Education

Mededelingen

Kandidaten ABVAKABO . PersonaliaPrijsOp 12 september ontving Elze Sennema de Van Herk Ontwerpprijs voor het ontwerp van een voedsel-efficiënte keuken.

De Van Herk Ontwerpprijs bestaat uit een bedrag van 5000 gulden en is bestemd voor een ontwerper die zelfstandigheid paart aan inventiviteit en bij zijn ontwerpen rekening houdt met duurzaamheid en maatschappelijke relevantie.

Sennema ontwierp de voedsel-efficiënte keuken als eindproduct van de Ontwerpersopleiding Consumentenproducten. De postdoctorale tweejarige opleiding wordt verzorgd door The Institute for Advanced Industrial Design Engineering van de faculteit Ontwerp, Constructie en Productie. De jury noemde het ontwerp ‘zeer origineel en een inspiratiebron voor vernieuwing’.
Benoeming vice-decanen

Het bestuur van de faculteiten bestaat uit de decaan, vice- decaan en een student met adviserende stem. Het cvb heeft de vice-decanen benoemd. De vice-decaan is belast met de algehele leiding van de sub-faculteit. De vice-decaan legt verantwoording af aan de decaan. Bij de faculteiten zijn de volgende vice-decanen benoemd:

* prof.ir. C.P.J.W. van Kruijsdijk – faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Hij heeft de leiding over de sub-faculteit Technische Aardwetenschappen.

* prof.dr.ir. M.J.M. Bogaerts – faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Zijn taakveld bestrijkt de sub-faculteit Geodesie.

* prof.dr.ir. J. van Katwijk – faculteit Informatietechnologie en Systemen. Hij is belast met het beheer en bestuur van de sub-faculteit Technische Wiskunde en Informatica.

* prof.dr.ir. P. Kruit – waarnemend vice-decaan bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen. Onder zijn verantwoording valt de sub-faculteit Technische Natuurkunde.

* prof.ir. J. Klein Woud – faculteit Ontwerp, Constructie en Productie, sub-faculteit Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek.

* prof.dr. W.M. Jochems – faculteit Techniek, Bestuur en Management, sub-faculteit der Wijsbegeerte en Technische maatschappijwetenschappen.
MOD
Informatiepunt MOD

Voor informatie, suggesties of opmerkingen over de “Modernisering van de Ondersteunende Diensten” kunt u contact opnemen met mw. Fransje van Veen, tst. 4594, fax 7720 of e-mail: f.m.vanveen@bu.tudelft.nl.
Projectgroep

Per 9 september zijn de drie grote veranderingsprocessen aan de TU Delft gezamenlijk ondergebracht in de projectgroep Herinrichting TU Delft. De projectgroep staat onder leiding van prof.ir. W.L. Dalmijn, oud-decaan van de voormalige faculteit Technische Aardwetenschappen.

Onder voorzitterschap van prof. Dalmijn zal ir. J. van Staalduinen invulling geven aan het proces van informatisering en automatisering en drs. J.C. Veldhoven zorg dragen voor de implementatie van de Wet modernisering universitaire bestuursorganisatie (MUB) en de inrichting van de facultaire organisatie (IFOM). Ir. H. van Iperen geeft vorm aan het proces van Modernisering Ondersteunende Diensten. Per 9 september heeft prof.dr.ir. M. de Bruin zich teruggetrokken uit het MOD-proces.

Dalmijn heeft tot taak de verschillende projecten meer in samenhang uit te voeren.
Faculteitsnamen

Er bestaat enige onduidelijkheid over de schrijfwijze van de namen van twee faculteiten. De juiste spelling is Civiele Techniek en Geowetenschappen en Information Technology and Systems.
Verkiezingen
Ondernemingsraad

Op 8 oktober gaan de TU-medewerkers naar de stembus om hun vertegenwoordigers voor de ondernemingsraad te kiezen. Deze week ontvangen alle kiesgerechtigden de oproepingskaart en de folder ‘De ondernemingsraad TU Delft, van medebestuur naar medezeggenschap’ op hun huisadres. In de folder staat beschreven welke bevoegdheden de ondernemingsraad heeft en hoe de ondernemingsraad door gebruik te maken van het advies- en instemmingsrecht invloed heeft op de besluitvorming van het cvb.

TU-medewerkers die geen 6 maanden in dienst zijn, hebben nog geen stemrecht en ontvangen dus geen oproepingskaart en folder. Zij kunnen de folder over de ondernemingsraad tot 8 oktober ophalen bij Petra van de Ven, staf cvb, Julianalaan 134, kamer 1.603, tst.. 7013 of bij het secretariaat van de staf, kamer 1.602. Na 8 oktober kan men terecht bij de ondernemingsraad.
Kandidatenlijsten
Lijst 1
WP-geleding .

