Education

Mededelingen

OfficieelSalarisDe verzending van de magneetbanden met giro-opdrachten aan de Postbank N.V. en de bankgirocentrale vindt plaats op 24 april .

Opnemen van het salaris van giro- bankrekeningen kan circa één (giro) à twee (bank) werkdag(en) na de verzenddatum geschieden. Degenen die onlangs in dienst zijn getreden en nog geen giro- of bankrekeningnummer hebben doorgegeven kunnen een cheque ophalen bij de kassier op of na 26 april. Wilt u een legitimatiebewijs meenemen? De kas op de 1e etage van Julianalaan 134 is geopend van 9.00-12.00 uur.

Informatie over salaris: tst. 86431 voor BK, CiTG, BTUD en IRI; tst. 83842 voor ITS, OCP en SBS; tst. 86492 voor LR, TBM, TNW, CMC, FB, OTB, CW, FD en DTO.

Arbeidskorting

Voor medewerkers die zijn geboren in het jaar 1944 of eerder, geldt vanaf 1 april 2002 een verhoogde arbeidskorting. Dit betekent een stijging van het netto salaris.

Activiteiten

Studentenkerk

Wie gaat er vandaag nog met schapen op pad? Wie weet nog hoe het voelt om de hele dag met die dieren samen te zijn? Schapen zien we alleen op vakantie en dan maken we er een foto van. Het heeft iets nostalgisch. Maar over nostalgie hebben we het niet als we het over de Goede Herder hebben. Je bent welkom in de studentenkerk , 21 april , Noordeinde 4, 11.15 uur. Voorganger: Ton Meijknecht.

Jezus & Co

Traditiegetrouw zitten de katholieke kerken met Kerst weer bomvol met ‘gelegenheidsgelovigen’ die voor de duur van één nachtmis de kerken bevolken: hun spirituele avondje uit. De Mattheus Passion is ook niet langer voorbehouden aan uitsluitend gelovigen. Discussie over geloof en mode tussen Paul Ophey (historicus en freelancer bij o.a. Dagblad Trouw) en prof.dr. Gerard van Tillo (em. Hoogleraar Gods-dienstsociologie UvA).

Dit programma van vier afleveringen kwam tot stand met medewerking van het Studentenpastoraat en (studenten van) CSR, CSFR en VGSD.

Plaats en tijd: Speakers, Burgwal 45-49, DC Delft, 24 april 20.15 uur, toegang gratis.

Informatie: 015-2783988, e-mail: StudiumGenerale@tudelft.nl, www.sg.tudelft.nl

Algemeen

Gezocht

De sectie Verkeerskunde (CiTG) zoekt medewerkers, die tussen Delft en Rotterdam/Dordrecht reizen en bereid zijn om aan een onderzoek over reisgedrag mee te werken. Bureau Interview neemt hiertoe een kort vraaggesprek op de werkplek af. Wilt u graag aan het onderzoek meedoen, maar bent u nog niet benaderd, dan kunt u zich aanmelden bij de Secretariaat Verkeerskunde via telefoonnummer 015-2781681 of via e-mail lanser@xs4all.nl. Onder de deelnemers worden twee reischeques van _ 250,- verloot.

Cursussen

DTO

De Dienst Technische Ondersteuning organiseert binnenkort o.a. de volgende cursussen:

Implementing a Windows 2000 Network Infrastructure. Deze cursus is onderdeel van het MCSE-traject (code M2153) en bedoeld voor professionals die verantwoordelijk zijn voor het installeren, configureren, beheren en ondersteunen van een netwerk dat gebruik maakt van Windows 2000 server. De cursus duurt vijf hele dagen en vindt plaats op 13, 14, 15, 16, 17 mei (hele dag).

Outlook 2000 Basis. Outlook is een programma waarmee u uw elektronische post naar individuen en groepen kunt versturen en ontvangen, uw afspraken kunt regelen of vergaderingen met een groep gebruikers van Outlook kunt plannen. De cursus is tevens geschikt voor gebruikers van Outlook 98. De cursus duurt twee dagdelen en vindt plaats op 13, 15 mei (ochtenden).

