Education

​Minister on tour: wat gaan we doen met 800 miljoen?

Studenten en docenten mogen het komende halfjaar met de minister meedenken over de toekomst van het hoger onderwijs en de investeringen die mogelijk worden als de basisbeurs is afgeschaft.

Het hoger onderwijs staat niet stil, schrijft minister Bussemaker in een notitie. In de zomer van 2015 zal ze een nieuwe beleidsagenda presenteren, maar eerst wil ze haar gedachten scherpen in gesprek met belanghebbenden. Tijdens de ‘HO-Tour’, waarin ze vijf regio’s aandoet, wil ze onder meer peilen hoe de opbrengst van het leenstelsel het best kan worden geïnvesteerd.

Per bijeenkomst staat er een thema centraal. Internationalisering bijvoorbeeld, en de mogelijkheden van online onderwijs. Ook over de banden met het regionale bedrijfsleven wil de minister brainstormen met universiteiten en hogescholen.

Een ander onderwerp is de verbetering van de doorstroommogelijkheden tussen hbo en wo. “Drempels zoals hoge kosten voor schakelprogramma’s moeten worden geslecht”, schrijft de minister. Schakelprogramma’s tussen mbo en hbo ontbreken zelfs helemaal, stelt ze, al zijn de jonge tweejarige associate degree-opleidingen wel goed voor de doorstroom.

In maart 2015 worden de opbrengsten van de HO-tour tijdens een grote conferentie bekendgemaakt.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.