1. Loek Bakker TN

2. Dorien de Tombe TB

3. Frank van der Vlugt TWI

4. Wim Crans Et

5. Tamas Terlaky TWI

6. Hans Bessem WbMT

7. Hans Bruining TA

8. Floor Koornneef WTM

9. Bernard Leupen Bk

10.Dick Plettenburg WbMT

11.Caspar Groot CT
Lijst 1

Kandidaten ABVAKABO .
OBP-geleding

1.Frans Bazen LR

2.Ineke Lock-Quak Bk

3.Frans Berwald TN

4.Cor van Holten BU

5.John Snabel FB

6.Kees Daleboudt Bk

7.Koos Schonewille TWI

8.André Hoving TA

9.John Stals BU

10.Loek Peffer STM

11.Wim Moïze de Chateleux Et

12.Wim Lankamp CT

13.Han de Bruijn RC

14.Hans Krempel WTM

15.Mieke Mangert-Coster BU

16.Kees Hoek CW

17.Rob van der Vlies Bk

18.Enno Oosterhuis TWI

19.Karel Heller TA

20.John Blok TN

21.Hans van Schagen Et

22.Serge van Meer STM

23.Thea van de Laak-Tijssen IO

24.Joop Busquet WTM

25.Freek Bennis FB

26.Henk Saeijs CED
Lijst 2

Kandidaten CFO .
WP-geleding

1. Prof. dr. ir. Klaas van der Werff WbMT

2. ir. Gerrie Hobbelman Bk

3. ir. Koos de Wilde WbMT

4. dr. Paul Mantelaers TWI

5 ir. Herman Kleizen STM
Lijst 2

Kandidaten CFO .
OBP-geleding

1. Lieuwe Boersma IRI

2. Louis Bakker STM-Mk

3. Ruud Burggraaff BU

4. Yvonne Smits-IJsseldijk Et

5. Carla Eversdijk Fb

6. Peter Plugers Ge

7. Peter Mackaij BU

8. Fred den Hoedt WbMT

9. Antonio Vocaturo BU

10.Leen Paauw TA

11.André Dijkgraaf BU
Lijst 4

Kandidaten CHMF .
WP-geleding

1. ir. D.A. Hoogwater STM

2. ir. H.F.M. Corstens TWI

3. ir. P. Ph. van den Broek LR

4. ir. P. van der Kloet Et

5. dr. H.J.L. Voets WTM

6. ir. S.E. Angad-Gaur TN

7. dr. ir. G.D.C. Kuiken WbMT

8. mw. drs. G. Bolier CT

9. ir. M. Sepers TWI

10.ir. B. Bach BK

11.ir. G. Hommel WbMT

12.mr. ir. A. Rijlaarsdam WTM

13.dr. J.J.Ph. Elich TN

14.dr. M.G. de Bruin TWI

15.dr. S. Dijkstra WbMT

16.dr. ir. R. Delhez STM

17.dr. A. van Sandwijk TA

18.dr. ir. J. Frank STM

19.ir. M. van der Voorden Bk

20.dr. ir. J. Zuidema STM

21.dr. ir. R.W. Hollander TN
Lijst 4

Kandidaten CMHF .
OBP-geleding

1. ir. K.M. van der Laan TN

2. L.F.A. Rijkelijkhuizen IO

3. ir. C.L. van Mil BU

4. T. Brouwer BU

5. ir. R. Llurba RC

6. drs. Ch. L. Citroen CB

7. dr. K. Maas TA

8. W. Rijnbende BU

9. ir. G.A. Bohlander BU

10.drs. C.J.A. van Duren IO
Lijst 5

Kandidaten Demokratisch Beleid
WP-geleding

Bert van Zomeren TWI

Riet Moens Bk

Jaap Klooster Et

Johan Kelderman STM

Arnold Gerstel WbMt

Christoph Ravesloot Bk

Selinde Biesheuvel WTM

Edward Hulsbergen BK

Jan Brans Et

Tom van Baten LR

Ton Pagie TN

Henk Heeger OTB

Henri Christiaans IO

Hans van Muiswinkel WbMt

Louis Goossens WTM

Dominique Blom Bk

Niek Tholen TWI

Loes Schutte WTM/Bk

Alex Fraaij CT

Otto Rompelman Et

Rene Hoefnagels IO

Jaap van der Zanden WbMt

Marjan van der Wel WTM

Roger Cooke TWI

Barend Thijsse STM

Henk van Dam STM
Lijst 5

Kandidaten Demokratisch beleid
OBP-geleding .

Martin Gorissen BU

Astrid Dijksman TN

Leon Guijt BU

Joanna Daudt IO

Ad Adams BU

Ben Stuivenberg Ct

Theo Ensing Et

Joop Vonk LR

Nino de Sonneville RC

Sjaak Lispet STM

Paul Snoeij Et

Rob Veraar IRI

Hans Weber CED

Ineke de Graaf CB

Leo Vroonland IO

Arnold Bergstra WTM

Thea van Arum Bk

Joop Gravesteijn Ge

Saam van der Stelt FB

Boudewijn de Haas TA

Cees van der Weele TN

Jitske Zijlstra Bk

Martin Hoekstra LR

Wil Schuite WbMt

Dik Dalhuisen CT

Elly Pauw STM

Aad van der Weck Bk

Hans Bronkhorst CMC

Lenie Wasmus CT

Ton Slavenburg WbMt
Wetenschap

Wat doet de TU Delft tijdens de Wetenschap & TechniekWeek 1997?

Van 4 tot en met 11 oktober worden er overal in het land activiteiten georganiseerd in het kader van de Wetenschap & TechniekWeek. Het doel van deze week is het grote publiek kennis te laten maken met wetenschap en techniek. Het thema is dit jaar Klein en Groot. De TU Delft werkt mee aan de Wetenschapsdag, de Scholierenmanifestatie en twee evenementen die later in het jaar worden georganiseerd, maar elders in Nederland al tijdens de Week beginnen: de Bruggenbouwwedstrijd (december) en het Techniekproject voor de basisschool (maart ’98).
Wetenschapsdag

Op 5 oktober, van 12.00-17.00 uur , zijn honderden wetenschappelijke instellingen overal in het land open voor het grote publiek. Twee faculteiten, Technische Bestuurskunde en Technische Natuurkunde, houden open huis. We gebruiken hier met opzet de oude faculteitsnamen, omdat de nieuwe clusters tijdens de voorbereidingen nog niet van kracht waren. Beide faculteiten hebben veel voorbereidingstijd gestoken in deze dag. Alles wordt uit de kast getrokken om de mensen te vermaken en kennis te laten maken met de specialiteiten van het onderwijs en onderzoek van de twee faculteiten.
TB

Bij Technische Bestuurskunde worden de mensen geprikkeld na te denken over problemen waar meer dan alleen een technische kant aan zit. Dit gebeurt door middel van demonstraties, lezingen, spellen en theater. Een belangrijk vraagstuk is bijvoorbeeld: hoe ziet Nederland er in 2040 uit? Hebben we dan nog meer wegen, nog meer luchthavens, of beschikken we dan eindelijk over intelligente infrastructuren? Gaan mensen meer op afstand vergaderen via video conferencing? Dit systeem zal op de faculteit worden gedemonstreerd. Bezoekers kunnen zelf ervaren hoe een vergadering verloopt in een Group Decision Room. Kinderen kunnen hun hart ophalen met de techniek van de Pretlabs.
TN

Alles in onze omgeving heeft met natuurkunde te maken: geluid, licht, stroom, warmte, beweging, magnetisme. Technisch natuurkundigen zoeken oplossingen voor de meest uiteenlopende problemen. Ze werken aan onderzoek naar geluid in concertzalen, stromingen van vloeistoffen in grote pijpleidingen en het opsporen van olie en gas in de grond. Ze kijken in het binnenste van de mens zonder dat er geopereerd hoeft te worden. De faculteit biedt voordrachten over natuurkundige verschijnselen, demonstraties van natuurkundig onderzoek en diverse activiteiten voor klein en groot. Ook hier kunnen kinderen zich vermaken met de Pretlabs. En er zijn voorstellingen van het Wetenschapstheater.
Scholierenmanifestatie

Op 6 en 7 oktober ontvangen wetenschappers van de TU Delft in totaal zo’n 900 4 vwo-ers die zich een dagje bezig gaan houden met wetenschap, en vooral techniek. Ze doen dat door zelf te werken in twee projecten, één ‘s ochtends en één ‘s middags. Het project De Aarde vormt hierop een uitzondering. Dit project – waarin CT, GE, L&R en TA nauw met elkaar samenwerken – duurt de hele dag en wordt alleen gegeven op 7 oktober. De leerlingen krijgen een sensationele video te zien met beelden van aardbevingen. Ze maken onder andere kennis met metingen van bewegingen van de aarde en leren welke constructies bestendig zijn tegen aardbevingen.

