Education

In memoriam Rudolf Sommerhalder

Op 13 januari bereikte ons het droevige bericht dat dr.ir. Rudolf Sommerhalder is overleden. Hij was reeds geruime tijd ernstig ziek en verbleef de laatste maand in een hospice te Amsterdam.

Ruud Sommerhalder kwam in 1969 in dienst bij de toenmalige onderafdeling der wiskunde van de afdeling algemene wetenschappen.
Als medewerker, hoofdmedewerker, en later universitair hoofddocent bij de toenmalige leerstoel theoretische informatica groeide hij uit tot een boegbeeld voor studenten en medewerkers en functioneerde als het wetenschappelijke geweten van menigeen in de vakgroep.
Ruud was een persoon die de kunst van het luisteren verstond en altijd benadrukte dat een van de belangrijkste voorwaarden voor een goede wetenschapper enthousiasme voor je vak was. Als er een persoon was die die overtuiging ook met verve uitdroeg, dan was dat Ruud zelf. Hij was een bevlogen docent en onderzoeker die een ongelooflijk stimulerende invloed had. Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij tot tweemaal toe tot docent van het jaar verkozen werd en door promovendi die hij begeleidde op handen gedragen werd.
Ook als bestuurder werd hij gerekend tot de zwaargewichten. Talloze commissies in de faculteit heeft hij voorgezeten. Zijn vermogen om te luisteren naar anderen, standpunten met redenen te omkleden en vervolgens verstandige besluiten te nemen, maakten hem tot iemand die de faculteit zal missen.
Ruud verliet de faculteit officieel in 1998. Maar ook in de jaren daarna was hij nog veelvuldig op de faculteit, was betrokken bij diverse commissies en bleef uitermate geïnteresseerd in het dagelijks reilen en zeilen van de afdeling. Tot zijn ziekte het hem onmogelijk maakte.
Een buitengewoon aimabel en verstandig mens is van ons heengegaan. We wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte met het dragen van dit verlies.

Henk Sips, afdelingsvoorzitter software technologie, Hans Tonino, opleidingsdirecteur technische informatica en Cees Witteveen, hoogleraar sectie algoritmiek, faculteit EWI.

In de brugklas was het de ideale manier om een liefdesbrief op het juiste bureau te bezorgen. Maar ook op de universiteit vouwen studenten vliegtuigjes. Het is een serieuze zaak, want de echt goede vouwers die donderdag in de aula waren, mogen uitkomen op het Nederlands kampioenschap in april.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.