Education

Meisjes kiezen vaker voor techniek

In de afgelopen tien jaar kozen steeds meer vrouwen voor een technische hbo-opleiding. Hun aandeel is bijna verdubbeld van elf naar twintig procent, staat in de nieuwe Emancipatiemonitor.

De tweejaarlijkse monitor bevestigt de trends van de afgelopen jaren. Vrouwen doen het na de basisschool nog altijd beter in het onderwijs dan mannen, op alle niveaus. Al jaren beginnen er meer vrouwen dan mannen aan het hoger onderwijs. Ze studeren bovendien sneller dan mannen en halen vaker hun diploma. In de leeftijd tot 45 jaar zijn vrouwen inmiddels hoger opgeleid dan mannen.

“Als deze ontwikkelingen zich verder doorzetten – en er zijn geen redenen om aan te nemen dat dit niet het geval zou zijn – halen vrouwen hun achterstand geleidelijk over de generaties heen in”, schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau, “en zal in de toekomst het opleidingsniveau van vrouwen voor de hele bevolking van 25 tot 65 jaar hoger zijn dan dat van mannen.”

De technische studies krijgen in deze monitor altijd extra aandacht, omdat dat traditioneel mannenbolwerken zijn. Langzaamaan stijgt het aandeel vrouwen in deze opleidingen. Dat geldt overigens ook voor de technische mbo-opleidingen. In het wetenschappelijk onderwijs verandert de laatste jaren niet zo veel en is zo’n 26 procent van alle studenten natuur en techniek vrouw.

De monitor meldt ook hoe groot het aandeel mannen in de hbo-opleidingen gezondheidszorg & welzijn is: 21 procent. Aan de universiteiten is het in deze sector zelfs 35 procent. In de studiekeuze neemt het verschil tussen mannen en vrouwen steeds verder af, concluderen de onderzoekers.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.