Prof. Blaauwendraad zal de scholieren in het begin van de dag toespreken. Dan volgt een openingsact die speciaal voor de Scholierenmanifestatie is geschreven. De leerlingen krijgen tijdens de middagpauze een lunch en een lunch-act aangeboden. Aan het eind van de dag krijgen ze een aandenken aan de TU Delft.

Voor meer informatie over bovengenoemde evenementen kunt u contact opnemen met Ries van Walraven, DIEC, tst. 5404.
StudieBeurs

Het najaar is de tijd waarin de vervolgopleidingen zich aan hun potentiële studenten presenteren. Startpunt van de voorlichtingsactiviteiten is ‘Studie Beurs’ in Utrecht, dè grote nationale beurs voor alle mbo, hbo en wo-vervolgopleidingen. De TU Delft zal daar op 2, 3 en 4 oktober ook aanwezig zijn met een totaal vernieuwde stand. De goed op hun taak voorbereide bemensing van de TU-stand zal voornamelijk bestaan uit studenten.

Voorafgaand aan ‘Studie Beurs’ zal de TU Delft ook in het noorden van het land aanwezig zijn op de onderwijsbeurs in Groningen op 26 en 27 september.
Expo

Naast enkele nationale onderwijsbeurzen zal de TU Delft ook vertegenwoordigd zijn op de Post Graduate Education Expo in Jakarta, Indonesië, die van 27 t/m 30 september wordt gehouden. Tijdens deze beurs en ook via een aantal lezingen voorafgaand aan de beurs, zal het Master of Science International Programme 1998-2000 van de TU Delft worden gepresenteerd. Indonesische studenten die een technische vooropleiding op het niveau S1 (hbo of vier jaar wo) hebben afgerond, kunnen een tweejarige cursus volgen die door negen Delftse opleidingen wordt aangeboden. Dit in het Engels gegeven curriculum resulteert in een Delftse MSc. titel die gelijkwaardig is aan de ir.-titel.
STA*D
Studentendecanen

Met ingang van 1 oktober wijzigen de tijden van het open spreekuur van de studentendecanen: dagelijks van 11.30-13.30 uur.

Daarnaast kunnen studenten een afspraak maken met een van de studentendecanen 015-2788012.

Vragen kunnen ook telefonisch worden gesteld. Er is dan wel een kans dat er op dat moment niemand vrij is om de vraag te beantwoorden.
Regeling

Op 28 augustus is de Regeling Financiële Ondersteuning Studenten voor het studiejaar 1997-1998 door de Universiteitsraad vastgesteld. Zie voor belangrijke wijzigingen elders in dit blad.
Bouwcentrum Prijs

Elke twee jaar reikt de Dinkelaar Stichting de PRC Bouwcentrum Prijs uit. De prijs bedraagt 10.000 gulden netto en is vrij te besteden. De prijs wordt uitgereikt aan een student of recentelijk afgestudeerde die een bijdrage levert aan vakgebieden waarop PRC Bouwcentrum zich begeeft, zoals advisering en opleiding inzake huisvesting, infrastructuur, ruimtelijke ordening en milieu. In 1998 wordt de prijs voor de derde keer uitgereikt. In deze editie staan Huisvestingsmanagement en Bouwprojectmanagement centraal. Om voor deze prijs in aanmerking te komen, moeten de inzendingen voldoen aan bepaalde criteria, deze zijn terug te vinden in een reglement dat ter inzage ligt in het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau. De aanmeldingen dienen uiterlijk 1 december in het bezit te zijn van het secretariaat van de Dinkelaar Stichting. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau.
Socrates-Erasmus

Wederom zijn er voor het academisch jaar 1997-1998 Erasmus beurzen beschikbaar voor studie en onderzoek aan diverse buitenlandse universiteiten. Studenten die geïnteresseerd zijn in deelname aan een uitwisselingsprogramma gedurende de periode 1 juli 1997 t/m 30 september 1998 wordt geadviseerd om zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij de facultaire coördinator internationale uitwisseling. Een brochure met een overzicht van alle uitwisselingsprogramma’s, de verantwoordelijke facultaire coördinatoren alsmede een beschrijving van wat je moet doen om voor deelname in aanmerking te komen is verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau. Deze brochure staat ook op internet (http://www.bu.tudelft.nl/ssc/brochur/uitwiss) met directe verwijzingen naar de homepages van veel universiteiten. In het ideale geval biedt de homepage van de universiteit informatie over studieprogramma’s, collegeroosters, talencursussen, huisvesting etc. Het Informatiecentrum beschikt over PC’s met een internetaansluiting. Hier kun je ook de reisverslagen raadplegen van studenten die aan de uitwisselingsprogramma’s hebben deelgenomen.
Studiekeuze

Van 2 t/m 4 oktober wordt in de Jaarbeurs Utrecht de zesde editie van Studie Beurs ’97 / Scope on the Globe ’97 beurs gehouden. Op deze beurs staan meer dan 200 verschillende instellingen uit het Hoger Beroepsonderwijs (HBO), Wetenschappelijk Onderwijs (WO) en Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) met duizend-en-één opleidingen.

Het buitenlandprogramma is geprogrammeerd als een belangrijk onderdeel van de beurs. In totaal staan er zo’n 30 buitenlandse universiteiten en instellingen die hun gehele onderwijsprogramma presenteren. Er zijn landenpresentaties van bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland en Portugal. Ook is er een apart workshopprogramma, waar informatie verstrekt wordt over studie of stage in uiteenlopende landen, zoals Australië, Canada, Zwitserland en vele andere. De brochure van Scope on the Globe is verkrijgbaar bij het Informatiecentrum.

Openingstijden beurs: 2 t/m 4 oktober , 9.30-17.00 uur (vrijdag tot 18.00 uur)

Toegangsprijs: %10,- (incl. catalogus).

