Short

Meer ict-stages en -afstudeerplekken bij Rijk

Jaarlijks gaan honderden extra ict-studenten van hogescholen en universiteiten kennismaken met het werkterrein van de Rijksoverheid. In een grootscheepse samenwerking met ict-opleidingen in het hele hoger onderwijs, het zogeheten I-Partnerschap, wil het Rijk studenten laten zien wat voor vraagstukken de overheid heeft. Omgekeerd willen de ict-opleidingen hun studenten laten werken aan allerlei nieuwe en complexe projecten. Dus komen er meer stages en afstudeerplekken en worden deze systematischer ingezet.

Ook studenten en promovendi uit andere studierichtingen worden erbij betrokken. “De vraagstukken van de overheid zijn vaak ‘integraler’ dan de vraagstukken in het bedrijfsleven”, zegt Jan Bogerd, voorzitter van de Hogeschool Utrecht en lid van de ‘stuurgroep’ die de samenwerking van de grond tilt. “Want wat gebeurt er bijvoorbeeld als digitalisering een hoge vlucht neemt? Kan het leiden tot een digital divide van mensen die erin meegaan en mensen die het niet kunnen volgen?” (HOP, Bas Belleman)

Editor in chief Saskia Bonger

Do you have a question or comment about this article?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.