Education

Minister heeft genoeg van ‘harde knip’

De term ‘harde knip’ dekt de lading niet meer, vindt minister Plasterk. ‘Eerst bachelor, dan master’ is volgens hem een betere omschrijving.

Zo hard zal de knip niet worden, zei de minister donderdag in de Studentenkamer, het officiële overleg met de studentenbonden. Immers, in sommige gevallen kunnen studenten zonder bachelordiploma toch voorwaardelijk worden toegelaten tot een masteropleiding. Bijvoorbeeld als ze ziek zijn geweest of bestuurswerk hebben gedaan. Ook weegt mee of studenten maar één keer per jaar aan hun masteropleiding mogen beginnen of vaker.

Het wetsvoorstel over de ‘halfzachte’ knip en alle uitzonderingen op de regel is onderweg naar de Tweede Kamer en zal dit voorjaar worden behandeld. Als de Kamer akkoord gaat, zal de maatregel gelden voor de huidige eerstejaars, die in 2012-2013 een masteropleiding kiezen.

Studenten die voor de nieuwe minor d:dream kiezen, kunnen het praktische deel van die minor binnen een dreamteam verrichten en verdienen daar maximaal achttien punten mee. Vanaf september kunnen ze met relevante vakken nog eens twaalf studiepunten verdienen. De mogelijkheid om de minor in te vullen met het werk binnen een dreamteam is een lang gekoesterde wens van supervisor dr.ir. Wim Thijs (3mE). Het sluit aan bij de door het college van bestuur gekoesterde wens voor een betere aansluiting tussen activiteiten binnen de dreamteams en het curriculum.
Volgend studiejaar worden maximaal dertig studenten tot de nieuwe minor toegelaten. Tot nu toe vond de inpassing deelname aan een dreamteam in de studie op ad-hoc basis plaats, vertelt Thijs. Er konden dan in onderling overleg onderdelen van het bestaande curriculum ingeruild worden tegen voor het project relevante vakken. Ook werden er stages ingewisseld voor het praktische werk binnen een dreamteam. Maar met de instelling van de nieuwe minor krijgen de projecten meer ruggensteun, omdat het cvb er bij decanen en onderwijscoördinatoren op aandringt om zoveel mogelijk hun medewerking aan de projecten te verlenen.
De bestaande ondersteuning met RAS-maanden voor activiteiten die niet gewaardeerd worden met studiepunten, blijft overeind. Afgelopen jaar stelde het cvb vierhonderd RAS-maanden ter beschikking als financiële ondersteuning voor studenten die zich inzetten voor een dreamteam. Die regeling geldt ook voor volgend jaar, met de intentie het aantal naar vijfhonderd te verhogen. Jaarlijks nemen ruim tweehonderd studenten deel aan de teams van d:dream (Delft: Dream Realisation of Extremely Advanced Machines). De teams beginnen in september met hun ontwerpwerk, waarna het na de jaarwisseling op realisatie aankomt. Enkele bekende voorbeelden zijn Formula Student (raceauto, 65 personen), zonnewagen Nuna (14) en nieuwkomer TukTuk (10). De teams hebben een gezamenlijk onderkomen gekregen in de zogenaamde d:dream hall, voorheen hal Stevin-1. 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.