(Zie ook Internet: www.schoolweb.nl)
Cern Programme

Het Technical Student Programme van CERN (European Organization for Nuclear Research) biedt studenten in enkele studierichtingen (civiele techniek, elektrotechniek, geodesie, materiaalkunde, scheikundige technologie, technische natuurkunde, technische wiskunde en informatica en werktuigbouwkunde) de mogelijkheid om in het kader van hun studie aan de TU Delft bij CERN een (onderzoeks)stage dan wel een afstudeerproject te doen. De verblijfsduur bedraagt minimaal 6 maanden en maximaal 12 maanden. Er is een reis- en verblijfskostenvergoeding beschikbaar. Gedetailleerde informatie over de selectiecriteria en aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau. De eerstvolgende sluitingsdatum voor aanmeldingen is 27 oktober voor de selectievergadering van 16 december.
Kamers

Veel buitenlandse studenten komen tijdens hun studie een aantal maanden naar de TU Delft. Er zijn op dit moment uitwisselingsstudenten die nog een kamer zoeken. Ga jij naar het buitenland en heb je er wel eens aan gedacht om tijdens je afwezigheid je kamer onder te verhuren? Voor meer informatie en het aanmelden van je kamer kan je contact opnemen met het Studentenadviesbureau.
Awards

De Zonta International Foundation stelt jaarlijks beurzen beschikbaar, de zogenaamde Amelia Earhart Fellowship Awards, voor graduate study in aerospace-related sciences and aerospace-related engineering. De beurzen zijn bestemd voor vrouwen, die gevorderd zijn in de studie, dat wil zeggen 3 jaar van de ir-opleiding hebben afgerond of beschikken over een bachelor’s degree. Men dient uitstekende studieresultaten te hebben behaald. Aanmeldingen voor het academisch jaar 98-99 dienen voor 7 november in het bezit te zijn van de Zonta International Foundation. Gedetailleerde informatie alsmede aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau.
Iaeste

Iaeste zoekt enkele enthousiaste studenten om ons te helpen bij werving van stageplaatsen. Je moet 1 à 2 dagen per week beschikbaar zijn vanaf half oktober tot eind januari. Het werk zal hoofdzakelijk bestaan uit het bellen van bedrijven waarbij je in staat moet zijn om een overtuigend verhaal te verkopen. Als je belangstelling hebt, kan je je tot 5 oktober rechtstreeks bij IAESTE aanmelden. Neem wel je curriculum vitae mee of stuur dit met een begeleidend briefje naar ons toe (adres via het Studentenadviesbureau). Studenten die zelf al een stage gelopen hebben in binnen- of buitenland worden met nadruk uitgenodigd om te solliciteren!
Europa College

De Nederlandse overheid stelt beurzen beschikbaar voor Nederlanders die een postdoctorale cursus willen volgen aan het Europa College te Brugge (België). Dit is een particulier tweetalig college (Engels en Frans), dat eenjarige cursussen verzorgt op het gebied van de Europese bestuurskunde, economie, recht en ‘development of human resources’. Het Europa College biedt tevens een opleiding van een jaar te Warschau (Polen). Binnen dit multidisciplinaire programma wordt speciale aandacht besteed aan (de relatie tussen) Centraal en Oost-Europa en de Europese Unie.

De beurs (6 beurzen voor Brugge en 2 beurzen voor Warschau) bedraagt 10.000 ECU en dekt de kosten van inschrijving en kost en inwoning.

Aanvragen moeten voor 1 april 1998 bij de Nuffic worden ingediend. Gedetailleerde informatie alsmede aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau.
Studiebeurzen

De Nederlandse overheid heeft met een aantal landen bilaterale overeenkomsten afgesloten om de samenwerking op cultureel en educatief gebied te bevorderen. Op grond van deze bilaterale samenwerking kunnen Nederlandse studenten en wetenschappers tijdelijk studeren en/of onderzoek verrichten in het andere land, dat daarvoor studiebeurzen beschikbaar stelt. Op haar beurt verleent de Nederlandse overheid studiebeurzen aan buitenlandse studenten en wetenschappers die naar Nederland komen.

De studiebeurzen zijn bestemd voor laatstejaars studenten of pas afgestudeerden van universiteiten en voor afgestudeerden van conservatoria en kunstacademies. Alle overige HBO-richtingen komen in principe ook voor deelname in aanmerking. De ontvangende landen, die uiteindelijk beslissen over de toekenning van een beurs, accepteren echter zelden HBO-ers. Er geldt een leeftijdsgrens van 35 jaar. In het algemeen gelden de studiebeurzen voor een periode van drie tot twaalf maanden. Naast studiebeurzen worden er soms ook zogenaamde zomerbeurzen beschikbaar gesteld voor het volgen van cursussen tijdens de zomerperiode, meestal op het gebied van taal en cultuur, soms op een ander vakgebied. De studiebeurzen zijn uitsluitend bedoeld voor studie of onderzoek en uitdrukkelijk niet voor stages. In beginsel zijn er geen beperkingen wat betreft onderwerpen of vakgebieden. Bepaalde vakgebieden kunnen echter uitgesloten zijn, omdat daarvoor in het ontvangende land een numerus fixus geldt. Verder kan het voorkomen dat een land onderzoek op een bepaald gebied onwenselijk acht en aanvragen daarvoor afkeurt. In de meeste gevallen zijn de beurzen kostendekkend, maar omdat het ontvangende land, als verstrekker van de beurzen, de hoogte bepaalt kan het bedrag in landen met een hoge inflatie een stuk lager uitvallen. Men moet dan dus over eigen aanvullende financiële middelen beschikken.

Studenten die in aanmerking willen komen voor een Cultureel Accoord studie- dan wel zomerbeurs voor een bepaald land, kunnen via het Studentenadviesbureau een aanvraag indienen. Ieder land heeft een eigen sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen. Let op: veel sluitingsdata verlopen omstreeks 1 januari 1998. Gedetailleerde informatie over de beurzen alsmede aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau. Hieronder volgt een overzicht van deeerstkomende sluitingsdata voor aanmeldingen: 1 december voor Duitsland, 15 november voor Zwitserland.
Fellowships

De fellowships van het Smithsonian Institute stellen studenten en wetenschappers in staat om aan het instituut te Washington onderzoek te doen in de volgende vakgebieden: biologie, antropologie, aardwetenschappen, kunstgeschiedenis, sociale en culturele geschiedenis, geschiedenis van wetenschap en techniek en materiaalkunde. Er zijn senior fellowships, postdoctoral fellowships, predoctoral fellowships en ‘Ten-Week Graduate Student Fellowships’. De duur van de beurzen varieert per categorie, evenals de hoogte van de toelage. Gedetailleerde informatie en aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij: Office of fellowships and grants, Smithsonian Institute, Desk P, 955 L’Enfant Plaza, Suite 7000, Washington DC 20560, tel. 00-1-202-2873271, e-mail: siofg@sivm.si.edu, internet: http://www.si.edu.youandsi/studies/ofg/ofgintro.htm
Stages

Bij verschillende instellingen van de Europese Unie, o.a. de Europese Commissie en het Sociaal Economisch Comité, is er voor universitair afgestudeerden, vergevorderde universitaire studenten en afgestudeerde HBO-studenten gelegenheid om stage te lopen. Gedetailleerde informatie over deze stages, de aanmeldings- en de selectieprocedure, beschikbare vergoedingen etc. is verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau.

Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, tel. 015-2788012, e-mail: ssc@bu.tudelft.nl, internet: http://www.bu.tudelft.nl/ssc

Personalia
Prijs

Op 12 september ontving Elze Sennema de Van Herk Ontwerpprijs voor het ontwerp van een voedsel-efficiënte keuken. De Van Herk Ontwerpprijs bestaat uit een bedrag van 5000 gulden en is bestemd voor een ontwerper die zelfstandigheid paart aan inventiviteit en bij zijn ontwerpen rekening houdt met duurzaamheid en maatschappelijke relevantie.

Sennema ontwierp de voedsel-efficiënte keuken als eindproduct van de Ontwerpersopleiding Consumentenproducten. De postdoctorale tweejarige opleiding wordt verzorgd door The Institute for Advanced Industrial Design Engineering van de faculteit Ontwerp, Constructie en Productie. De jury noemde het ontwerp ‘zeer origineel en een inspiratiebron voor vernieuwing’.
Benoeming vice-decanen

Het bestuur van de faculteiten bestaat uit de decaan, vice- decaan en een student met adviserende stem. Het cvb heeft de vice-decanen benoemd. De vice-decaan is belast met de algehele leiding van de sub-faculteit. De vice-decaan legt verantwoording af aan de decaan. Bij de faculteiten zijn de volgende vice-decanen benoemd:

* prof.ir. C.P.J.W. van Kruijsdijk – faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Hij heeft de leiding over de sub-faculteit Technische Aardwetenschappen.

* prof.dr.ir. M.J.M. Bogaerts – faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Zijn taakveld bestrijkt de sub-faculteit Geodesie.

* prof.dr.ir. J. van Katwijk – faculteit Informatietechnologie en Systemen. Hij is belast met het beheer en bestuur van de sub-faculteit Technische Wiskunde en Informatica.

* prof.dr.ir. P. Kruit – waarnemend vice-decaan bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen. Onder zijn verantwoording valt de sub-faculteit Technische Natuurkunde.

* prof.ir. J. Klein Woud – faculteit Ontwerp, Constructie en Productie, sub-faculteit Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek.

* prof.dr. W.M. Jochems – faculteit Techniek, Bestuur en Management, sub-faculteit der Wijsbegeerte en Technische maatschappijwetenschappen.
MOD
Informatiepunt MOD

Voor informatie, suggesties of opmerkingen over de “Modernisering van de Ondersteunende Diensten” kunt u contact opnemen met mw. Fransje van Veen, tst. 4594, fax 7720 of e-mail: f.m.vanveen@bu.tudelft.nl.
Projectgroep

Per 9 september zijn de drie grote veranderingsprocessen aan de TU Delft gezamenlijk ondergebracht in de projectgroep Herinrichting TU Delft. De projectgroep staat onder leiding van prof.ir. W.L. Dalmijn, oud-decaan van de voormalige faculteit Technische Aardwetenschappen.

Onder voorzitterschap van prof. Dalmijn zal ir. J. van Staalduinen invulling geven aan het proces van informatisering en automatisering en drs. J.C. Veldhoven zorg dragen voor de implementatie van de Wet modernisering universitaire bestuursorganisatie (MUB) en de inrichting van de facultaire organisatie (IFOM). Ir. H. van Iperen geeft vorm aan het proces van Modernisering Ondersteunende Diensten. Per 9 september heeft prof.dr.ir. M. de Bruin zich teruggetrokken uit het MOD-proces.

Dalmijn heeft tot taak de verschillende projecten meer in samenhang uit te voeren.
Faculteitsnamen

Er bestaat enige onduidelijkheid over de schrijfwijze van de namen van twee faculteiten. De juiste spelling is Civiele Techniek en Geowetenschappen en Information Technology and Systems.
Verkiezingen
Ondernemingsraad

Op 8 oktober gaan de TU-medewerkers naar de stembus om hun vertegenwoordigers voor de ondernemingsraad te kiezen. Deze week ontvangen alle kiesgerechtigden de oproepingskaart en de folder ‘De ondernemingsraad TU Delft, van medebestuur naar medezeggenschap’ op hun huisadres. In de folder staat beschreven welke bevoegdheden de ondernemingsraad heeft en hoe de ondernemingsraad door gebruik te maken van het advies- en instemmingsrecht invloed heeft op de besluitvorming van het cvb.

TU-medewerkers die geen 6 maanden in dienst zijn, hebben nog geen stemrecht en ontvangen dus geen oproepingskaart en folder. Zij kunnen de folder over de ondernemingsraad tot 8 oktober ophalen bij Petra van de Ven, staf cvb, Julianalaan 134, kamer 1.603, tst.. 7013 of bij het secretariaat van de staf, kamer 1.602. Na 8 oktober kan men terecht bij de ondernemingsraad.
Kandidatenlijsten
Lijst 1
WP-geleding .

