Education

Meerderheid u-raad wil geen ondernemingsraad

De meerderheid van de u-raad wil in de toekomst geen ondernemingsraad aan de TU. De raad wijkt daarmee af van het standpunt van het college van bestuur, dat onlangs koos voor de WOR (wet op de ondemingsraad).

De studentenpartijen roepen hun achterban op in het geweer te komen tegen deze keuze. Komende week spreken cvb en u-raad plenair over dit onderwerp.

Alleen personeelspartij TU 2000 lijkt vooralsnog zich zonder meer bij het cvb aan te sluiten. Andere partijen kiezen voor de medezeggenschap, de andere keuze die de modernisering universitaire bestuursorganisatie (MUB).

Raadslid ir. J.H.M. Klooster van personeelspartij DB hield vorige week tijdens een vergadering van de u-raadscommissie voor onderwijs en onderzoek een pleidooi voor het samenhouden van de verschillende groepen. ,,Ik heb in jarenlange ervaring als raadslid gemerkt dat de invloed van studenten heel nuttig is, de verschillende geledingen inspireren elkaar.” Verder stelde hij dat de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad een soort besturen op afstand mogelijk maken. ,,Bij een ondernemingsraad gaat het alleen maar om belangenbehartiging.” Het cvb kiest volgens hem de makkelijkste tactiek: ,,Verdeel en heers.”

Oras-fractielid Bianca Bax had een andere invalshoek. Zij stelde dat de universiteit niet zomaar op te delen is in twee groepen. ,,De studenten en het personeel zijn het ook onderling niet altijd eens, het is te simpel om te denken dat het homogene groepen zijn.” De verschillende partijen waren het er verder over eens dat inspraak over het onderzoek buiten de boot valt.

Tijdens de plenaire vergadering van komende week beantwoordt het cvb ook verschillende vragen over de invulling van de nieuwe wet: Komen er nog verkiezingen? Komt er ook een stelsel van decentrale studentenraden aan de faculteiten, eventueel met een vertegenwoordiging op centraal niveau? Welke bevoegdheden krijgen de organen precies?

Studentenpartijen AAG en Oras laten het niet bij het officiële vergadercircuit. Samen met de VSSD stuurden zij vorige week een brief naar alle besturen van studie- en studentenverenigingen en andere studenten die zich inzetten op het bestuurlijke vlak. Hierin roepen zij op om een brief naar het cvb te sturen om te pleiten voor een medezeggenschapsraad. De studenten vinden dat veel van hun invloed verloren gaat bij de keuze voor een studentenraad.

In de brief schrijven zij dat de nadruk komt te liggen bij adviesrecht in plaats van meebesturen. Ook spreken zij hun vrees uit voor het beschouwen van een universiteit als een bedrijf. De universiteit zal volgens de studenten juist door de scheiding van belangen niet goed slagvaardig bestuurd kunnen worden. De reden voor het invoeren van de nieuwe structuur is daarmee ontkracht. Zij roepen in hun brief ook op tot massale aanwezigheid bij de discussie in de u-raadsvergadering op 5 februari.

Op 5 maart is de definitieve bespreking met de u-raad. Kort daarnazal ook het overlegorgaan personeelszaken (OP) zijn officiële standpunt bekendmaken. (O.R.)

De meerderheid van de u-raad wil in de toekomst geen ondernemingsraad aan de TU. De raad wijkt daarmee af van het standpunt van het college van bestuur, dat onlangs koos voor de WOR (wet op de ondemingsraad). De studentenpartijen roepen hun achterban op in het geweer te komen tegen deze keuze. Komende week spreken cvb en u-raad plenair over dit onderwerp.

Alleen personeelspartij TU 2000 lijkt vooralsnog zich zonder meer bij het cvb aan te sluiten. Andere partijen kiezen voor de medezeggenschap, de andere keuze die de modernisering universitaire bestuursorganisatie (MUB).

Raadslid ir. J.H.M. Klooster van personeelspartij DB hield vorige week tijdens een vergadering van de u-raadscommissie voor onderwijs en onderzoek een pleidooi voor het samenhouden van de verschillende groepen. ,,Ik heb in jarenlange ervaring als raadslid gemerkt dat de invloed van studenten heel nuttig is, de verschillende geledingen inspireren elkaar.” Verder stelde hij dat de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad een soort besturen op afstand mogelijk maken. ,,Bij een ondernemingsraad gaat het alleen maar om belangenbehartiging.” Het cvb kiest volgens hem de makkelijkste tactiek: ,,Verdeel en heers.”

Oras-fractielid Bianca Bax had een andere invalshoek. Zij stelde dat de universiteit niet zomaar op te delen is in twee groepen. ,,De studenten en het personeel zijn het ook onderling niet altijd eens, het is te simpel om te denken dat het homogene groepen zijn.” De verschillende partijen waren het er verder over eens dat inspraak over het onderzoek buiten de boot valt.

Tijdens de plenaire vergadering van komende week beantwoordt het cvb ook verschillende vragen over de invulling van de nieuwe wet: Komen er nog verkiezingen? Komt er ook een stelsel van decentrale studentenraden aan de faculteiten, eventueel met een vertegenwoordiging op centraal niveau? Welke bevoegdheden krijgen de organen precies?

Studentenpartijen AAG en Oras laten het niet bij het officiële vergadercircuit. Samen met de VSSD stuurden zij vorige week een brief naar alle besturen van studie- en studentenverenigingen en andere studenten die zich inzetten op het bestuurlijke vlak. Hierin roepen zij op om een brief naar het cvb te sturen om te pleiten voor een medezeggenschapsraad. De studenten vinden dat veel van hun invloed verloren gaat bij de keuze voor een studentenraad.

In de brief schrijven zij dat de nadruk komt te liggen bij adviesrecht in plaats van meebesturen. Ook spreken zij hun vrees uit voor het beschouwen van een universiteit als een bedrijf. De universiteit zal volgens de studenten juist door de scheiding van belangen niet goed slagvaardig bestuurd kunnen worden. De reden voor het invoeren van de nieuwe structuur is daarmee ontkracht. Zij roepen in hun brief ook op tot massale aanwezigheid bij de discussie in de u-raadsvergadering op 5 februari.

Op 5 maart is de definitieve bespreking met de u-raad. Kort daarnazal ook het overlegorgaan personeelszaken (OP) zijn officiële standpunt bekendmaken. (O.R.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.