Education

Mededelingen

Waar wonen studenten? OfficieelKransleggingGaarne nodigen wij u uit voor de traditionele herdenking van TH-medewerkers en -studenten die tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven lieten.

br />
De herdenking vindt plaats op 4 mei om 12.00 uur in de hal van het Hoofdgebouw. Bij deze gelegenheid zal namens het college van bestuur een krans worden gelegd bij het bas-reliëf.

Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid een kopje koffie te drinken bij de temperaschildering van prof.ir. G. de Josselin de Jong (“1940-1945 – studenten streden en leden”).

U wordt verzocht om uiterlijk 11.55 uur aanwezig te zijn. Het cvb verwacht dat u bij de kranslegging blijk geeft van uw belangstelling.
Betaling salaris

De verzending van de magneetbanden met giro-opdrachten aan de Postbank N.V. en de bankgirocentrale vindt plaats op 23 april . Opnemen van het salaris van giro- bankrekeningen kan circa één (giro) à twee (bank) werkdag(en) na de verzenddatum geschieden. Degenen die onlangs in dienst zijn getreden en nog geen giro- of bankrekeningnummer hebben doorgegeven kunnen het salaris bij de kas ophalen op of na 27 april . Wilt u een legitimatiebewijs meenemen? De kas op de 1e etage van het Hoofdgebouw, Julianalaan 134, is geopend van 9.00-12.00 uur.

Informatie over salaris tst. 6484 als u werkzaam bent bij de fac./dienst BK, CiTG, BTUD en het IRI; tst. 3842 voor ITS, OCP en het voormalig Bureau van de Universiteit; tst. 6492 voor de (sub)fac./dienst LR, TBM, TNW, CMC, FB, OTB, CW en FD i.o. en DTO i.o.
CVB

Op 1 december 1997 stonden aan de TU Delft 13.060 studenten ingeschreven. Uit de tabel blijkt dat de meeste studenten in Delft wonen. In de grote steden van de provincie Zuid-Holland woont 15% van de studenten en in de rest van Zuid-Holland 7%. In totaal woont 79% van de studenten in de provincie Zuid-Holland. In de provincie Noord-Holland woont 7% van de studenten.

Woonplaats TU studenten

Delft 57% .

Rotterdam 7% .

Den Haag 6% .

Dordrecht 3% .

Leiden 2% .

rest Zuid-Holland 7% .

Amsterdam 3%A .

Haarlem 2%A .

rest Noord-Holland 2%A

Noord-Brabant 3%A .

Utrecht 2%A .

Gelderland 2%A .

rest Nederland 4%A .

De laatste 20 jaren is het beeld nauwelijks veranderd. Het percentage studenten woonachtig in Delft schommelt tussen de 56%A en 61%A. De OV-jaarkaart is er waarschijnlijk de oorzaak van dat het percentage studenten dat in de provincies Groningen, Friesland, Drente, Overijssel, Zeeland en Limburg woont is gestegen naar 4%A. Dit percentage was vroeger 2%A.
SR
Besluitenlijst

Van de 8e interne vergadering Studentenraad 15 april. De beurzenregeling voor eerstejaars studenten krijgt de goedkeuring van de Studentenraad; deel van haar advies is er in opgenomen. Wel wil de SR, na de evaluatie, een gesprek hoe het stelsel volgend jaar eventueel kan worden veranderd.

Op de overlegvergadering van 26 mei wordt het Poldermodel voor Onderzoek besproken: gevraagd wordt of de schrijver, de heer de Voogd, hierbij aanwezig kan zijn voor toelichting.

De SR heeft een plan voor de continuïteit van haar beleid opgesteld dat bestaat uit een continueringsverslag, een overdrachtsdag met de oude en nieuwe raad, een beleidsdag voor de nieuwe raad en een comité van advies.

Besloten wordt om tevens een landelijke dag voor universitaire studentenraden te houden.
Vergadering

De 9e interne vergadering van de Studentenraad vindt plaats op 14 mei om 14.00 uur bij Elektrotechniek grote zaal.

Agenda: vanaf 28 april op internet.

De 9e overlegvergadering van van SR en cvb vindt plaats op 26 mei om 14.30 uur. Plaats: nog niet bekend.

Agenda: vanaf 28 april op internet.

