Campus

Man overheerst in Delftse bevolkingsopbouw

De leeftijdsopbouw van de Delftenaren volgt globaal gesproken keurig de lijn van het Nederlands gemiddelde. De grafiek wijkt echter sterk af waar het de mannen tussen de twintig en dertig betreft.