1. Loek Bakker TN

2. Dorien de Tombe TB

3. Frank van der Vlugt TWI

4. Wim Crans Et

5. Tamas Terlaky TWI

6. Hans Bessem WbMT

7. Hans Bruining TA

8. Floor Koornneef WTM

9. Bernard Leupen Bk

10.Dick Plettenburg WbMT

11.Caspar Groot CT
Lijst 1

Kandidaten ABVAKABO .
OBP-geleding

1.Frans Bazen LR

2.Ineke Lock-Quak Bk

3.Frans Berwald TN

4.Cor van Holten BU

5.John Snabel FB

6.Kees Daleboudt Bk

7.Koos Schonewille TWI

8.André Hoving TA

9.John Stals BU

10.Loek Peffer STM

11.Wim Moïze de Chateleux Et

12.Wim Lankamp CT

13.Han de Bruijn RC

14.Hans Krempel WTM

15.Mieke Mangert-Coster BU

16.Kees Hoek CW

17.Rob van der Vlies Bk

18.Enno Oosterhuis TWI

19.Karel Heller TA

20.John Blok TN

21.Hans van Schagen Et

22.Serge van Meer STM

23.Thea van de Laak-Tijssen IO

24.Joop Busquet WTM

25.Freek Bennis FB

26.Henk Saeijs CED
Lijst 2

Kandidaten CFO .
WP-geleding

1. Prof. dr. ir. Klaas van der Werff WbMT

2. ir. Gerrie Hobbelman Bk

3. ir. Koos de Wilde WbMT

4. dr. Paul Mantelaers TWI

5 ir. Herman Kleizen STM
Lijst 2

Kandidaten CFO .
OBP-geleding

1. Lieuwe Boersma IRI

2. Louis Bakker STM-Mk

3. Ruud Burggraaff BU

4. Yvonne Smits-IJsseldijk Et

5. Carla Eversdijk Fb

6. Peter Plugers Ge

7. Peter Mackaij BU

8. Fred den Hoedt WbMT

9. Antonio Vocaturo BU

10.Leen Paauw TA

11.André Dijkgraaf BU
Lijst 4

Kandidaten CHMF .
WP-geleding

1. ir. D.A. Hoogwater STM

2. ir. H.F.M. Corstens TWI

3. ir. P. Ph. van den Broek LR

4. ir. P. van der Kloet Et

5. dr. H.J.L. Voets WTM

6. ir. S.E. Angad-Gaur TN

7. dr. ir. G.D.C. Kuiken WbMT

8. mw. drs. G. Bolier CT

9. ir. M. Sepers TWI

10.ir. B. Bach BK

11.ir. G. Hommel WbMT

12.mr. ir. A. Rijlaarsdam WTM

13.dr. J.J.Ph. Elich TN

14.dr. M.G. de Bruin TWI

15.dr. S. Dijkstra WbMT

16.dr. ir. R. Delhez STM

17.dr. A. van Sandwijk TA

18.dr. ir. J. Frank STM

19.ir. M. van der Voorden Bk

20.dr. ir. J. Zuidema STM

21.dr. ir. R.W. Hollander TN
Lijst 4

Kandidaten CMHF .
OBP-geleding

1. ir. K.M. van der Laan TN

2. L.F.A. Rijkelijkhuizen IO

3. ir. C.L. van Mil BU

4. T. Brouwer BU

5. ir. R. Llurba RC

6. drs. Ch. L. Citroen CB

7. dr. K. Maas TA

8. W. Rijnbende BU

9. ir. G.A. Bohlander BU

10.drs. C.J.A. van Duren IO
Lijst 5

Kandidaten Demokratisch Beleid
WP-geleding

Bert van Zomeren TWI

Riet Moens Bk

Jaap Klooster Et

Johan Kelderman STM

Arnold Gerstel WbMt

Christoph Ravesloot Bk

Selinde Biesheuvel WTM

Edward Hulsbergen BK

Jan Brans Et

Tom van Baten LR

Ton Pagie TN

Henk Heeger OTB

Henri Christiaans IO

Hans van Muiswinkel WbMt

Louis Goossens WTM

Dominique Blom Bk

Niek Tholen TWI

Loes Schutte WTM/Bk

Alex Fraaij CT

Otto Rompelman Et

Rene Hoefnagels IO

Jaap van der Zanden WbMt

Marjan van der Wel WTM

Roger Cooke TWI

Barend Thijsse STM

Henk van Dam STM
Lijst 5

Kandidaten Demokratisch beleid
OBP-geleding .

Martin Gorissen BU

Astrid Dijksman TN

Leon Guijt BU

Joanna Daudt IO

Ad Adams BU

Ben Stuivenberg Ct

Theo Ensing Et

Joop Vonk LR

Nino de Sonneville RC

Sjaak Lispet STM

Paul Snoeij Et

Rob Veraar IRI

Hans Weber CED

Ineke de Graaf CB

Leo Vroonland IO

Arnold Bergstra WTM

Thea van Arum Bk

Joop Gravesteijn Ge

Saam van der Stelt FB

Boudewijn de Haas TA

Cees van der Weele TN

Jitske Zijlstra Bk

Martin Hoekstra LR

Wil Schuite WbMt

Dik Dalhuisen CT

Elly Pauw STM

Aad van der Weck Bk

Hans Bronkhorst CMC

Lenie Wasmus CT

Ton Slavenburg WbMt
Wetenschap

Wat doet de TU Delft tijdens de Wetenschap & TechniekWeek 1997?

Van 4 tot en met 11 oktober worden er overal in het land activiteiten georganiseerd in het kader van de Wetenschap & TechniekWeek. Het doel van deze week is het grote publiek kennis te laten maken met wetenschap en techniek. Het thema is dit jaar Klein en Groot. De TU Delft werkt mee aan de Wetenschapsdag, de Scholierenmanifestatie en twee evenementen die later in het jaar worden georganiseerd, maar elders in Nederland al tijdens de Week beginnen: de Bruggenbouwwedstrijd (december) en het Techniekproject voor de basisschool (maart ’98).
Wetenschapsdag

Op 5 oktober, van 12.00-17.00 uur , zijn honderden wetenschappelijke instellingen overal in het land open voor het grote publiek. Twee faculteiten, Technische Bestuurskunde en Technische Natuurkunde, houden open huis. We gebruiken hier met opzet de oude faculteitsnamen, omdat de nieuwe clusters tijdens de voorbereidingen nog niet van kracht waren. Beide faculteiten hebben veel voorbereidingstijd gestoken in deze dag. Alles wordt uit de kast getrokken om de mensen te vermaken en kennis te laten maken met de specialiteiten van het onderwijs en onderzoek van de twee faculteiten.
TB

Bij Technische Bestuurskunde worden de mensen geprikkeld na te denken over problemen waar meer dan alleen een technische kant aan zit. Dit gebeurt door middel van demonstraties, lezingen, spellen en theater. Een belangrijk vraagstuk is bijvoorbeeld: hoe ziet Nederland er in 2040 uit? Hebben we dan nog meer wegen, nog meer luchthavens, of beschikken we dan eindelijk over intelligente infrastructuren? Gaan mensen meer op afstand vergaderen via video conferencing? Dit systeem zal op de faculteit worden gedemonstreerd. Bezoekers kunnen zelf ervaren hoe een vergadering verloopt in een Group Decision Room. Kinderen kunnen hun hart ophalen met de techniek van de Pretlabs.
TN

Alles in onze omgeving heeft met natuurkunde te maken: geluid, licht, stroom, warmte, beweging, magnetisme. Technisch natuurkundigen zoeken oplossingen voor de meest uiteenlopende problemen. Ze werken aan onderzoek naar geluid in concertzalen, stromingen van vloeistoffen in grote pijpleidingen en het opsporen van olie en gas in de grond. Ze kijken in het binnenste van de mens zonder dat er geopereerd hoeft te worden. De faculteit biedt voordrachten over natuurkundige verschijnselen, demonstraties van natuurkundig onderzoek en diverse activiteiten voor klein en groot. Ook hier kunnen kinderen zich vermaken met de Pretlabs. En er zijn voorstellingen van het Wetenschapstheater.
Scholierenmanifestatie

Op 6 en 7 oktober ontvangen wetenschappers van de TU Delft in totaal zo’n 900 4 vwo-ers die zich een dagje bezig gaan houden met wetenschap, en vooral techniek. Ze doen dat door zelf te werken in twee projecten, één ‘s ochtends en één ‘s middags. Het project De Aarde vormt hierop een uitzondering. Dit project – waarin CT, GE, L&R en TA nauw met elkaar samenwerken – duurt de hele dag en wordt alleen gegeven op 7 oktober. De leerlingen krijgen een sensationele video te zien met beelden van aardbevingen. Ze maken onder andere kennis met metingen van bewegingen van de aarde en leren welke constructies bestendig zijn tegen aardbevingen.

