Education

Lucht- en Ruimtevaart wil ingrijpend reorganiseren

Een concept reorganisatieplan van het bestuur van de faculteit Lucht- en Ruimtevaart stelt voor om de vakgroepen af te schaffen en in totaal 3,15 miljoen gulden te besparen op personeelskosten.

Over het plan, dat vanaf 1 januari 1997 moet worden uitgevoerd, wordt in juli beslist.

In een brief aan het personeel en de leden van faculteitsraad en medezeggenschapscommissie noemt decaan prof.dr.ir. J.L. van Ingen de wijzigingen ,,zeer ingrijpend”. Mondeling licht hij toe: ,,Ik realiseer me dat enkele punten in dit concept zeer gevoelig liggen. Ik wil me daar nu niet verder over uitlaten.”

In plaats van in zeven vakgroepen moet de faculteit opgedeeld worden in negen kennisgebieden: luchtvaartdynamica, ruimtevaartdynamica, prestatieleer, stabiliteit en besturing, logistiek, constructies, productietechnologie, vliegtuigmaterialen en toepassing van ruimtevaarttechnieken. Hiermee wordt het aantal leerstoelen aan de faculteit vastgesteld op negen. Een student krijgt drie jaar algemene vakken en zal de laatste twee jaar besteden aan een afstudeervariant in enkele van de genoemde richtingen.

Met dit plan wil de faculteit, zo blijkt uit het rapport ,,een internationale (zeker Europese!) topfaculteit” worden. Er moet minder ‘staf-georiënteerd’ en meer ‘opdracht-georiënteerd’ gedacht en gewerkt worden.

Bovendien spreekt het concept-plan zich uit tegen het clusteren van faculteiten omdat ,,een eventueel verlies van de zelfstandige positie voor de faculteit een verkleining van haar herkenbaarheid zal betekenen. Het zal tevens de mogelijkheid tot uitbuiten van haar sterke punt, namelijk de object-gerichtheid (lees: opdracht-oriëntatie) sterk beperken”.

Hiermee spreekt de faculteit zich uit tegen het TU-beleid. Rector-magnificus K. Wakker heeft het rapport al gezien: ,,Maar zoals ik al zei, geef ik geen mening.”

Volgens het plan moet L&R meer aandacht geven aan onderwijs, dat de eerste taak moet zijn van de faculteit. De opstellers verwachten de komende jaren minder studenten, en mikken op een brede opleiding waarin studenten leren om in multidisciplinaire teams ontwerp- en onderzoeksprojecten uit te voeren.

Alle betrokkenen hebben tot 21 juni de tijd om hun schriftelijke reacties in te dienen bij het faculteitsbestuur. (P.R.)

Paul Rutten

Een concept reorganisatieplan van het bestuur van de faculteit Lucht- en Ruimtevaart stelt voor om de vakgroepen af te schaffen en in totaal 3,15 miljoen gulden te besparen op personeelskosten. Over het plan, dat vanaf 1 januari 1997 moet worden uitgevoerd, wordt in juli beslist.

In een brief aan het personeel en de leden van faculteitsraad en medezeggenschapscommissie noemt decaan prof.dr.ir. J.L. van Ingen de wijzigingen ,,zeer ingrijpend”. Mondeling licht hij toe: ,,Ik realiseer me dat enkele punten in dit concept zeer gevoelig liggen. Ik wil me daar nu niet verder over uitlaten.”

In plaats van in zeven vakgroepen moet de faculteit opgedeeld worden in negen kennisgebieden: luchtvaartdynamica, ruimtevaartdynamica, prestatieleer, stabiliteit en besturing, logistiek, constructies, productietechnologie, vliegtuigmaterialen en toepassing van ruimtevaarttechnieken. Hiermee wordt het aantal leerstoelen aan de faculteit vastgesteld op negen. Een student krijgt drie jaar algemene vakken en zal de laatste twee jaar besteden aan een afstudeervariant in enkele van de genoemde richtingen.

Met dit plan wil de faculteit, zo blijkt uit het rapport ,,een internationale (zeker Europese!) topfaculteit” worden. Er moet minder ‘staf-georiënteerd’ en meer ‘opdracht-georiënteerd’ gedacht en gewerkt worden.

Bovendien spreekt het concept-plan zich uit tegen het clusteren van faculteiten omdat ,,een eventueel verlies van de zelfstandige positie voor de faculteit een verkleining van haar herkenbaarheid zal betekenen. Het zal tevens de mogelijkheid tot uitbuiten van haar sterke punt, namelijk de object-gerichtheid (lees: opdracht-oriëntatie) sterk beperken”.

Hiermee spreekt de faculteit zich uit tegen het TU-beleid. Rector-magnificus K. Wakker heeft het rapport al gezien: ,,Maar zoals ik al zei, geef ik geen mening.”

Volgens het plan moet L&R meer aandacht geven aan onderwijs, dat de eerste taak moet zijn van de faculteit. De opstellers verwachten de komende jaren minder studenten, en mikken op een brede opleiding waarin studenten leren om in multidisciplinaire teams ontwerp- en onderzoeksprojecten uit te voeren.

Alle betrokkenen hebben tot 21 juni de tijd om hun schriftelijke reacties in te dienen bij het faculteitsbestuur. (P.R.)

Paul Rutten

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.