Education

Minister zoekt visie achter Engels in hoger onderwijs

Nu zoveel universiteiten en hogescholen Engelstalige opleidingen aanbieden, rijst de vraag: wat is hun eigen visie op nut en noodzaak hiervan? Minister Van Engelshoven stuurt de Inspectie op pad om het uit te zoeken.

De Tweede Kamer debatteerde gisteren opnieuw over de ‘verengelsing’ van het hoger onderwijs. Meerdere parlementariërs maken zich er grote zorgen over dat steeds meer opleidingen volledig in het Engels worden gegeven. 


Volgens de wet is de voertaal in het onderwijs Nederlands. Daar mag alleen van worden afgeweken als ‘de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door het instellingsbestuur vastgestelde gedragscode’. 


Bewuste keuze

Met andere woorden: elke instelling met Engelstalige opleidingen moet een zogeheten gedragscode hebben als een leidraad voor weloverwogen keuzes rondom Engelstalig onderwijs. Critici vrezen dat instellingen nu vaak geen goede redenen hebben en met Engelstalige opleidingen vooral veel internationale studenten willen trekken. 


Die gedragscode blijkt meer dan eens onvindbaar, zegt Tweede Kamerlid Frank Futselaar. De SP’er diende daarom een motie in om de gedragscodes te inventariseren en instellingen te straffen als ze het gevraagde document niet in huis hebben. SGP en PVV dienden een soortgelijke motie in.


Volgens Van Engelshoven zijn die moties nergens voor nodig: een dergelijk onderzoek staat namelijk al in de steigers. “We zijn in gesprek met de Inspectie over de scope van het onderzoek en de vraag hoe het er precies uit zal zien. We gaan daarin in ieder geval ook kijken naar de gedragscodes,” zei Van Engelshoven tegen Futselaar, Beertema (PVV) en Bisschop (SGP). “Het zou dus zo maar eens kunnen dat u op uw wenken wordt bediend.” 


Als het aan Van Engelshoven ligt, worden de moties dus niet in stemming gebracht. De indieners kunnen daar tot dinsdag over nadenken, als de Tweede Kamer weer gaat stemmen.


HOP, Steffi Weber

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Do you have a question or comment about this article?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.