Prof. Blaauwendraad zal de scholieren in het begin van de dag toespreken. Dan volgt een openingsact die speciaal voor de Scholierenmanifestatie is geschreven. De leerlingen krijgen tijdens de middagpauze een lunch en een lunch-act aangeboden. Aan het eind van de dag krijgen ze een aandenken aan de TU Delft.

Voor meer informatie over bovengenoemde evenementen kunt u contact opnemen met Ries van Walraven, DIEC, tst. 5404.
StudieBeurs

Het najaar is de tijd waarin de vervolgopleidingen zich aan hun potentiële studenten presenteren. Startpunt van de voorlichtingsactiviteiten is ‘Studie Beurs’ in Utrecht, dè grote nationale beurs voor alle mbo, hbo en wo-vervolgopleidingen. De TU Delft zal daar op 2, 3 en 4 oktober ook aanwezig zijn met een totaal vernieuwde stand. De goed op hun taak voorbereide bemensing van de TU-stand zal voornamelijk bestaan uit studenten.

Voorafgaand aan ‘Studie Beurs’ zal de TU Delft ook in het noorden van het land aanwezig zijn op de onderwijsbeurs in Groningen op 26 en 27 september.
Expo

Naast enkele nationale onderwijsbeurzen zal de TU Delft ook vertegenwoordigd zijn op de Post Graduate Education Expo in Jakarta, Indonesië, die van 27 t/m 30 september wordt gehouden. Tijdens deze beurs en ook via een aantal lezingen voorafgaand aan de beurs, zal het Master of Science International Programme 1998-2000 van de TU Delft worden gepresenteerd. Indonesische studenten die een technische vooropleiding op het niveau S1 (hbo of vier jaar wo) hebben afgerond, kunnen een tweejarige cursus volgen die door negen Delftse opleidingen wordt aangeboden. Dit in het Engels gegeven curriculum resulteert in een Delftse MSc. titel die gelijkwaardig is aan de ir.-titel.
STA*D
Studentendecanen

Met ingang van 1 oktober wijzigen de tijden van het open spreekuur van de studentendecanen: dagelijks van 11.30-13.30 uur.

Daarnaast kunnen studenten een afspraak maken met een van de studentendecanen 015-2788012.

Vragen kunnen ook telefonisch worden gesteld. Er is dan wel een kans dat er op dat moment niemand vrij is om de vraag te beantwoorden.
Regeling

Op 28 augustus is de Regeling Financiële Ondersteuning Studenten voor het studiejaar 1997-1998 door de Universiteitsraad vastgesteld. Zie voor belangrijke wijzigingen elders in dit blad.
Bouwcentrum Prijs

Elke twee jaar reikt de Dinkelaar Stichting de PRC Bouwcentrum Prijs uit. De prijs bedraagt 10.000 gulden netto en is vrij te besteden. De prijs wordt uitgereikt aan een student of recentelijk afgestudeerde die een bijdrage levert aan vakgebieden waarop PRC Bouwcentrum zich begeeft, zoals advisering en opleiding inzake huisvesting, infrastructuur, ruimtelijke ordening en milieu. In 1998 wordt de prijs voor de derde keer uitgereikt. In deze editie staan Huisvestingsmanagement en Bouwprojectmanagement centraal. Om voor deze prijs in aanmerking te komen, moeten de inzendingen voldoen aan bepaalde criteria, deze zijn terug te vinden in een reglement dat ter inzage ligt in het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau. De aanmeldingen dienen uiterlijk 1 december in het bezit te zijn van het secretariaat van de Dinkelaar Stichting. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau.
Socrates-Erasmus

Wederom zijn er voor het academisch jaar 1997-1998 Erasmus beurzen beschikbaar voor studie en onderzoek aan diverse buitenlandse universiteiten. Studenten die geïnteresseerd zijn in deelname aan een uitwisselingsprogramma gedurende de periode 1 juli 1997 t/m 30 september 1998 wordt geadviseerd om zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij de facultaire coördinator internationale uitwisseling. Een brochure met een overzicht van alle uitwisselingsprogramma’s, de verantwoordelijke facultaire coördinatoren alsmede een beschrijving van wat je moet doen om voor deelname in aanmerking te komen is verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau. Deze brochure staat ook op internet (http://www.bu.tudelft.nl/ssc/brochur/uitwiss) met directe verwijzingen naar de homepages van veel universiteiten. In het ideale geval biedt de homepage van de universiteit informatie over studieprogramma’s, collegeroosters, talencursussen, huisvesting etc. Het Informatiecentrum beschikt over PC’s met een internetaansluiting. Hier kun je ook de reisverslagen raadplegen van studenten die aan de uitwisselingsprogramma’s hebben deelgenomen.
Studiekeuze

Van 2 t/m 4 oktober wordt in de Jaarbeurs Utrecht de zesde editie van Studie Beurs ’97 / Scope on the Globe ’97 beurs gehouden. Op deze beurs staan meer dan 200 verschillende instellingen uit het Hoger Beroepsonderwijs (HBO), Wetenschappelijk Onderwijs (WO) en Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) met duizend-en-één opleidingen.

Het buitenlandprogramma is geprogrammeerd als een belangrijk onderdeel van de beurs. In totaal staan er zo’n 30 buitenlandse universiteiten en instellingen die hun gehele onderwijsprogramma presenteren. Er zijn landenpresentaties van bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland en Portugal. Ook is er een apart workshopprogramma, waar informatie verstrekt wordt over studie of stage in uiteenlopende landen, zoals Australië, Canada, Zwitserland en vele andere. De brochure van Scope on the Globe is verkrijgbaar bij het Informatiecentrum.

Openingstijden beurs: 2 t/m 4 oktober , 9.30-17.00 uur (vrijdag tot 18.00 uur)

Toegangsprijs: %10,- (incl. catalogus).

