Education

Medewerkers kunnen hun auto niet kwijt

Volgens de officiële berekeningen zijn er parkeerplaatsen genoeg op de campus. Toch klagen medewerkers over zoektochten naar dat ene lege plekje.

’s Morgens vroeg is het bij sommige faculteiten zoeken naar een lege parkeerplaats. Medewerkers van onder meer Technische Natuurwetenschappen, Civiele Techniek en Geowetenschappen, Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen (3mE) en Techniek, Bestuur en Management klagen over een gebrek aan parkeerplaatsen. Sommige werknemers gaan steeds vroeger werken om maar een plekje te bemachtigen.
Die geluiden bereiken ook de ondernemingsraad (or), bevestigt or-lid Vincent van Croonenburg. “Wij hebben al lang geleden onze twijfels geuit over de hoeveelheid parkeerplaatsen en de locaties daarvan. Ons advies was: uitbreiding op drukke plaatsen, zoals achter 3mE.”

Remon Hartman, hoofd infra en terreinen van vastgoed, kijkt er anders tegenaan. “Het zal niet altijd lukken om voor de deur te staan, maar op zich is er parkeerruimte genoeg. Kijk achter de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI). Daar is altijd plek.”
Van Croonenburg vindt dat ‘geen argument’. “Ooit is bedacht dat de loopafstand van de auto tot de werkplek niet meer dan zeven minuten mag zijn. Maar het is meer als je bijvoorbeeld bij EWI parkeert en bij Industrieel Ontwerpen werkt.”

De huidige situatie zal voorlopig wel blijven bestaan. Er staan geen nieuwe parkeerplaatsen gepland rondom het in aanleg zijnde Mekelpark, al kijkt vastgoed volgens Hartman wel of het mogelijk is extra ruimte te maken op plekken waar het probleem groot is. Bovendien hangen beslissingen over parkeerruimte samen met het onderzoek dat de TU verricht naar de invoering van betaald parkeren. Ook de milieueffectrapportage die hoogstwaarschijnlijk moet plaatsvinden voor TU Noord en TU Midden kan invloed hebben. De uitkomsten van beide onderzoeken laten nog wel even op zich wachten. 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.