Education

​​Minister: ‘Geen vergoeding voor coschappen’

Studenten geneeskunde hoeven in hun coschappen geen beurs of stagevergoeding te krijgen, herhaalt minister Bussemaker in antwoord op vragen van GroenLinks.

Morgen is het Prinsjesdag en presenteert het kabinet zijn laatste begroting. Maar wat er ook in staat, studenten geneeskunde hoeven niet op een cadeautje te rekenen. Minister Bussemaker ziet echt geen reden om hun een stagevergoeding te geven in hun coschappen, schrijft ze vandaag in een brief aan de Eerste Kamer.

Coschappen duren ongeveer twee jaar en de meeste studenten hebben het dan te druk voor een bijbaan. Ze ontvangen bovendien geen vergoeding van het ziekenhuis en de basisbeurs is ook verdwenen.

Dus bouwen ze een hogere studieschuld op. Voor uitwonende studenten gaat het om 7.104 euro, heeft minister Bussemaker eerder dit jaar al eens berekend. Dat betekent dat ze na afloop van hun studie maandelijks 26 euro extra moeten aflossen. Maar dat kunnen ze volgens haar wel hebben: ze gaan al snel meer verdienen dan anderen.

De senatoren van GroenLinks stelden er opnieuw vragen over. Moet je er zo naar kijken? Gaat het dan alleen maar om het financiële profijt dat de studenten van hun studie hebben?

Nee, zegt Bussemaker. De waarde van een studie moet je niet alleen in financiële termen uitdrukken, legt ze uit. Een studie draagt ook bij aan culturele en algemene vorming. “Dit geldt voor geneeskunde evenzeer als voor studenten aan andere opleidingen.”

Overigens was GroenLinks, die zich in het nieuwe verkiezingsprogramma tegen ‘de mythe van het economisme’ verzet, een van de partijen die de basisbeurs heeft afgeschaft, samen met VVD, D66 en PvdA.

Bussemaker herinnert de partij aan de afspraken van toen. Mochten de voormalige studenten geneeskunde onverhoopt in de financiële problemen komen, bijvoorbeeld omdat ze geen geschikte baan kunnen vinden, dan geldt voor hen hetzelfde als voor alle anderen met een studieschuld: ze mogen aflossen naar draagkracht en het restant wordt na 35 jaar kwijtgescholden.

Studenten geneeskunde hadden aan de bel getrokken vanwege de oplopende schulden. Ze zouden onevenredig hard worden getroffen door het wegvallen van de basisbeurs, vonden ze zelf. De discussie over een stagevergoeding voor coassistenten speelt al langer. Mbo- en hbo-studenten verpleegkunde krijgen wel een stagevergoeding.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.