Education

Minister komt buitenlandse studenten tegemoet

Als buitenlandse studenten onterecht worden aangemaand een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten, kunnen ze voortaan in het Engels bezwaar maken. Meer kan de minister voorlopig niet voor hen betekenen.


Sinds 2006 moet iedereen die in Nederland woont of werkt een basisverzekering afsluiten. Voor buitenlandse studenten onder de dertig is toen een uitzondering gemaakt, omdat zij thuis vaak al een verzekering hebben die ook hier voldoende dekking biedt.Maar bij uitwisselingsstudenten en studenten van niet-bekostigde instellingen als Nyenrode gaat het mis. Zij staan namelijk niet ingeschreven bij DUO, waardoor het College voor zorgverzekeringen (CVZ) niet kan zien dat ze student zijn. Ze moeten daardoor een verzekering afsluiten op straffe van een boete van 350 euro. Bezwaar aantekenen kan, maar tot nu toe alleen in het Nederlands.Niet echt netjes en bovendien slecht voor de Nederlandse kenniseconomie, vonden verschillende oppositiepartijen. D66 wil dat minister Schippers van Volksgezondheid maatregelen neemt om te voorkomen dat studenten die zich aan de regels houden verwarrende en onterechte aanmaningen krijgen.Maar in de huidige administratieve systemen is het volgens Schippers niet mogelijk om te voorkomen dat een groep studenten onterecht wordt aangeschreven. Wel kijken het CVZ en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hoe ze die groep zo klein mogelijk kunnen maken.Bovendien belooft Schippers in een brief aan de Tweede Kamer dat er binnenkort een Engelstalig formulier online komt. In de Nederlandstalige brief van het CVZ komt bovendien een Engelse passage.Vooralsnog vindt de minister dat buitenlandse studenten die niet geregistreerd staan bij DUO zelf moeten aangeven bij de SVB dat ze geen zorgverzekering nodig hebben. Die zorgt er dan voor dat ze geen aanmaning krijgen.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.