Education

Minister wil betere voorlichting over extra studiekosten

Studenten moeten betere voorlichting krijgen over extra studiekosten, vindt minister Van Engelshoven. Daar gaat ze universiteiten en hogescholen op aanspreken, al is ze niet erg gealarmeerd.

Dure excursies, management games en andere digitale leermiddelen? Alleen als er een gratis alternatief voorhanden is, mogen opleidingen er geld voor vragen – enkele uitzonderingen daargelaten.


Toch krijgen studenten daar niet altijd goede voorlichting over. Soms verzwijgen opleidingen het zelfs, omdat ze vinden dat studenten gewoon mee moeten op een waardevolle excursie.


CDA-kamerlid Harry van der Molen stelde Kamervragen. Het probleem speelt volgens hem al jaren en de vorige minister van Onderwijs heeft universiteiten en hogescholen er ook op aangesproken. Gaat minister Van Engelshoven de wet strenger handhaven?


Dat is nergens voor nodig, is het antwoord van de minister. De Onderwijsinspectie deed onderzoek toen het Interstedelijk Studenten Overleg 343 klachten over extra studiekosten verzamelde, maar daarvan bleken er maar acht gegrond.


Natuurlijk moeten deze instellingen hun voorlichting verbeteren. De Onderwijsinspectie gaat “na een redelijke termijn” controleren of ze dat daadwerkelijk hebben gedaan, schrijft minister Van Engelshoven. Zo niet, dan kan de inspectie alsnog in actie komen.


‘Studeren is toch al duur geworden nu de basisbeurs is afgeschaft’


Van der Molen ziet een gevaar voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Studeren is toch al duur geworden nu de basisbeurs is afgeschaft. Maakt dat het niet “des te schrijnender” dat sommige instellingen zich nog steeds niet aan de wettelijke voorschriften houden, wilde hij van de minister weten.


Maar Van Engelshoven is lid van D66, een van de partijen die het nieuwe leenstelsel aan een meerderheid hielpen. Ze gaat er dus niet op in. Ze deelt de mening dat onderwijsinstellingen zich aan de wettelijke voorschriften moeten houden, antwoordt ze afgemeten.


En als studenten toch tegen onterechte extra studiekosten aanlopen, kunnen ze een klacht indienen. Krijgen ze bij hun onderwijsinstelling geen gehoor, dan kunnen ze naar de rechter stappen. Mochten ze gelijk krijgen, blijkt uit Van Engelshovens antwoord, dan zal de inspectie de onderwijsinstelling erop aanspreken “en zo nodig handhavend optreden.”


HOP, Bas Belleman

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Do you have a question or comment about this article?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.