Education

Monetariseren tot de dood er op volgt

“De kredietcrisis is een zegen”, vindt econoom prof.dr. Arnold Heertje, emeritus hoogleraar bij de Universiteit van Amsterdam.

Zegenrijke crisis

 Werkloosheid en kelderende beurskoersen. De kredietcrisis staat voor velen gelijk aan kommer en kwel. Heertje kijkt daar heel anders tegenaan, zei hij afgelopen donderdag tijdens een symposium over duurzaam bouwen bij de faculteit Bouwkunde. 

Heertje hield zijn toehoorders voor dat de meeste economen en politici een volstrekt vertekend beeld hebben van de economie. “Economen monetariseren tot de dood er op volgt. Wat ze niet in geld kunnen uitdrukken, vegen ze van tafel omdat het zogenaamd geen onderdeel uit zou maken van de economie. Maar in de economie draait het om welvaart. Dat is een heel ruim begrip.” 

De kredietcrisis heeft volgens Heertje de zaken blootgelegd waar het in de wereld echt om gaat, zoals het behoud van natuur en cultuur. Volgens de econoom is het ondenkbaar om na de crisis op dezelfde voet verder te gaan. “We hebben gezien dat we met alleen een financiële aanpak tegen de muur oplopen. De wereld na de crisis moet kwalitatief beter zijn, humaner en duurzamer.”

Het dalend consumentenvertrouwen juicht Heertje toe. “Het is goed dat er een bezinning ontstaat over consumptie. Men gaat weer sparen.” Mensen moeten hun geld volgens hem investeren in duurzame ontwikkeling; in een betere bestaanskwaliteit. In dingen kortom die je niet in de winkel kunt kopen – zoals schone lucht.

“De overheid zou deze bezinning moeten aanmoedigen. Maar in plaats daarvan wil ze pas weer in het milieu gaan investeren als de kredietcrisis voorbij is. Dat is fout. Obama, Sarkozy en Merkel doen dat heel anders.”

Het symposium over duurzaam bouwen werd gegeven ter ere van het afscheid van prof.ir. Kees Duivestein als hoogleraar milieutechnisch ontwerpen bij Bouwkunde. Het symposium stond in het teken van ‘de ruimtelijke kwaliteit van het bouwen in relatie tot sociale, economische en milieuaspecten.’ Het symposium werd geopend door minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Steeds meer masteropleidingen kunnen alleen in het Engels worden gevolgd, terwijl Nederlands volgens de wet op het hoger onderwijs verplicht is aan hogescholen en universiteiten. De Stichting Nederlands is bang dat Nederlands als ‘cultuurtaal’ in de knel komt. Terwijl de wet stelt dat onderwijs en tentamens in beginsel in het Nederlands zijn. De TU Delft houdt zich net als veel instellingen niet aan deze twintig jaar oude regel, die als dode letter wordt beschouwd. De universiteit wil speler zijn op de internationale markt. Dan red je het niet met Nederlands. De TU geeft alle vijftig masteropleidingen in het Engels en alle veertien bachelors in het Nederlands. De faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek is de enige uitzondering. Daar worden de bacheloropleidingen in zowel Nederlands als Engels gegeven. En wat blijkt? Meer Nederlandse studenten kiezen dan voor Engels.

Zegenrijke crisis
Zegenrijke crisis

Zegenrijke crisis

 Werkloosheid en kelderende beurskoersen. De kredietcrisis staat voor velen gelijk aan kommer en kwel. Heertje kijkt daar heel anders tegenaan, zei hij afgelopen donderdag tijdens een symposium over duurzaam bouwen bij de faculteit Bouwkunde. 

Heertje hield zijn toehoorders voor dat de meeste economen en politici een volstrekt vertekend beeld hebben van de economie. “Economen monetariseren tot de dood er op volgt. Wat ze niet in geld kunnen uitdrukken, vegen ze van tafel omdat het zogenaamd geen onderdeel uit zou maken van de economie. Maar in de economie draait het om welvaart. Dat is een heel ruim begrip.” 

De kredietcrisis heeft volgens Heertje de zaken blootgelegd waar het in de wereld echt om gaat, zoals het behoud van natuur en cultuur. Volgens de econoom is het ondenkbaar om na de crisis op dezelfde voet verder te gaan. “We hebben gezien dat we met alleen een financiële aanpak tegen de muur oplopen. De wereld na de crisis moet kwalitatief beter zijn, humaner en duurzamer.”

Het dalend consumentenvertrouwen juicht Heertje toe. “Het is goed dat er een bezinning ontstaat over consumptie. Men gaat weer sparen.” Mensen moeten hun geld volgens hem investeren in duurzame ontwikkeling; in een betere bestaanskwaliteit. In dingen kortom die je niet in de winkel kunt kopen – zoals schone lucht.

“De overheid zou deze bezinning moeten aanmoedigen. Maar in plaats daarvan wil ze pas weer in het milieu gaan investeren als de kredietcrisis voorbij is. Dat is fout. Obama, Sarkozy en Merkel doen dat heel anders.”

Het symposium over duurzaam bouwen werd gegeven ter ere van het afscheid van prof.ir. Kees Duivestein als hoogleraar milieutechnisch ontwerpen bij Bouwkunde. Het symposium stond in het teken van ‘de ruimtelijke kwaliteit van het bouwen in relatie tot sociale, economische en milieuaspecten.’ Het symposium werd geopend door minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.