Education

Minder studieschuld voor techniekmasters

Minister Bussemaker overweegt studenten van tweejarige masteropleidingen in de natuurwetenschappen en techniek duizend euro van hun studieschuld kwijt te schelden. De Delftse studentenvakbond VSSD vindt dat veel te weinig.


Met de tegemoetkoming wil Bussemaler zogenaamde ‘tekortopleidingen’ aantrekkelijk houden wanneer de basisbeurs voor masterstudenten komend studiejaar verdwijnt. Dat schrijft zij aan de Tweede Kamer. Het plan vloeit voort uit het Techniekpact dat het kabinet heeft gesloten met werkgevers, werknemers, onderwijsinstellingen en studenten. De gesprekken zijn nog gaande, meldt Bussemaker. Het bedrag zou hoger of lager kunnen uitvallen. Misschien vallen sommige techniekopleidingen alsnog buiten de boot. Als de basisbeurs verdwijnt, wordt studeren duizenden euro’s duurder. Sommige studenten zullen daarom liever een eenjarige dan een tweejarige masteropleiding kiezen, denken critici, want dat scheelt een jaar extra studieschuld. Daar wil Bussemaker dus iets aan doen, want het bedrijfsleven staat juist te springen om afgestudeerden uit de zogenoemde ‘tekortvakken’. Als tegenprestatie zou het bedrijfsleven ook studiebeurzen beschikbaar stellen voor studenten in deze sectoren. De kwijtschelding komt niet in de wet te staan, maar in een ‘maatregel van bestuur’. Mochten er tekortvakken bijkomen of verdwijnen, dan kan de minister de regeling makkelijk aanpassen. De Delftse studentenvakbond VSSD laat in een persbericht weten de compensatie van duizend euro ‘veel te laag’ te vinden. “Het voorstel biedt techniekstudenten een compensatie van ongeveer 80 euro per maand, dat is fors minder dan de 250 euro per maand die studenten nu krijgen om van rond te komen.”Liever wil de studentenvakbond dat het leenstelsel er helemaal niet komt. “De VSSD stelt dat Bussemaker met het voorstel toegeeft dat er studieontmoediging vastzit aan het leenstelsel. Dat mag natuurlijk nooit doorgang vinden. Het leenstelsel is een slecht plan.”De steun voor het leenstelsel is ook in Den Haag niet groot. In de Tweede Kamer is wel een meerderheid, maar in de Eerste Kamer niet. Het is daarom de vraag of Bussemaker haar plannen kan doorzetten. Gisteren pleitte de ChristenUnie ervoor om de voorbereidingen te staken.Ook voor bachelorstudenten wil het kabinet de basisbeurs afschaffen, maar dat zou pas een jaar later gebeuren, in september 2015.


 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.