C Basis. Dit is een krachtige programmeertaal met kenmerken van zowel hogere programmeertalen (bijv. PASCAL) als van een machinetaal en wordt gebruikt voor een breed scala van toepassingen zoals systeemprogrammatuur, databases, graphics, beeldbewerking en netwerkcommunicaties. Deze cursus behandelt de ANSI C standaard die universeel toepasbaar is onafhankelijk van het operating system. De cursus duurt drie hele dagen en vindt plaats op 14, 21, 28 mei (hele dag).

Structured Query Language. SQL is de taal om gegevens te beheren in relationele databasesystemen. Ook databasepakketten als Access werken met SQL. Kennis van SQL is van belang bij het ontwerpen van een relationele database. De cursus duurt twee dagen en vindt plaats op 15, 22 mei (hele dag).

Programmeren Excel met VBA. Tijdens deze cursus wordt u vertrouwd gemaakt met de concepten van de programmataal VBA binnen Excel, zodat u in staat bent gebruiksvriendelijke Excel-applicaties te bouwen. Kennis op het niveau van de vervolgcursus Excel en de basiscursus VBA zijn vereist.De cursus duurt drie dagdelen en vindt plaats op 16, 17, 23 mei (ochtenden).

Webpagina’s in HTML Basis. Veel informatie op het World Wide Web is geschreven in HTML. In deze cursus leert u hoe u de HTML-codes gebruikt om een webpagina te maken. Na afloop van de cursus bent u bekend met de opmaak van een webpagina. De cursus duurt drie dagdelen en vindt plaats op 16, 17, 23, 24 mei (middagen).

Word 97/2000 Basis. Word is de tekstverwerker van Microsoft Office. Tijdens deze cursus leert u het pakket efficiënt te gebruiken. Er wordt onder meer aandacht besteed aan de spelling- en grammaticacontrole. Na afloop van de cursus bent u in staat zelfstandig documenten samen te stellen mbv de mogelijkheden van Word. Bij aanvang van de cursus kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van Word 97 of Word 2000. De cursus duurt vier dagdelen en vindt plaats op 16, 17, 23, 24 mei (ochtenden).

Informatie: Helpdesk DTO 015-2782000 of bekijk onze website, www.dto.tudelft.nl/homecur.htm.

English

Church

The international students will have a Sunday-service in the Raamstraat on Sunday 21st of April , at 10.30. This service will be a special one because it will concentrate on the theme: the pilgrimage of our life. It is the service also in which Fr. Ben will say good-bye for four months, leaving for his pilgrimage to Santiago de Compostella (Spain), a journey by foot over about 2500 kms.

Temporal chaplain

The Rev. Fr. Jovic Lobrigo will take the place of Fr. Ben during the latter’s pilgrimage to Santiago de Compostella from May 1st. till September 1st. He will have the same address, same email. His mobile number is 06-18177277.

Conference

‘Research in Ethics and Engineering’ at Delft University of Technology 25-27 April. Keynote speakers: Sven Ove Hansson, Günter Ropohl and Caroline Whitbeck. Organised by the Department of Philosophy, Faculty of Technology, Policy and Management, in cooperation with the Platform for Ethics and Technology.

Information: Sabine Roeser, 015-2788779, e-mail: S.Roeser@tbm.tudelft.nl

Sta*d

Gesloten

Het studentenadviesbureau is op 9 mei (Hemelvaartsdag) en 10 mei gesloten.

Jaarboek

Recent is het Carrière Jaarboek 2002 verschenen met informatie over de arbeidsmarkt, solliciteren en bedrijven die (regelmatig) op zoek zijn naar afgestudeerden van hogescholen en universiteiten. Studenten in de eindfase van de opleiding en recent afgestudeerden kunnen een gratis exemplaar afhalen. Als tegenprestatie wordt gevraagd enige NAW- en opleidingsgegevens ter beschikking te stellen van de uitgever. Er zijn bij Sta*d ook exemplaren van de Nobiles Ingenieursgids 2002, de ON-jaargids 2002 en het Intermediair Jaarboek 2002 verkrijgbaar.

