Education

Mekel Prize rewards ethical thought

Students are invited to participate in the 2009 Mekel Prize contest for the best essay about ethics and technology. Rector Fokkema: “It’s vital for future engineers to contemplate the ethical implications of technology.”

In times of economic crisis, issues like sustainability and ethics are often ignored. Professor Jeroen van den Hoven is however cautiously optimistic that this crisis will be different. He is a professor of moral philosophy at TU Delft’s TPM faculty and chairman of the Ethics and Technology platform, which organizes the annual Mekel Prize. “This credit crisis is being seen as a chance for a new start. To end this crisis, investments must be made, and people are now calling for money to be invested in sustainable energy and technology.”
The Mekel Prize, which comes with a 1,000 euro cash prize for the winner, is awarded to the student who writes the best essay on a subject involving ethics and technology. The prize is named after J.A.A. Mekel, a TU Delft professor who, as a member of the Dutch resistance during WWII, was executed by the Nazis in 1942.  
Each year, Rector Fokkema, chairman of the Mekel Prize jury, reads the submitted essays with great pleasure. “I’m not only consistently amazed by their high quality, but also by the wide variety of subjects tackled in the essays. Last year’s winner, Sergio Carrasco-Martos, wrote about how space missions run the risk of contaminating other planets, like Mars, with micro-organisms from Earth, and vice versa. It’s vital that we understand these types of dangers and know how to deal with them.”
In 2008, a Mekel Prize was also awarded to the best essay by a PhD student. The winner was Daan Schuurbiers. This year however only undergraduates (BSc and MSc) are eligible to enter the Mekel Prize contest. PhD students are eligible every other year – so once again in 2010.
The Mekel Prize contributes to raising awareness of ethics among students and researchers, Rector Fokkema believes: “For too long, we, as engineers, had the attitude that we’re clever and can think of everything. But now TU Delft has taken the position of wanting to contribute towards solving social problems. To do this, we’ve instituted the Delft Research Initiative, which arranges our research efforts under four themes: energy, infrastructure, environment and health. There is an ethical aspect in these themes, and of course there all kinds of other ethical issues in play here, such as profits versus sustainability or the extent to which technology should be permitted to influence people’s lives. It’s therefore crucial for students think about this aspect of their profession. To participate in the Mekel Prize contest, all students need to do is put their thoughts down on paper in essay form.”

More information about the 2009 Mekel Prize is available at: platformet.tudelft.nl, or email Henneke Filiz-Piekhaar, h.c.filiz-piekhaar@tudelft.nl

Industrieel
Ontwerpen (IO) hanteert om organisatorische redenen al jarenlang de regel dat
studenten zich ruim voor het begin van een onderwijsperiode moeten aanmelden
voor vakken. Tot aan dit collegejaar stond die regel vermeld in de regels en
richtlijnen van de examencommissie.

Studenten die zich te laat aanmeldden werden
dan ook door de examencommissie afgewezen. Wie daartegen in beroep ging, kwam
terecht bij het College van Beroep voor de Examens (CBE).

Dit CBE achtte zich niet bevoegd de klacht te
behandelen. Het merkte in een uitspraak van 1 september 2005 al op dat de
examencommissie regels vaststelt voor een goede gang van zaken tijdens
tentamens en niet voor toelating tot onderwijs. ‘Bepalingen over toelaten tot
onderwijs zijn, naar het voorlopig oordeel van de voorzitter, ten onrechte
opgenomen in de regels en richtlijnen van de examencommissie van de opleiding
IO’, meldt de uitspraak.

Toch stond deze regel ook twee jaar later nog
in de regels en richtlijnen van de examencommissie 2007-2008. Decaan Cees de
Bont van IO geeft toe dat het ‘misschien niet de hoogste prioriteit heeft
gehad’. “Wij waren in die periode ook meer met de inhoud van het onderwijs
bezig. We hebben een nieuw bachelorprogramma ontwikkeld.”

De Delftse studentenvakbond VSSD weet niet
hoeveel studenten de afgelopen jaren benadeeld zijn, maar gaat er na signalen
van studenten IO van uit dat het er heel veel zijn.

Decaan De Bont noemt dat ‘heel vervelend’,
maar zegt ook dat zaken niet moeten worden omgekeerd. “Het lijkt alsof de
faculteit onredelijk en onmenselijk is terwijl zij naar studenten communiceert
dat zij zich op tijd moeten inschrijven. Dat gebeurt zelfs via trommelaars bij
ons in de hal.”

De Bont zegt dat vanaf 2005 telkens met
studenten rond de tafel is gezeten en dat er ook met gevoel wordt gekeken naar
individuele gevallen. “Maar er zijn ook studenten die heel veel signalen
missen. Hoe actief ben je met je studie bezig? Studenten verschillen wat dat
betreft van instelling.”

Dit collegejaar staan de regels voor
aanmelding wel juist vermeld: in de onderwijs- en examenregeling (OER). Die
trad 1 september in werking en meldt dat studenten zich vijf kalenderweken voor
de eerste dag van het semester moeten aanmelden. In dit geval dus vijf weken
voor de inwerkingtreding van de OER. ‘Een farce’ noemt de VSSD dat. “Zelfs voor
juristen moeilijk”, reageert De Bont.

Ook voor het huidige collegejaar heeft een
aantal studenten zich te laat voor vakken aangemeld. Volgens De Bont is naar
tien randgevallen gekeken. “Sommige studenten hebben we toegelaten, sommige
niet.” Twee van hen laten het er niet bij zitten. De VSSD vertegenwoordigt ze
volgende week vrijdag voor de Centrale Commissie Bezwaarschriften.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.