Campus

Mededelingen Studentenadviesbureau

VSSD / STA*DDe week 8 t/m 14 mei staat in het teken van de rolverwisseling. Hiermee willen een aantal organisaties positieve aandacht aan minderheidsgroeperingen geven.

Vrouwen, verstandelijk gehandicapten, travestieten en homoseksuelen laten hun sterke kanten zien door middel van activiteiten als film, lezingen, een fototentoonstelling en natuurlijk een feest. Aan deze week werken tien organisaties mee zowel TU gebonden als niet TU gebonden.
Programma

8 mei De emancipatiecommissie van de TU Delft stelt deze week in de hal van de fac. TWI tentoon de fotoserie “Vrouwen aan het werk op de TUD”;

Ires, de studievereniging voor vrouwelijke studenten heeft Hannes Meinkema uitgenodigd, aanvang 20.00 uur in het Studentenpastoraat, Voorstraat 60.

10 mei De Koornbeurs organiseert i.s.m. de KiWi, centrum voor verstandelijk gehandicapten een spelletjesavond met verstandelijk gehandicapten, aanvang 20.00 uur in de Koornbeurs.

11 mei Host houdt een forum met de titel “Homoseksualiteit & krijgsmacht” aanvang 20.00 uur in het Studentenpastoraat.

In het filmhuis start de film “The crying game” aanvang 20.00 uur te zien t/m 17 mei.

13 mei De Eland en DWH organiseren een Travestie & Glamourparty met de acts, van The Priscillla’s en Immaculata & Sonja, aanvang 22.00 uur in de Eland.

14 mei moederdag.

Beurzen studie 1995-1996

De École Polytechnique te Palaiseau (gelegen ongeveer 20 km ten zuidwesten van Parijs) biedt aan 25 studenten de mogelijkheid om een studieprogramma aan één van hun faculteiten te volgen voor een periode van 6 maanden, januari t/m juni 1996. Het gaat om de volgende faculteiten: Mathématique Mathématique appliquées, Informatique, Physique, Mécanique, Chimie, Biologie. Het studieprogramma is samengesteld uit het volgen van vakken en het doen van een onderzoeksproject. Kandidaten moeten gevorderd zijn in de studie en uitstekende studieresultaten hebben behaald. Verder dient men over voldoende kennis van de Franse taal te beschikken om het onderwijs te kunnen volgen. Kandidaten kunnen zich tot 15 juli a.s. aanmelden. Uit de aanmeldingen worden 15 kandidaten geselecteerd, waarvoor de “Fondation de l’Ecole Polytechnique beurzen beschikbaar stelt. De overige kandidaten moeten zelf de financiering van het verblijf regelen. Gedetailleerde informatie over het studieprogramma van de École Polytechnique alsmede aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau. Hier is ook informatie verkrijgbaar over de diverse fondsen die beurzen beschikbaar stellen voor studie en onderzoek in het buitenland.
Bijzondere omstandigheden

Als je een beroep wilt doen op het afstudeerfonds op grond van bijzondere omstandigheden als bijvoorbeeld ziekte of lidmaatschap van een vereniging, dan zal je het oorzakelijk verband aannemelijk moeten maken. Dit wil zeggen, het bestaan van een verband tussen de omstandigheden en het oplopen van studievertraging van een bepaalde duur gedurende een academisch jaar waardoor je je studie niet binnen vijf jaar gemengde studiefinanciering dan wel binnen je inschrijvingsduur van zes jaar kan worden afgerond. Het oorzakelijk verband moet je ook kunnen aantonen bij aanvragen die verband houden met het niet kunnen voldoen aan de tempobeurs.

Als je te maken krijgt met zo’n soort omstandigheid dien je dit zo snel mogelijk bij je studieadviseur te melden en de gevolgen voor je studievoortgang te bespreken. Je bent verplicht al het mogelijke te doen om de studievertragende omstandigheid zo veel mogelijk zelf op te vangen binnen de inschrijvingsduur en adviezen om studievertraging te beperken serieus ter harte te nemen.

Ook moet je bij (langdurige) studievertraging als gevolg van ziekte of bijzondere familieomstandigheden met de studieadviseur de wenselijkheid van tijdelijk studieonderbreking bespreken. De in die periode verstrekte adviezen van de studieadviseur zullen bij de besluitvorming over de aanvraag richtinggevend zijn.

Als je je opnieuw wilt inschrijven na een periode van uitschrijving wegens ziekte, schrijf je dan alleen in indien de kans dat je opnieuw moet uitschrijven, zo klein mogelijk is. Neem hierover contact op met je studieadviseur.

Ecole des Mines

De Ecole des Mines de Paris biedt aan een aantal buitenlandse studenten van hoog niveau een postdoctoraal onderzoeksprogramma in zeer uiteenlopende disciplines aan. Er bestaan hiertoe allerlei mogelijkheden tot het verkrijgen van een beurs. Informatie hierover ligt ter inzage bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau.
MBA-opleiding Navarra

De universiteit van Navarra zoekt goede kandidaten uit Delft voor haar internationale MBA-opleiding. De MBA-opleiding duurt 21 maanden en wordt gegeven in het Engels en het Spaans. Meer informatie is te verkrijgen bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau of per e-mail MBAinfo@iese.es.

Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, tel. 015-788012, open van 9.00-17.00 uur.