Studentenstatuut

Onlangs is een brief verstuurd aan alle ouderejaars studenten van de TU Delft over de laatste en dus geldende versie van het Studentenstatuut. Hoewel de wijzigingen al in september 2001 zijn ingegaan is de brief nog steeds actueel omdat er onder meer uitgebreid aandacht wordt besteed aan de Regeling Financiële Ondersteuning Studievertraging en met name aan de termijnen voor het aanvragen van financiële ondersteuning die is gesteld op twee maanden voor het einde van de periode van gemengde financiering. In de meeste gevallen is dat vóór de zomervakantie en omdat er vaak om medische of andere ondersteunende verklaringen wordt gevraagd, is het goed om hier niet op het laatste moment aan te beginnen.

Mocht je onverhoopt deze brief niet hebben ontvangen dan kun je een exemplaar afhalen bij het Studentenadviesbureau. (Adreswijzigingen doorgeven aan de Centrale Studentenadministratie).

Scholarships

De universiteit van South Australia biedt onderzoeksbeurzen aan voor het jaar 2003 aan studenten in de Mastersfase, afgestudeerden of promovendi van de TU Delft. De inzendingtermijn sluit 30 augustus . Informatie: http://www.unisa.edu.au/orc/resdeg/rbdindex.htm.

De Niels Stensen Stichting biedt een stipendium aan voor het opdoen van buitenlandse onderzoekservaring gedurende 9 tot 12 maanden aan jonge gepromoveerde katholieke academici. Kandidaten kunnen tot 15 mei worden voorgedragen door twee hoogleraren werkzaam aan een instelling van wetenschappelijk onderwijs.

Beurzen

Het Prins Bernhard Cultuurfonds schenkt jaarlijks Beurzen voor toptalent. Er zijn beurzen voor toptalenten uit alle disciplines van HBO en WO die hun talent willen verdiepen met een vervolgopleiding of %onderzoek in het buitenland. De aanvrager dient te zijn afgestudeerd met uitstekende studieresultaten. Aanvraagformulieren kunnen worden uitgeprint via www.cultuurfonds.nl of worden aangevraagd: 020-5206130, ingo@cultuurfonds.nl De deadline voor de aanvragen is 1 mei.

Functiebeperking

Ben je net of bijna (vóór 1 jan. 2003) afgestudeerd en heb je een functiebeperking, dan biedt het Ministerie van VWS jou het %VWS Traineeprogramma Special% aan omdat zij graag in contact komen met ambitieuze mensen met een functiebeperking. Het Traineeprogramma is ook toegankelijk voor mensen die al werkzaam zijn maar nog niet de leeftijd van dertig jaar zijn gepasseerd.

Informatie: www.werkenbij.minvws.nl of UpToDate 030-6056605, e-mail: uptodate@xs4all.nl

Cursus

Heb jij een deels of geheel andere culturele achtergrond dan de Nederlandse? En vind je het wel eens moeilijk om tussen twee of meerdere culturen te leven? Dan is de cursus ‘Leven tussen meerdere culturen’ misschien wat voor jou. Begin mei zal er een nieuwe groep van start gaan.

Informatie: jc_nimbita@hotmail.com

Cursus data (onder voorbehoud): 8, 15, 22 & 29 mei en 5 & 12 juni.

Informatie

Gedetailleerde informatie alsmede aanvraagformulieren over bovengenoemde onderwerpen zijn verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, 015-2788012, receptie en informatiecentrum zijn geopend van 9.00-17.00 uur, e-mail: stad@tudelft.nl, internet: www.stad.tudelft.nl en www.tudelft.nl/english

Delta

Inleveren kopij

Bijdragen van faculteiten, diensten en overigen voor de mededelingenrubriek van Delta ontvangt de redactie graag per e-mail: delta@tudelft.nl. Bijdragen dienen zo beknopt mogelijk te zijn. De redactie behoudt zich het recht voor om in te korten. Aanleveren vóór vrijdag 14.00 uur. (Redactie Delta, Zuidplantsoen 4).

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.