Education

Meeste studenten tevreden met capaciteit collegezalen

De TU Delft kampt met een capaciteitsprobleem, stelt Oras. Maar uit een enquête van de studentenraadsfractie blijkt dat slechts 18 procent van de studenten vindt dat er te weinig ruimte is in collegezalen. Wat kan de TU leren van dit onderzoek?

Een groot deel van de studenten blijkt vooral actiever bij colleges betrokken te willen worden. (Foto: Sam Rentmeester)

Studentenraadsfractie Oras vroeg 1540 studenten naar hun mening over de capaciteit van collegezalen en de vorm en lengte van colleges. Het veranderen van collegetijden zou volgens Oras kunnen helpen bij capaciteitsproblemen door toenemende studentenaantallen.


Van de ondervraagde studenten zegt echter 63 procent ‘over het algemeen tevreden’ te zijn over de capaciteit van de collegezalen, achttien procent is ontevreden en negentien procent is neutraal. Eenderde is volgens Oras ‘wel eens niet naar college geweest omdat de zaal te vol was’. Oras noemt dit onacceptabel. “Elke student zou naar college moeten kunnen gaan”, zegt Benjamin Schoemaker in een toelichting.


dezeNietnaarcollegezaalvol.jpg


(Bron: Oras)


Volgens collegelid Rob Mudde ligt het wat genuanceerder. Wat bedoelt Oras met ‘te vol’? “Ik sluit niet uit dat sommigen het te vol vinden, terwijl er nog wel stoelen zijn. En ‘wel eens niet naar een college gaan’: is dat eens in de vijf jaar?” Hij wil daar eerst met Oras over in gesprek voordat hij conclusies trekt. “We moeten weg willen blijven van de discussie dat er op elk moment voor elke student een stoel van zijn of haar keuze moet zijn. Niet iedereen heeft tegelijkertijd college. Een aantal studenten studeert liever thuis.”


De universiteit zoekt naar oplossingen voor drukte en kijkt in het project ‘onderwijsknoppen’ naar optimale benutting van zalencapaciteit, zegt Mudde. “Als je die capaciteit niet in kunt schatten, is het lastig inroosteren.” Sommige andere universiteiten gaan volgens hem over naar een tienurenrooster (in plaats van acht uren, red.). De TU maakt daar nu beperkt gebruik van.


Geen maatregelen


Studenten zijn daar niet zo’n voorstander van als oplossing voor capaciteitsproblemen, blijkt uit Oras’ enquête. Bijna een op de vijf wil de colleges liever tien minuten inkorten, maar 47 procent vindt dat er geen maatregelen nodig zijn. Een overgrote meerderheid (87 procent) vindt de huidige lengte van colleges goed.


avondcolleges.jpg


(Bron: Oras)


Hoe kan de TU dan toch haar voordeel doen met het Oras-onderzoek? Dat lijkt vooral te zitten in de vorm van colleges, al is er dan niet meer per se een link te leggen met onderwijscapaciteit. De ondervraagde studenten zijn verdeeld over de vraag of de TU in het onderwijs meer gebruik zou moeten maken van ‘middelen’ zoals een flipped classroom, waarbij studenten eerst zelfstandig een online videocollege bekijken en de stof vervolgens in een werkcollege toepassen. Een groot deel van de studenten blijkt vooral actiever bij colleges betrokken te willen worden.


flippedclassroom.jpg


(Bron: Oras)


Volgens Mudde wordt nog onderzocht of er iets moet worden veranderd aan de vorm en lengte van colleges. “Wat zou dat betekenen voor de roostering, de didactiek en voor de docent die lessen heeft afgestemd op de huidige duur? We moeten kijken naar de voor- en de nadelen. Roosteraars hebben zeventien bachelors voor drie jaar te roosteren, plus veertig masters.”


Volgens Mudde zou vooraf aanmelden voor onderwijs ‘een heleboel oplossen’. “Er zijn veel universiteiten met aanmeldsystemen. Ik wil in gesprek over wat studenten zien als belemmeringen en nadelen daarvan.”

News editor Connie van Uffelen

Do you have a question or comment about this article?

c.j.c.vanuffelen@tudelft.nl

Comments are closed.