VSSD / STA*D

De week 8 t/m 14 mei staat in het teken van de rolverwisseling. Hiermee willen een aantal organisaties positieve aandacht aan minderheidsgroeperingen geven. Vrouwen, verstandelijk gehandicapten, travestieten en homoseksuelen laten hun sterke kanten zien door middel van activiteiten als film, lezingen, een fototentoonstelling en natuurlijk een feest. Aan deze week werken tien organisaties mee zowel TU gebonden als niet TU gebonden.
Programma

8 mei De emancipatiecommissie van de TU Delft stelt deze week in de hal van de fac. TWI tentoon de fotoserie “Vrouwen aan het werk op de TUD”;

Ires, de studievereniging voor vrouwelijke studenten heeft Hannes Meinkema uitgenodigd, aanvang 20.00 uur in het Studentenpastoraat, Voorstraat 60.

10 mei De Koornbeurs organiseert i.s.m. de KiWi, centrum voor verstandelijk gehandicapten een spelletjesavond met verstandelijk gehandicapten, aanvang 20.00 uur in de Koornbeurs.

11 mei Host houdt een forum met de titel “Homoseksualiteit & krijgsmacht” aanvang 20.00 uur in het Studentenpastoraat.

In het filmhuis start de film “The crying game” aanvang 20.00 uur te zien t/m 17 mei.

13 mei De Eland en DWH organiseren een Travestie & Glamourparty met de acts, van The Priscillla’s en Immaculata & Sonja, aanvang 22.00 uur in de Eland.

14 mei moederdag.

Beurzen studie 1995-1996

De École Polytechnique te Palaiseau (gelegen ongeveer 20 km ten zuidwesten van Parijs) biedt aan 25 studenten de mogelijkheid om een studieprogramma aan één van hun faculteiten te volgen voor een periode van 6 maanden, januari t/m juni 1996. Het gaat om de volgende faculteiten: Mathématique Mathématique appliquées, Informatique, Physique, Mécanique, Chimie, Biologie. Het studieprogramma is samengesteld uit het volgen van vakken en het doen van een onderzoeksproject. Kandidaten moeten gevorderd zijn in de studie en uitstekende studieresultaten hebben behaald. Verder dient men over voldoende kennis van de Franse taal te beschikken om het onderwijs te kunnen volgen. Kandidaten kunnen zich tot 15 juli a.s. aanmelden. Uit de aanmeldingen worden 15 kandidaten geselecteerd, waarvoor de “Fondation de l’Ecole Polytechnique beurzen beschikbaar stelt. De overige kandidaten moeten zelf de financiering van het verblijf regelen. Gedetailleerde informatie over het studieprogramma van de École Polytechnique alsmede aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau. Hier is ook informatie verkrijgbaar over de diverse fondsen die beurzen beschikbaar stellen voor studie en onderzoek in het buitenland.
Bijzondere omstandigheden

Als je een beroep wilt doen op het afstudeerfonds op grond van bijzondere omstandigheden als bijvoorbeeld ziekte of lidmaatschap van een vereniging, dan zal je het oorzakelijk verband aannemelijk moeten maken. Dit wil zeggen, het bestaan van een verband tussen de omstandigheden en het oplopen van studievertraging van een bepaalde duur gedurende een academisch jaar waardoor je je studie niet binnen vijf jaar gemengde studiefinanciering dan wel binnen je inschrijvingsduur van zes jaar kan worden afgerond. Het oorzakelijk verband moet je ook kunnen aantonen bij aanvragen die verband houden met het niet kunnen voldoen aan de tempobeurs.

Als je te maken krijgt met zo’n soort omstandigheid dien je dit zo snel mogelijk bij je studieadviseur te melden en de gevolgen voor je studievoortgang te bespreken. Je bent verplicht al het mogelijke te doen om de studievertragende omstandigheid zo veel mogelijk zelf op te vangen binnen de inschrijvingsduur en adviezen om studievertraging te beperken serieus ter harte te nemen.

Ook moet je bij (langdurige) studievertraging als gevolg van ziekte of bijzondere familieomstandigheden met de studieadviseur de wenselijkheid van tijdelijk studieonderbreking bespreken. De in die periode verstrekte adviezen van de studieadviseur zullen bij de besluitvorming over de aanvraag richtinggevend zijn.

Als je je opnieuw wilt inschrijven na een periode van uitschrijving wegens ziekte, schrijf je dan alleen in indien de kans dat je opnieuw moet uitschrijven, zo klein mogelijk is. Neem hierover contact op met je studieadviseur.

Ecole des Mines

De Ecole des Mines de Paris biedt aan een aantal buitenlandse studenten van hoog niveau een postdoctoraal onderzoeksprogramma in zeer uiteenlopende disciplines aan. Er bestaan hiertoe allerlei mogelijkheden tot het verkrijgen van een beurs. Informatie hierover ligt ter inzage bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau.
MBA-opleiding Navarra

De universiteit van Navarra zoekt goede kandidaten uit Delft voor haar internationale MBA-opleiding. De MBA-opleiding duurt 21 maanden en wordt gegeven in het Engels en het Spaans. Meer informatie is te verkrijgen bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau of per e-mail MBAinfo@iese.es.

Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, tel. 015-788012, open van 9.00-17.00 uur.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.