Campus

Muzikale juwelen

Prachtig, dynamisch en intiem. De lovende woorden over de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach zijn niet van de lucht. Een week voor Pasen wordt het muziekstuk uitgevoerd in de aula. “Het verhaal is universeel en kan iedereen aanspreken.”

“Het is een helder, direct en aansprekend muziekstuk. Veel korter dan de Matthäus Passion. Veel actie, uitgedrukt met flitsende muziek, afgewisseld met rustige, mooie ingetogen stukken.” Dirigent Jos Vermunt heeft weinig moeite om in enthousiaste bewoordingen aan te geven waarom de Johannes Passion de moeite waard is om te ondergaan.

“Prachtig”, zegt Jo Kok over het werk dat Bach in 1724 schreef, iets eerder dan de Matthäus Passion. De TU-medewerker is tenor in het koor dat de twee uur durende uitvoering samen met een klein orkest en zes vocale solisten verzorgt. “Het is dynamischer en intiemer dan de Matthäus Passion. Met een heel goede koppeling tussen de vertelling van het lijdensverhaal en de muziek.” Kok geeft twee voorbeelden: “Het openingskoor zingt jubelend dat we God moeten loven en eren. Tegelijkertijd hoor je in de orkestmuziek al de sombere geluiden van het komende lijden doorklinken. Een tweede voorbeeld is het moment waarop het koor bezingt hoe Christus wordt ontkleed voordat hij aan het kruis gehangen wordt. De soldaten vinden het zonde om zijn witte mantel die uit één stuk bestaat te verscheuren en onderling te verdelen. Ze willen ‘m verloten. In de muziek hoor je op dat moment als het ware, in de colloraturen van het koor, de dobbelstenen rollen. De muziek heeft dus een enorme verbeeldingskracht.”
De Johannes Passion wordt uitgevoerd in het vernieuwde auditorium van de TU. Kok: “In een kerk krijgt het muziekstuk eerder een religieuze dimensie, omdat het voor de eredienst is gecomponeerd. Daar staat tegenover dat de ingestudeerde verfijningen en tekstaccenten minder tot hun recht komen door de bijzondere akoestiek. In een moderne concertzaal als de aula kun je de gewenste akoestiek met technische middelen vooraf bepalen en instellen.”
Vermunt: “De ruimte waarin een concert wordt gegeven is zeker van invloed op de uitvoering en de beleving, maar de Passion is niet alleen het verhaal van Jezus. Het verhaal is universeel en kan iedereen en altijd, en dus overal, aanspreken.” Bovenal zit de religieuze ervaring in de muziek zelf, stelt Kok die het een voorrecht vindt om de Johannes Passion te mogen uitvoeren. “Diep in mijn binnenste resoneert er iets dat in mij als persoon zit. De Johannes Passion eindigt in een van de mooiste koralen die Bach gecomponeerd heeft. Daarin klinkt de hoop van de verrijzenis door.” Het accent ligt meer op verlossing dan op lijden, zoals Vermunt het eerder formuleerde: “Het hoopvolle slotkoraal verwijst naar de wederopstanding uit de dood en de belofte van het eeuwige leven.”

Kok: “In beide Passies zijn de onderbrekingen van de lijdensverhalen, de koralen, de muzikale juwelen van Bach. Hierin geeft hij uiting aan zijn persoonlijke overwegingen op juist die momenten in het lijdensverhaal. Daarmee geeft hij zijn eigen religieuze ervaring aan.”
Het concert in de aula is een van de twee uitvoeringen van het gezelschap. Kok: “Het liefst zouden we het stuk nog vaker willen opvoeren, daarvoor studeer je ‘m tenslotte in, achtmaal twee uur lang. Maar Nederland heeft zó’n rijke traditie in Passie-uitvoeringen, bijna uniek in Europa. We zijn bepaald niet de enigen. Hoe dat komt? Misschien omdat wij van mooie muziek houden? Omdat er misschien toch gevoel voor culturele waarde in de Nederlander zit?”  

Johannes Passion van Johann Sebastian Bach, door het Residentie Kamerkoor, het Residentie Bachorkest en solisten, onder leiding van Jos Vermunt.
Vrijdag 26 maart, Aula Congrescentrum, Mekelweg 5, aanvang 20.00 uur.
Kaartverkoop bij het secretariaat van Prometheus, Mekelweg 5, van 12.00 – 14.00 uur of aan de zaal. Studenten en introducées: € 17,50. (Oud)medewerkers TU: € 22,50.
www.prometheus.tudelft.nl

SoSalsa organiseert op 12 juni het laatste feest in Hawaii stijl van dit collegejaar. Onder leiding van DJ Rafael kan je die avond dansen op salsa, merengue, bachata en zouk. Ook wanneer deze termen je niets zeggen, ben je van harte welkom! Voorafgaand aan het feest is er een salsaworkshop speciaal voor beginners. Hier maak je kennis met deze dansstijl. Je leert de basispas en de eerste draaien. De workshop vindt plaats onder leiding van twee studenten van de salsavereniging SoSalsa! Aansluitend is er een workshop bachata. Bachata is een muziekgenre dat oorspronkelijk uit de Dominicaanse Republiek komt en ook onder de verzamelnaam Salsa valt. Rafael – de ‘bachatakoning van Nederland’ – geeft deze workshop. Het belooft een professionele en grappige workshop te worden.
Maar naast workshops is er nog meer te doen. Tijdens de avond worden er twee optredens gegeven. Salsavereniging SoSalsa! heeft een eigen showgroep die aan wedstrijden meedoet. De studenten van SoShow! laten een ‘rueda de casino’ zien. Ook is er een optreden van Extravanganza, een initiatief van een SoSalsa!-lid die met andere dansers een spectaculaire show in elkaar zette. Verder is er live percussie door Wytze van der Zweep, de percussiedocent van het Cultureel Centrum. Onder de naam Latigo Blanco Y Compania brengt hij met twee studenten een aantal salsanummers ten gehore waarop gedanst kan worden. Met deze combinatie van workshops, optredens en live muziek is er dan ook voor dansers van ieder niveau genoeg te beleven.
De Hawaii-party vindt plaats op vrijdag 12 juni in dansschool Wesseling. Om 21.00 uur begint de workshop salsa voor beginners, gevolgd door de workshop bachata om 21.30 uur. Vanaf 22.30 uur kan er vrij worden gedanst. Kosten voor de hele avond zijn €3,- voor SoSalsa!-leden en €7,- voor niet-leden.

www.sosalsa.nl

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.