Education

Minister huiverig voor selectie in hoger onderwijs

Sommige jongeren laten zich afschrikken als opleidingen hun studenten vooraf selecteren, vreest minister Van Engelshoven. Dat vraagt om actie, vindt ze.

Sommige jongeren zouden zich laten afschrikken door selectie aan de poort. (Foto: Thomas Zwart)

De minister beantwoordt Kamervragen van de Socialistische Partij (SP) over een promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarin staat dat selectie aan de poort van geneeskundeopleidingen weinig uithaalt voor de studieresultaten: je kunt net zo goed loten.


Extra monitoring

Niet alleen de SP, ook de minister plaatst allerlei vraagtekens bij selectie. Mede naar aanleiding van het Groningse onderzoek wil ze “inzetten op extra monitoring” van selectie aan de poort van opleidingen in het hbo en wo, meldt ze aan de Tweede Kamer.

Want er kan veel misgaan met selectie. Jongeren zonder hoogopgeleide ouders bijvoorbeeld overwegen minder vaak om voor zo’n selectieve opleiding te kiezen. “Deze vorm van zelfselectie is onwenselijk en vraagt om actie”, stelt Van Engelshoven.

Ook vreest ze voor een “tweedeling” door particuliere stoomcursussen voor selectie aan de poort: sommige kandidaat-studenten kunnen (en willen) wel betalen voor zulke cursussen en andere niet.


Afschaffen

Verder vraagt ze zich af of iedereen op de hoogte is van de vervroegde aanmelddatum van 15 januari die voor numerus-fixusopleidingen geldt.

Tegelijkertijd blijft ze selectie aan de poort verdedigen als een middel om studenten te trekken die bij de opleiding passen. Het gaat niet alleen om de studieresultaten, benadrukt ze, maar ook om bijvoorbeeld persoonlijkheid en motivatie. Ze is dus niet van plan om selectie aan de poort helemaal af te schaffen, zoals de SP graag zou willen.

De minister wijst op het regeerakkoord, waarin staat dat opleidingen hun keuze voor een ‘numerus fixus’ goed moeten onderbouwen. Kunnen ze geen reden geven voor hun selectieprocedure, dan kan de minister er in de toekomst een streep doorheen zetten.


Niet kloten, maar loten

Selectie aan de poort kwam in de plaats van loting voor fixusopleidingen, maar er gaan steeds meer stemmen op dat dit misschien geen goede ontwikkeling is geweest. Ook D66, de partij van minister Van Engelshoven, is erg kritisch over selectie aan de poort. Kamerlid Paul van Meenen noemde selectie zelfs “de duivel”. Niet kloten, maar loten, is zijn devies.

Morgen debatteert de minister met de Tweede Kamer over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en selectie aan de poort.


HOP, Bas Belleman

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Do you have a question or comment about this article?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.