Education

Meer aanmeldingen voor hoger onderwijs dan vorig jaar

Op de deadline van 1 mei hebben zich meer studiekiezers voor het hoger onderwijs aangemeld dan vorig jaar op 1 september. Dat hebben hogescholen en universiteiten vandaag laten weten.


In het hbo is het aantal aanmeldingen nu vrijwel even hoog als vorig jaar op de oude deadline van 1 september: het zijn er meer dan 105 duizend. De universiteiten kregen bijna 66 duizend aanmeldingen: zo’n vijf procent meer dan vorig jaar.


Duizenden studiekiezers wachtten tot het laatste moment. Vorige week hebben zich nog zo’n zevenduizend aspirant-studenten voor het wetenschappelijk onderwijs aangemeld, aldus universiteitenvereniging VSNU. De hogescholen kregen er nog bijna twaalfduizend aanmeldingen bij.


De 1-mei-deadline is een lang gekoesterde wens van het hoger onderwijs. Tot vorig jaar mochten studiekiezers zich nog op het laatste moment aanmelden, als het studiejaar al bijna begon.


Aspirant-studenten gaan meedoen aan studiekeuzeactiviteiten. Ze krijgen bijvoorbeeld een gesprek, vullen een vragenlijst in of volgen alvast een college. Uiteindelijk krijgen ze een advies van hun opleiding: ze zijn wel/niet geschikt. Maar ze hoeven zich niets van dat advies aan te trekken.


Wie zich na 1 mei aanmeldt, kan afgewezen worden. Maar het staat opleidingen vrij om de late inschrijvers toe te laten, ook als die niet hebben meegedaan aan studiekeuzeactiviteiten.


Voor opleidingen met een numerus fixus moesten studenten zich altijd al eerder aanmelden. Daarvoor kunnen ze worden uitgeloot of afgewezen.
 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.