Education

Mogelijk studentenkamers op plek tankstation

Een nieuw bestemmingsplan voor de TU-wijk moet de bouw van 1500 nieuwe studentenwoningen op de campus mogelijk maken. Een werkgroep van de TU, gemeente en studentenhuisvester Duwo zoekt naar plekken waar mogelijk plaats is voor huizen.

Volgens Dick Gútlich van TU-vastgoed gaat het onder meer om de parkeerplaatsen bij de studentencomplexen aan de Balthasar van der Polweg en de Leeghwaterstraat. Parkeren zou dan onder de nieuwbouw moeten gebeuren. Ook zou er een studentencomplex kunnen komen op de plek van het Shell-tankstation. Dat verdwijnt met de aanleg van het Mekelpark.

De werkgroep hoopt genoeg plek te vinden voor 1500 nieuwe studentenkamers. Stedenbouwkundigen bekijken hoe hoog de gebouwen kunnen worden en hoeveel kamers erin passen. Dat heeft vooral met kosten te maken, vertelt Gútlich. Een heel hoog gebouw zou veel studenten kunnen herbergen, maar is erg duur.

Het huidige bestemmingsplan dateert volgens Gútlich uit de jaren vijftig of zestig van de vorige eeuw. Door verscherpte regelgeving moet de gemeente dat nu vernieuwen. Dat komt goed uit, want het huidige plan maakt meer woningbouw op de campus onmogelijk.

Voor 1 juli 2008 moet het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan klaar zijn. Daarna kan Duwo concrete plannen voorbereiden.

Gemeente, universiteit en studentenhuisvester zien samen de noodzaak van meer nieuwe studentenwoningen op de campus. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze het eens zijn over de vraag hoe de toekomstige campus eruit moet zien. Gútlich: “De resterende groene plekken liggen zwaar op de maag. De gemeente wil die behouden, maar wij moeten soms wel uitbreiden.”

Gútlich doelt op de plannen van Bouwkunde om haar ondersteunende afdelingen buiten het faculteitsgebouw onder te brengen. De faculteit kampt met een groot ruimtegebrek. Gútlich: “Wij denken aan een nieuw, tijdelijk of permanent, gebouw tussen Bouwkunde en Civiele Techniek. Maar daar is het nu groen.” (SB)

Een werkgroep van de TU, gemeente en studentenhuisvester Duwo zoekt naar plekken waar mogelijk plaats is voor huizen. Volgens Dick Gútlich van TU-vastgoed gaat het onder meer om de parkeerplaatsen bij de studentencomplexen aan de Balthasar van der Polweg en de Leeghwaterstraat. Parkeren zou dan onder de nieuwbouw moeten gebeuren. Ook zou er een studentencomplex kunnen komen op de plek van het Shell-tankstation. Dat verdwijnt met de aanleg van het Mekelpark.

De werkgroep hoopt genoeg plek te vinden voor 1500 nieuwe studentenkamers. Stedenbouwkundigen bekijken hoe hoog de gebouwen kunnen worden en hoeveel kamers erin passen. Dat heeft vooral met kosten te maken, vertelt Gútlich. Een heel hoog gebouw zou veel studenten kunnen herbergen, maar is erg duur.

Het huidige bestemmingsplan dateert volgens Gútlich uit de jaren vijftig of zestig van de vorige eeuw. Door verscherpte regelgeving moet de gemeente dat nu vernieuwen. Dat komt goed uit, want het huidige plan maakt meer woningbouw op de campus onmogelijk.

Voor 1 juli 2008 moet het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan klaar zijn. Daarna kan Duwo concrete plannen voorbereiden.

Gemeente, universiteit en studentenhuisvester zien samen de noodzaak van meer nieuwe studentenwoningen op de campus. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze het eens zijn over de vraag hoe de toekomstige campus eruit moet zien. Gútlich: “De resterende groene plekken liggen zwaar op de maag. De gemeente wil die behouden, maar wij moeten soms wel uitbreiden.”

Gútlich doelt op de plannen van Bouwkunde om haar ondersteunende afdelingen buiten het faculteitsgebouw onder te brengen. De faculteit kampt met een groot ruimtegebrek. Gútlich: “Wij denken aan een nieuw, tijdelijk of permanent, gebouw tussen Bouwkunde en Civiele Techniek. Maar daar is het nu groen.” (SB)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.