(Zie ook Internet: www.schoolweb.nl)
Cern Programme

Het Technical Student Programme van CERN (European Organization for Nuclear Research) biedt studenten in enkele studierichtingen (civiele techniek, elektrotechniek, geodesie, materiaalkunde, scheikundige technologie, technische natuurkunde, technische wiskunde en informatica en werktuigbouwkunde) de mogelijkheid om in het kader van hun studie aan de TU Delft bij CERN een (onderzoeks)stage dan wel een afstudeerproject te doen. De verblijfsduur bedraagt minimaal 6 maanden en maximaal 12 maanden. Er is een reis- en verblijfskostenvergoeding beschikbaar. Gedetailleerde informatie over de selectiecriteria en aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau. De eerstvolgende sluitingsdatum voor aanmeldingen is 27 oktober voor de selectievergadering van 16 december.
Kamers

Veel buitenlandse studenten komen tijdens hun studie een aantal maanden naar de TU Delft. Er zijn op dit moment uitwisselingsstudenten die nog een kamer zoeken. Ga jij naar het buitenland en heb je er wel eens aan gedacht om tijdens je afwezigheid je kamer onder te verhuren? Voor meer informatie en het aanmelden van je kamer kan je contact opnemen met het Studentenadviesbureau.
Awards

De Zonta International Foundation stelt jaarlijks beurzen beschikbaar, de zogenaamde Amelia Earhart Fellowship Awards, voor graduate study in aerospace-related sciences and aerospace-related engineering. De beurzen zijn bestemd voor vrouwen, die gevorderd zijn in de studie, dat wil zeggen 3 jaar van de ir-opleiding hebben afgerond of beschikken over een bachelor’s degree. Men dient uitstekende studieresultaten te hebben behaald. Aanmeldingen voor het academisch jaar 98-99 dienen voor 7 november in het bezit te zijn van de Zonta International Foundation. Gedetailleerde informatie alsmede aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau.
Iaeste

Iaeste zoekt enkele enthousiaste studenten om ons te helpen bij werving van stageplaatsen. Je moet 1 à 2 dagen per week beschikbaar zijn vanaf half oktober tot eind januari. Het werk zal hoofdzakelijk bestaan uit het bellen van bedrijven waarbij je in staat moet zijn om een overtuigend verhaal te verkopen. Als je belangstelling hebt, kan je je tot 5 oktober rechtstreeks bij IAESTE aanmelden. Neem wel je curriculum vitae mee of stuur dit met een begeleidend briefje naar ons toe (adres via het Studentenadviesbureau). Studenten die zelf al een stage gelopen hebben in binnen- of buitenland worden met nadruk uitgenodigd om te solliciteren!
Europa College

De Nederlandse overheid stelt beurzen beschikbaar voor Nederlanders die een postdoctorale cursus willen volgen aan het Europa College te Brugge (België). Dit is een particulier tweetalig college (Engels en Frans), dat eenjarige cursussen verzorgt op het gebied van de Europese bestuurskunde, economie, recht en ‘development of human resources’. Het Europa College biedt tevens een opleiding van een jaar te Warschau (Polen). Binnen dit multidisciplinaire programma wordt speciale aandacht besteed aan (de relatie tussen) Centraal en Oost-Europa en de Europese Unie.

De beurs (6 beurzen voor Brugge en 2 beurzen voor Warschau) bedraagt 10.000 ECU en dekt de kosten van inschrijving en kost en inwoning.

Aanvragen moeten voor 1 april 1998 bij de Nuffic worden ingediend. Gedetailleerde informatie alsmede aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau.
Studiebeurzen

De Nederlandse overheid heeft met een aantal landen bilaterale overeenkomsten afgesloten om de samenwerking op cultureel en educatief gebied te bevorderen. Op grond van deze bilaterale samenwerking kunnen Nederlandse studenten en wetenschappers tijdelijk studeren en/of onderzoek verrichten in het andere land, dat daarvoor studiebeurzen beschikbaar stelt. Op haar beurt verleent de Nederlandse overheid studiebeurzen aan buitenlandse studenten en wetenschappers die naar Nederland komen.

De studiebeurzen zijn bestemd voor laatstejaars studenten of pas afgestudeerden van universiteiten en voor afgestudeerden van conservatoria en kunstacademies. Alle overige HBO-richtingen komen in principe ook voor deelname in aanmerking. De ontvangende landen, die uiteindelijk beslissen over de toekenning van een beurs, accepteren echter zelden HBO-ers. Er geldt een leeftijdsgrens van 35 jaar. In het algemeen gelden de studiebeurzen voor een periode van drie tot twaalf maanden. Naast studiebeurzen worden er soms ook zogenaamde zomerbeurzen beschikbaar gesteld voor het volgen van cursussen tijdens de zomerperiode, meestal op het gebied van taal en cultuur, soms op een ander vakgebied. De studiebeurzen zijn uitsluitend bedoeld voor studie of onderzoek en uitdrukkelijk niet voor stages. In beginsel zijn er geen beperkingen wat betreft onderwerpen of vakgebieden. Bepaalde vakgebieden kunnen echter uitgesloten zijn, omdat daarvoor in het ontvangende land een numerus fixus geldt. Verder kan het voorkomen dat een land onderzoek op een bepaald gebied onwenselijk acht en aanvragen daarvoor afkeurt. In de meeste gevallen zijn de beurzen kostendekkend, maar omdat het ontvangende land, als verstrekker van de beurzen, de hoogte bepaalt kan het bedrag in landen met een hoge inflatie een stuk lager uitvallen. Men moet dan dus over eigen aanvullende financiële middelen beschikken.

Studenten die in aanmerking willen komen voor een Cultureel Accoord studie- dan wel zomerbeurs voor een bepaald land, kunnen via het Studentenadviesbureau een aanvraag indienen. Ieder land heeft een eigen sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen. Let op: veel sluitingsdata verlopen omstreeks 1 januari 1998. Gedetailleerde informatie over de beurzen alsmede aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau. Hieronder volgt een overzicht van deeerstkomende sluitingsdata voor aanmeldingen: 1 december voor Duitsland, 15 november voor Zwitserland.
Fellowships

De fellowships van het Smithsonian Institute stellen studenten en wetenschappers in staat om aan het instituut te Washington onderzoek te doen in de volgende vakgebieden: biologie, antropologie, aardwetenschappen, kunstgeschiedenis, sociale en culturele geschiedenis, geschiedenis van wetenschap en techniek en materiaalkunde. Er zijn senior fellowships, postdoctoral fellowships, predoctoral fellowships en ‘Ten-Week Graduate Student Fellowships’. De duur van de beurzen varieert per categorie, evenals de hoogte van de toelage. Gedetailleerde informatie en aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij: Office of fellowships and grants, Smithsonian Institute, Desk P, 955 L’Enfant Plaza, Suite 7000, Washington DC 20560, tel. 00-1-202-2873271, e-mail: siofg@sivm.si.edu, internet: http://www.si.edu.youandsi/studies/ofg/ofgintro.htm
Stages

Bij verschillende instellingen van de Europese Unie, o.a. de Europese Commissie en het Sociaal Economisch Comité, is er voor universitair afgestudeerden, vergevorderde universitaire studenten en afgestudeerde HBO-studenten gelegenheid om stage te lopen. Gedetailleerde informatie over deze stages, de aanmeldings- en de selectieprocedure, beschikbare vergoedingen etc. is verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau.

Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, tel. 015-2788012, e-mail: ssc@bu.tudelft.nl, internet: http://www.bu.tudelft.nl/ssc

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.