwachtten toch wel zo’n vijftig vragen per jaar.”

Uit een evaluatie van de portal MyCareer blijkt dat de toegankelijkheid en de communicatie beter konden. Dus daar wordt aan gewerkt, aldus Le Poole. Verder wil hij benadrukken dat de website en de e-mails strikt vertrouwelijk zijn. “Mijn boodschap aan medewerkers is dan ook: schroom niet.” Dat laatste heeft volgens Le Poole niet alleen te maken met vertrouwelijkheid van vragen, communicatie over de portal of toegankelijkheid ervan. “Ik denk dat er een attitudeverandering moet komen, zodat mobiliteit normaal wordt en niet bedreigend voelt.”

Voor de zes mensen die Le Poole dit jaar benaderden, was dat niet perse het geval. Twee mensen moesten bijvoorbeeld weg. Twee wilden iets anders, de ene omdat het mis ging op het werk, de ander omdat diegene eraan toe was. Bij de andere twee was het een combinatie van redenen.

Een middel, geen doel
Met de bijeenkomst wilden de vakbonden mobiliteit op de agenda houden na de introductie van de portal in 2015. Voorzitter Fred Veer stelde dat mobiliteit de verantwoordelijkheid is van medewerkers zelf en dat de TU middelen heeft om hen daarbij te helpen. “Scholing is een recht, de opties zijn er gewoon.”

Collegevoorzitter Tim van der Hagen sprak van een gedeelde verantwoordelijkheid en een gezamenlijk belang. “Een goede leidinggevende gaat met zijn medewerkers in gesprek over mobiliteit. Niet omdat hij ze weg wil hebben, maar omdat hij oog wil hebben voor hun ontwikkeling. Dat is goed voor hen en voor de universiteit.”

Hij benadrukte dat mobiliteit wat hem betreft geen doel is, maar een middel. “Het móet niet. Soms is het juist uitstekend dat iemand zijn loopbaan lang op dezelfde plek zit.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.