Education

In memoriam Benjamin Gouw

Deze week bereikte ons het droevige bericht dat op 83-jarige leeftijd is overleden Ben(jamin) Gouw.Wij kennen Ben als het oudste lid van het Overlegorgaan Personeelszaken.

Tussen 1973 en 1993 was hij de gezichtsbepalende vertegenwoordiger van het Ambtenarencentrum. Ben heeft de ontwikkeling meegemaakt van praten over de hoogte van het fietsenhok naar overleg voeren met het college van bestuur over reorganisaties die, soms vergaande, gevolgen hebben voor het personeel en diep ingrijpen in de werkomgeving. Hij zette zich op zijn eigen manier twintig jaar in voor de belangen van het personeel van de TU. We hebben Ben daarbij leren kennen als een bescheiden man met een bewonderenswaardig plichtbesef en inzet.

De laatste jaren dat Ben het Ambtenarencentrum vertegenwoordigde ging het met zijn gezondheid niet goed. Toch bracht hij iedere keer de kracht op om weer terug te komen. Pas toen geschikte opvolgers gevonden en ingewerkt waren zette hij op 80-jarige leeftijd een punt achter zijn OP-werkzaamheden. Het is moeilijk te accepteren dat Ben, geplaagd door een slepend ziekbed, slechts kort heeft kunnen genieten van zijn welverdiende rust.

De centrales van overheids- en onderwijspersoneel verenigd in het Overlegorgaan Personeelszaken, wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen sterkte toe bij het dragen van hun verlies.

Deze week bereikte ons het droevige bericht dat op 83-jarige leeftijd is overleden Ben(jamin) Gouw.

Wij kennen Ben als het oudste lid van het Overlegorgaan Personeelszaken. Tussen 1973 en 1993 was hij de gezichtsbepalende vertegenwoordiger van het Ambtenarencentrum. Ben heeft de ontwikkeling meegemaakt van praten over de hoogte van het fietsenhok naar overleg voeren met het college van bestuur over reorganisaties die, soms vergaande, gevolgen hebben voor het personeel en diep ingrijpen in de werkomgeving. Hij zette zich op zijn eigen manier twintig jaar in voor de belangen van het personeel van de TU. We hebben Ben daarbij leren kennen als een bescheiden man met een bewonderenswaardig plichtbesef en inzet.

De laatste jaren dat Ben het Ambtenarencentrum vertegenwoordigde ging het met zijn gezondheid niet goed. Toch bracht hij iedere keer de kracht op om weer terug te komen. Pas toen geschikte opvolgers gevonden en ingewerkt waren zette hij op 80-jarige leeftijd een punt achter zijn OP-werkzaamheden. Het is moeilijk te accepteren dat Ben, geplaagd door een slepend ziekbed, slechts kort heeft kunnen genieten van zijn welverdiende rust.

De centrales van overheids- en onderwijspersoneel verenigd in het Overlegorgaan Personeelszaken, wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen sterkte toe bij het dragen van hun verlies.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.