De vergaderingen van de SR zijn openbaar, belangstellenden zijn welkom.
SBS

De nieuwe beheerseenheid SBS bestaat uit de volgende onderdelen:

Business Service Centrum (BSC)

Technostarters . .

SUPAIR . .

Wetenschapswinkel . .

CICAT . .

Liaison Office .
Contractbureau .

Studenten Service Centrum (SSC)

STAD . .

CSA . .

Sportcentrum . .

Cultureel Centrum `Mekelweg 10′

Studium Generale .

Communicatie en Marketing Groep (CMG)

De samenstellende delen DIEC, DELTA en Techniek Museum gaan werken als afdelingen:

Marketing, Planning en Onderzoek

Public Relations .

Studie- en Publieksvoorlichting

Communicatie en Media

Techniek Museum .

Universitair Diensten Centrum (UDC)

Arbo- en Milieudienst

Service unit personele zaken

Service unit financiële zaken

Sector administratieve en organisatorische ondersteuning

Sector overige werkzaamheden
Vastgoed

Staf College van Bestuur

Clusterbureau SBS .
Fietsactie

Vorig jaar hebben ruim 800 deelnemers van 60 bedrijven meegedaan aan de fietsactie ‘Op de fiets werkt beter!’. Gezamenlijk hebben zij in 6 maanden meer dan 1 miljoen kilometer gefietst. Vanwege dit grote succes heeft het Adviespunt Vervoermanagement Haaglanden (AVH) besloten deze actie in 1998 weer te organisaren. De actie zal ook dit jaar 6 maanden duren; van 1 mei tot en met 31 oktober.

Ook dit jaar wordt er aan het eind van de actie een aantal mooie prijzen uitgereikt.

Het Adviespunt Vervoermanagement Haaglanden wil samen met bedrijven en instellingen het autogebruik in het woon-werkverkeer terugdringen. Dit is niet alleen goed voor de bereikbaarheid van de regio, maar ook voor uw gezondheid en het milieu.

U kunt deelnemen aan de actie door een aanmeldingskaart in te vullen. Op de kaart vermeldt u de afstand van uw woning tot uw werkplek. Ook geeft u aan hoeveel kilometer u denkt te gaan fietsen in de zes maanden dat de actie duurt. Als minimum geldt 350 kilometer bij een vijfdaagse werkweek. Voor parttimers geldt het evenredig aantal kilometers ten opzichte van het aantal werkdagen. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

De aanmeldingskaart kunt u verkrijgen bij de Arbo- en Milieudienst (tst 5925). Medewerkers die eerder deelnamen aan deactie krijgen de aanmeldingskaart toegezonden. Vanaf 1 mei ligt de kaart ook bij de balie van uw faculteit of dienst.

Als deelnemer houdt u tijdens de actie zelf bij hoeveel u elke dag fietst. Niet alleen de afstand van huis naar werk telt mee, maar ook de kilometers die u fiets onder werktijd vermeldt u op de kaart. Om de twee maanden stuurt u uw kaart in met het totale aantal gereden kilometers tot dat moment.

Wilt u meer weten over deze actie, neem dan contact op met de Arbo- en Milieudienst. Ook kunt u voor eventuele vragen contact opnemen met het Adviespunt Vervoermanagement Haaglanden (070-3129177).
Personalia

Op 15 april ontving ir. F.A.M. Higler de penning van verdienste Civiele Techniek en de bijbehorende oorkonde uit handen van prof.ir. H.J. Overbeek, decaan van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen.

De uitreiking vond plaats tijdens de afscheidsreceptie ter gelegenheid van het vertrek van de heer Higler als waarnemend directeur algemene zaken van subfaculteit Civiele Techniek.

Freek Higler was gedurende 10 jaar achtereenvolgens secretaris beheerder van de faculteit der Civiele Techniek en waarnemend directeur algemene zaken van subfaculteit Civiele Techniek. De heer Overbeek roemde de dynamische en creatieve wijze en de warme persoonlijke betrokkenheid van Higler bij de organisatie en de medewerkers.

De (sub)faculteit heeft nu voor de vijfde keer de penning van verdienste uitgereikt.

Per 1 april is Freek Higler benoemd als adviseur van het cvb en belast met het inventariseren en oplossen van de millennium problemen aan de TU Delft. Daarnaast blijft Higler tot 1 augustus betrokken bij de vormgeving van de Dienst Technische Ondersteuning.

