Education

Meer colleges in een vreemde taal

Het college van bestuur heeft een gedragscode opgesteld voor de invoering van een buitenlandse taal als instructietaal. Daarmee moet het beter mogelijk worden om studieonderdelen in een andere taal aan te bieden.

br />
Meer anderstalige colleges moeten studenten beter voorbereiden op de internationale arbeidsmarkt. Het college denkt ook dat het aantal buitenlandse studenten toeneemt door het invoeren van een buitenlandse instructietaal. De instroom van deze studenten zou op dit moment belemmerd worden, doordat de instructietaal altijd Nederlands is.

Een probleem is dat de wet alleen bij uitzondering toestaat dat er onderwijs in een buitenlandse taal gegeven wordt. Daarom zal een buitenlandse instructietaal altijd naast het Nederlands moeten worden aangeboden, zowel bij colleges als bij tentamens.

De faculteiten kunnen zelf besluiten welke studieonderdelen zij in een andere taal willen aanbieden. Maar het college heeft wel een aantal regels opgesteld. De betreffende docenten dienen ervaring te hebben met het doceren in de bewuste taal. Bij de aanstelling van docenten moet er daarom ook gelet worden op deze vaardigheden, vindt het college. Voor docenten die te weinig ervaring hebben, worden speciale talencursussen opgezet.

De docenten die in een vreemde taal onderwijzen, gaan elkaars lessen en instructiemateriaal beoordelen om zo de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. Woensdag 28 augustus besluit de universiteitsraad of hij akkoord gaat met deze gedragscode. (S.H.)

Steven Hubeek

Het college van bestuur heeft een gedragscode opgesteld voor de invoering van een buitenlandse taal als instructietaal. Daarmee moet het beter mogelijk worden om studieonderdelen in een andere taal aan te bieden.

Meer anderstalige colleges moeten studenten beter voorbereiden op de internationale arbeidsmarkt. Het college denkt ook dat het aantal buitenlandse studenten toeneemt door het invoeren van een buitenlandse instructietaal. De instroom van deze studenten zou op dit moment belemmerd worden, doordat de instructietaal altijd Nederlands is.

Een probleem is dat de wet alleen bij uitzondering toestaat dat er onderwijs in een buitenlandse taal gegeven wordt. Daarom zal een buitenlandse instructietaal altijd naast het Nederlands moeten worden aangeboden, zowel bij colleges als bij tentamens.

De faculteiten kunnen zelf besluiten welke studieonderdelen zij in een andere taal willen aanbieden. Maar het college heeft wel een aantal regels opgesteld. De betreffende docenten dienen ervaring te hebben met het doceren in de bewuste taal. Bij de aanstelling van docenten moet er daarom ook gelet worden op deze vaardigheden, vindt het college. Voor docenten die te weinig ervaring hebben, worden speciale talencursussen opgezet.

De docenten die in een vreemde taal onderwijzen, gaan elkaars lessen en instructiemateriaal beoordelen om zo de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. Woensdag 28 augustus besluit de universiteitsraad of hij akkoord gaat met deze gedragscode. (S.H.)

Steven Hubeek

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.