Education

Meer dan honderd arbeidsplaatsen vervallen

De TU moet in uiterlijk drie jaar tijd structureel 45 miljoen euro besparen. Daarbij komen meer dan honderd arbeidsplaatsen te vervallen.

Het college van bestuur (cvb) komt begin juni met maatregelen die in uiterlijk drie jaar moeten leiden tot een besparing van 45 miljoen euro. Vijftien miljoen euro betreft bezuinigingen om het huidige begrotingstekort weg te werken. Dertig miljoen euro – bijna tien procent van de rijksbijdrage van 345 miljoen euro – wil het cvb vrijmaken voor investeringen om ‘de toppositie van de TU te bestendigen’.

De universiteit wil onder meer investeren in uitbreiding van gezondheidsonderzoek en onderwijsfaciliteiten als collegezalen en studieplekken (learning centres). Ook wil het cvb investeren in faciliteiten voor de universiteit zelf, zoals nieuwe laboratoria voor de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW).

Door de maatregelen vervallen meer dan honderd arbeidsplaatsen. ‘Dikke tientallen’ daarvan betreffen gedwongen ontslagen. Hoeveel het er precies zijn weet het cvb nog niet. “De kunst is natuurlijk – en dat is echt een enorme inspanningsverplichting aan onze kant – om ervoor te zorgen dat we maximaal profijt trekken van het natuurlijk verloop op de universiteit”, aldus collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg.
Als begin juni bekend is welke maatregelen het cvb neemt volgen reorganisatiebesluiten de gebruikelijke weg via de medezeggenschap. Decanen is door het cvb gevraagd hun medewerkers en de onderdeelcommissie te informeren.

Decanen en directeuren hebben voorstellen ingediend waarmee volgens het cvb het doel van 45 miljoen euro wordt bereikt. Het cvb wil die voorstellen volgen voor zover ze betrekking hebben op de faculteit zelf. Begin mei moeten faculteiten plannen voor interfacultaire samenwerking hebben uitgewerkt
In elke faculteit zal sprake zijn van samenvoeging van secties, herprofilering en krimp. Ook komt er een bundeling van activiteiten die nu over meerdere afdelingen en faculteiten zijn verspreid.

Faculteiten moeten meer samenwerken op het gebied van bijvoorbeeld stromingsleer, materialen, aardobservatie en procestechnologie. Bij die laatste bijvoorbeeld moeten TNW en Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen (3mE) meer samenwerken.
Verder moet de universiteit haar onderzoek niet alleen profileren op maatschappelijke thema’s zoals bij de Delft Research Initiatives, maar ook op wetenschappelijke thema’s. Een belangrijk voorbeeld is ict. “Daar zouden we een duidelijker gezicht aan moeten geven”, zegt Van den Berg.
Om het onderzoek bij Bouwkunde een impuls te geven zou deze faculteit moeten samengaan met onderzoeksinstituut OTB. Het instituut voor microsystemen en nano-elektronica Dimes krijgt straks niet meer vier miljoen euro per jaar van het cvb, maar moet zich ‘meer in de markt zetten als onderzoeksfaciliteit voor het bedrijfsleven’. “Wij vinden dat onderzocht moet worden of dit mogelijk is”, zegt Van den Berg.
Binnen de universiteitsdienst (UD)moet de dienstverlening efficiënter, moeten directies meer samenwerken en wordt gekeken naar het aantal gedetacheerden in de faculteiten. De maatregelen binnen de UD leveren tien miljoen euro op, maar het cvb vindt dat het ‘nog een slagje verder kan’.

Een mooi gebouw waarin je anderen kunt ontmoeten. Maar een slechte akoestiek, gezeul met laptops en een gebrek aan bergruimte voor onderzoeksmateriaal en ruimtes voor vertrouwelijke gesprekken.
Dat beeld van Bouwkunde komt naar voren uit onderzoek van het Rotterdams Instituut voor Sociaal-wetenschappelijk BeleidsOnderzoek (Risbo) naar de ervaringen met flexibele werkplekken bij de faculteit.
De onderzoekers onderzochten de bezetting van werkplekken in de tweede week van februari en de dinsdag en donderdag daarna. Ook vroegen ze naar de ervaringen van medewerkers via vragenlijsten, groepsgesprekken en het bijhouden van dagboekjes.
Uit het onderzoek, waaraan een op de vier medewerkers meedeed, blijkt dat er van de 653 werkplekken gemiddeld slechts ruim een kwart bezet is. Het best bezet zijn de servicebalies in ‘de Straat’, de secretariaten en de werkplekken van de ondersteunende diensten.
Opvallend is dat de stilteplekken bij de afdelingen Hyperbody en Handtekenen/Media meer in trek zijn dan de gewone werkplekken. Vergaderruimtes zijn daarentegen weer relatief vaak leeg. Gemiddeld werken medewerkers nog altijd meer thuis dan vóór de brand in mei vorig jaar. Het gaat om 27 procent van hun tijd tegenover 16 procent vóór de brand.
Medewerkers vinden het pand wel mooi en zijn tevreden over de sfeer, de uitstraling en de mogelijkheden tot ontmoeting. Wel zijn ze ronduit ontevreden over de akoestiek, hun privacy, veiligheid en het niet kunnen benadrukken van de eigen identiteit.
Iets meer tevreden zijn medewerkers over de geboden faciliteiten in het pand. Opbergplekken liggen echter weer ver verwijderd van de favoriete werkplekken, en spullen liggen verspreid over meerdere plekken in het gebouw. Ook ligt de afdeling architectuur volgens medewerkers te geïsoleerd en te ver van Urbanism af om kruisbestuiving mogelijk te maken.
Ten slotte geeft een aantal medewerkers aan dat het flexconcept niet nodig is, omdat door onderbezetting veel mensen toch ‘een eigen’ plek hebben geclaimd. Plaatsvervangend decaan Peter Boelhouwer ontkent dat. “Het is prima als mensen steeds op dezelfde plek zitten, maar als ze er niet zijn, zit er iemand anders. En dat zien ze niet. Je kunt niet ieder een eigen plek geven, die ruimte is er niet.”
Boelhouwer vindt het rapport nog ‘honderd procent’ meevallen. “De contacten zijn verbeterd en een aantal mensen vindt flexwerken plezierig. We besparen enorm veel ruimte waardoor veel atelierruimtes voor studenten zijn ontstaan.”
Bouwkunde zal zelfs nog in flexplekken gaan indikken, omdat er volgens Boelhouwer komend jaar zevenhonderd eerstejaars studenten ‘dreigen’ te komen. Tegelijkertijd komen er deze zomer meer afsluitbare ruimtes en bespreekkamers ten koste van stilteruimtes.
De akoestiek in collegezalen is al aangepast en andere ruimtes volgen deze zomer. Boelhouwer erkent dat er tijdens het onderzoek niet genoeg lockers waren, waardoor laptops werden gestolen. Bouwkunde gaat kasten beter beveiligen en de zichtbaarheid van secretaresses op een afdeling vergroten met transparante wandjes. Dat vergroot de sociale controle. 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.