Officieel
Kranslegging

Gaarne nodigen wij u uit voor de traditionele herdenking van TH-medewerkers en -studenten die tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven lieten.

De herdenking vindt plaats op 4 mei om 12.00 uur in de hal van het Hoofdgebouw. Bij deze gelegenheid zal namens het college van bestuur een krans worden gelegd bij het bas-reliëf.

Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid een kopje koffie te drinken bij de temperaschildering van prof.ir. G. de Josselin de Jong (“1940-1945 – studenten streden en leden”).

U wordt verzocht om uiterlijk 11.55 uur aanwezig te zijn. Het cvb verwacht dat u bij de kranslegging blijk geeft van uw belangstelling.
Betaling salaris

De verzending van de magneetbanden met giro-opdrachten aan de Postbank N.V. en de bankgirocentrale vindt plaats op 23 april . Opnemen van het salaris van giro- bankrekeningen kan circa één (giro) à twee (bank) werkdag(en) na de verzenddatum geschieden. Degenen die onlangs in dienst zijn getreden en nog geen giro- of bankrekeningnummer hebben doorgegeven kunnen het salaris bij de kas ophalen op of na 27 april . Wilt u een legitimatiebewijs meenemen? De kas op de 1e etage van het Hoofdgebouw, Julianalaan 134, is geopend van 9.00-12.00 uur.

Informatie over salaris tst. 6484 als u werkzaam bent bij de fac./dienst BK, CiTG, BTUD en het IRI; tst. 3842 voor ITS, OCP en het voormalig Bureau van de Universiteit; tst. 6492 voor de (sub)fac./dienst LR, TBM, TNW, CMC, FB, OTB, CW en FD i.o. en DTO i.o.
CVB

Op 1 december 1997 stonden aan de TU Delft 13.060 studenten ingeschreven. Uit de tabel blijkt dat de meeste studenten in Delft wonen. In de grote steden van de provincie Zuid-Holland woont 15% van de studenten en in de rest van Zuid-Holland 7%. In totaal woont 79% van de studenten in de provincie Zuid-Holland. In de provincie Noord-Holland woont 7% van de studenten.

Woonplaats TU studenten

Delft 57% .

Rotterdam 7% .

Den Haag 6% .

Dordrecht 3% .

Leiden 2% .

rest Zuid-Holland 7% .

Amsterdam 3%A .

Haarlem 2%A .

rest Noord-Holland 2%A

Noord-Brabant 3%A .

Utrecht 2%A .

Gelderland 2%A .

rest Nederland 4%A .

De laatste 20 jaren is het beeld nauwelijks veranderd. Het percentage studenten woonachtig in Delft schommelt tussen de 56%A en 61%A. De OV-jaarkaart is er waarschijnlijk de oorzaak van dat het percentage studenten dat in de provincies Groningen, Friesland, Drente, Overijssel, Zeeland en Limburg woont is gestegen naar 4%A. Dit percentage was vroeger 2%A.
SR
Besluitenlijst

Van de 8e interne vergadering Studentenraad 15 april. De beurzenregeling voor eerstejaars studenten krijgt de goedkeuring van de Studentenraad; deel van haar advies is er in opgenomen. Wel wil de SR, na de evaluatie, een gesprek hoe het stelsel volgend jaar eventueel kan worden veranderd.

Op de overlegvergadering van 26 mei wordt het Poldermodel voor Onderzoek besproken: gevraagd wordt of de schrijver, de heer de Voogd, hierbij aanwezig kan zijn voor toelichting.

De SR heeft een plan voor de continuïteit van haar beleid opgesteld dat bestaat uit een continueringsverslag, een overdrachtsdag met de oude en nieuwe raad, een beleidsdag voor de nieuwe raad en een comité van advies.

Besloten wordt om tevens een landelijke dag voor universitaire studentenraden te houden.
Vergadering

De 9e interne vergadering van de Studentenraad vindt plaats op 14 mei om 14.00 uur bij Elektrotechniek grote zaal.

Agenda: vanaf 28 april op internet.

De 9e overlegvergadering van van SR en cvb vindt plaats op 26 mei om 14.30 uur. Plaats: nog niet bekend.

Agenda: vanaf 28 april op internet.

