Education

Meer vrouwen dan mannen worden hoogleraar rechtsgeleerdheid

In de rechtswetenschappen werden in 2011 meer vrouwen dan mannen hoogleraar. Waarschijnlijk is dat voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse universiteiten.


Van de 37 nieuw aangestelde professoren waren er negentien vrouw, de meerderheid dus. In geen enkel ander domein is dat eerder voorgekomen, in ieder geval niet sinds 2004. Dat blijkt uit cijfers die het Rathenau Instituut op verzoek van het Hoger Onderwijs Persbureau heeft uitgesplitst. Over eerdere jaren zijn geen gegevens bekend.


Jaarlijks worden er enkele tientallen nieuwe hoogleraren in de rechtsgeleerdheid benoemd. In 2009 waren nog slechts negen van 67 nieuwe hoogleraren vrouw: dertien procent. Het aandeel vrouwen fluctueert sterk en is er bepaald geen sprake van een rechte lijn omhoog. Toch was er in de afgelopen jaren in geen enkel ander wetenschapsdomein zo’n uitschieter naar boven als bij rechtsgeleerdheid in 2011.


In vergelijking met het buitenland telt Nederland maar weinig vrouwelijke hoogleraren. Slechts vijftien procent van alle hoogleraren is vrouw. Langzaam komt daar verbetering in – in 2005 stond de teller nog op tien procent – maar erg hard gaat het niet. De voortgang verschilt sterk per wetenschapsdomein. Met name bij techniek, natuurwetenschappen en economie dringen maar weinig vrouwen tot de top door.
 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.