De vergaderingen van de SR zijn openbaar, belangstellenden zijn welkom.
SBS

De nieuwe beheerseenheid SBS bestaat uit de volgende onderdelen:

Business Service Centrum (BSC)

Technostarters . .

SUPAIR . .

Wetenschapswinkel . .

CICAT . .

Liaison Office .
Contractbureau .

Studenten Service Centrum (SSC)

STAD . .

CSA . .

Sportcentrum . .

Cultureel Centrum `Mekelweg 10′

Studium Generale .

Communicatie en Marketing Groep (CMG)

De samenstellende delen DIEC, DELTA en Techniek Museum gaan werken als afdelingen:

Marketing, Planning en Onderzoek

Public Relations .

Studie- en Publieksvoorlichting

Communicatie en Media

Techniek Museum .

Universitair Diensten Centrum (UDC)

Arbo- en Milieudienst

Service unit personele zaken

Service unit financiële zaken

Sector administratieve en organisatorische ondersteuning

Sector overige werkzaamheden
Vastgoed

Staf College van Bestuur

Clusterbureau SBS .
Fietsactie

Vorig jaar hebben ruim 800 deelnemers van 60 bedrijven meegedaan aan de fietsactie ‘Op de fiets werkt beter!’. Gezamenlijk hebben zij in 6 maanden meer dan 1 miljoen kilometer gefietst. Vanwege dit grote succes heeft het Adviespunt Vervoermanagement Haaglanden (AVH) besloten deze actie in 1998 weer te organisaren. De actie zal ook dit jaar 6 maanden duren; van 1 mei tot en met 31 oktober.

Ook dit jaar wordt er aan het eind van de actie een aantal mooie prijzen uitgereikt.

Het Adviespunt Vervoermanagement Haaglanden wil samen met bedrijven en instellingen het autogebruik in het woon-werkverkeer terugdringen. Dit is niet alleen goed voor de bereikbaarheid van de regio, maar ook voor uw gezondheid en het milieu.

U kunt deelnemen aan de actie door een aanmeldingskaart in te vullen. Op de kaart vermeldt u de afstand van uw woning tot uw werkplek. Ook geeft u aan hoeveel kilometer u denkt te gaan fietsen in de zes maanden dat de actie duurt. Als minimum geldt 350 kilometer bij een vijfdaagse werkweek. Voor parttimers geldt het evenredig aantal kilometers ten opzichte van het aantal werkdagen. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

De aanmeldingskaart kunt u verkrijgen bij de Arbo- en Milieudienst (tst 5925). Medewerkers die eerder deelnamen aan deactie krijgen de aanmeldingskaart toegezonden. Vanaf 1 mei ligt de kaart ook bij de balie van uw faculteit of dienst.

Als deelnemer houdt u tijdens de actie zelf bij hoeveel u elke dag fietst. Niet alleen de afstand van huis naar werk telt mee, maar ook de kilometers die u fiets onder werktijd vermeldt u op de kaart. Om de twee maanden stuurt u uw kaart in met het totale aantal gereden kilometers tot dat moment.

Wilt u meer weten over deze actie, neem dan contact op met de Arbo- en Milieudienst. Ook kunt u voor eventuele vragen contact opnemen met het Adviespunt Vervoermanagement Haaglanden (070-3129177).
Personalia

Op 15 april ontving ir. F.A.M. Higler de penning van verdienste Civiele Techniek en de bijbehorende oorkonde uit handen van prof.ir. H.J. Overbeek, decaan van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen.

De uitreiking vond plaats tijdens de afscheidsreceptie ter gelegenheid van het vertrek van de heer Higler als waarnemend directeur algemene zaken van subfaculteit Civiele Techniek.

Freek Higler was gedurende 10 jaar achtereenvolgens secretaris beheerder van de faculteit der Civiele Techniek en waarnemend directeur algemene zaken van subfaculteit Civiele Techniek. De heer Overbeek roemde de dynamische en creatieve wijze en de warme persoonlijke betrokkenheid van Higler bij de organisatie en de medewerkers.

De (sub)faculteit heeft nu voor de vijfde keer de penning van verdienste uitgereikt.

Per 1 april is Freek Higler benoemd als adviseur van het cvb en belast met het inventariseren en oplossen van de millennium problemen aan de TU Delft. Daarnaast blijft Higler tot 1 augustus betrokken bij de vormgeving van de Dienst Technische Ondersteuning.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.