Education

LSVb: Ook buitenlandse studenten dupe van kamertekort

PVV-kamerlid Eric Lucassen vindt het ‘niet te verkroppen’ dat woningcorporaties kamers reserveren voor buitenlandse studenten, terwijl er een groot is. “Ze verdringen de plekjes van Nederlandse studenten.”


Lucassen, woordvoerder binnenlandse zaken en defensie, zegt tegen NU.nl dat de instroom van buitenlandse studenten beperkt moet worden. Het kamerlid zou vanuit studentenorganisaties klachten hebben gekregen over de kamergarantie die sommige huisvesters bieden aan buitenlandse studenten.


Die klachten komen in ieder geval niet van de LSVb, zegt voorzitter Pascal ten Have. “Het probleem is niet dat buitenlandse studenten de plek van Nederlanders inpikken, maar dat er in het algemeen te weinig kamers zijn.” Dat sommige studentenhuisvesters kamers reserveren voor buitenlandse studenten vindt hij niet gek. “Je kunt mensen toch niet hierheen laten komen voor een studie en ze dan op een camping zetten?”


Volgens Ten Have zijn ze evengoed de dupe van het kamertekort. “Vorig jaar moesten buitenlandse studenten in Wageningen aan wie woonruimte was beloofd een kamer delen met drie anderen. Daar betaalden ze ook nog fors voor.”


Niet het aantal studenten uit het buitenland moet worden beperkt, maar er moeten meer kamers komen, vindt Ten Have. Hij wijst op het actieplan waaronder de huisvesters, studentenorganisaties en minister Donner vorige week hun handtekening zetten: de komende vier jaar worden zestienduizend kamers gebouwd.


Dat is overigens niet genoeg om het probleem op te lossen. De komende vijf jaar zijn er naar schatting 65 duizend extra kamers nodig.

Bouwkundemiljoenen
Alleen een beroepsprocedure kan nog voorkomen dat de TU 25 miljoen euro voor het nieuwe onderkomen van de faculteit Bouwkunde moet terugbetalen aan het ministerie van onderwijs. Dat maakt op Prinsjesdag bekend dat het geld terug moet, omdat de TU zich niet aan de gestelde voorwaarden zou hebben gehouden. De universiteit gaat in de verdediging. De hoop dat de Tweede Kamer haar steunt, vervliegt bij de behandeling van de hoger onderwijsbegroting eind november.
www.delta.tudelft.nl/21778

Magnetische minibars
Minibars in hotels zouden wel eens de eerste markt kunnen worden voor de vinding van een nieuwe spectaculaire materiaaleigenschap. Dr. Nguyen Thanh Trung (TNW) toont dit jaar aan dat een door hem ontwikkelde legering een ongekend grote temperatuursprong maakt wanneer die in een magnetisch veld terecht komt. Met dit magnetocalorisch effect kun je op een geruisloze manier koelen.
www.delta.tudelft.nl/21817

Isotopen voor kankeronderzoek
Het Reactorinstituut Delft krijgt 15 september toestemming van het ministerie van volksgezondheid om radio-isotopen te leveren voor onderzoek bij kankerpatiënten. In het voorjaar van 2011 is het RID waarschijnlijk klaar om als back-up te dienen voor de hogefluxreactor in Petten.
www.delta.tudelft.nl/21804

OTB
Onderzoeksinstituut voor de gebouwde omgeving OTB bestaat 25 jaar en viert dat 30 september met een symposium. Een paar maanden daarvoor is bekend geworden dat het OTB als zelfstandig instituut verdwijnt en bij Bouwkunde wordt gevoegd.
www.delta.tudelft.nl/21884

Elektronspin record
Onderzoekers van het Kavli-instituut voor nanowetenschappen beschrijven dit najaar in Science hoe ze met een reeks microgolf pulsen de quantumtoestand van een elektron beschermen tegen verstoringen uit de omgeving. Een reeks van ruim honderd pulsjes verlengde de levenstijd van de spintoestand met een factor 25. Dat is volgens auteurs dr.ir. Ronald Hanson en ing. Gijs de Lange lang genoeg voor tienduizend operaties in een quantumcomputer. Die bestaat weliswaar nog niet, maar de beperkte levenstijd van een elektronspin was daarvoor altijd een belangrijke hindernis.
www.delta.tudelft.nl/21738

Wordt vervolgd
Eind september krijgen Delftse eerstejaars voor het eerst een bindend studieadvies (bsa): een op de vier heeft minder dan dertig van de zestig studiepunten gehaald en moet daarom stoppen. Tweederde mag wel verder. Zes procent staakt de opleiding voor 1 februari en mag zich opnieuw inschrijven, drie procent krijgt uitstel wegens persoonlijke omstandigheden. Slechts achttien procent haalt de propedeuse in één jaar. In december onderzoekt de TU onder meer een mogelijke verhoging van de bsa-norm en de eis om de propedeuse in twee jaar te halen. Het kabinet-Rutte wil immers niet alleen langstudeerders beboeten met drieduizend euro, maar ook de instellingen waar zij studeren. Hiertegen protesteren Delftse studenten eind november in Den Haag. Die maand kiest het college van bestuur voor een numerus fixus van 450 eerstejaars bij Bouwkunde en 330 bij IO per 2011-2012. De numerus fixus voor L&R wordt een jaar uitgesteld, omdat de procedure voor gewogen loting nadelig is voor buitenlandse studenten en Nederlandse studenten met een internationaal baccalaureaat. L&R gaat, net als BK en IO, decentrale selectie voorbereiden voor collegejaar 2012-2013.
www.delta.tudelft.nl/21890
www.delta.tudelft.nl/22067
www.delta.tudelft.nl/22252

Windmolens
Het is nu echt zo goed als zeker: veertien Delftse promovendi gaan met partijen uit de industrie onderzoek doen naar grote windmolenparken op zee dankzij een subsidie van maximaal 23,5 miljoen euro van het ministerie van economische zaken, landbouw en innovatie. Dat maakt minister Verhagen in december bekend. Voormalig minister Maria van der Hoeven had deze subsidie in het voorjaar al in het vooruitzicht gesteld.
www.delta.tudelft.nl/22273

Ontslagen
De herijking, ingezet in november 2009, krijgt steeds meer vorm. Het college van bestuur maakt in maart bekend dat de TU in drie jaar tijd 45 miljoen euro gaat besparen op de totale begroting. Daarvan is vijftien miljoen euro een bezuiniging. De overige dertig miljoen moet worden vrijgemaakt voor investeringen in niet nader genoemde nieuwe plannen. In mei zegt collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg dat er 250 fte moet verdwijnen. In oktober moeten de faculteiten en diensten kunnen uitleggen hoe zij dat denken te doen. Deze uitvoeringsplannen worden pas bekend na het verschijnen van deze Delta.
www.delta.tudelft.nl/21419

Veni, vidi, vici
Vijf TU-onderzoekers krijgen van onderzoeksfinancier NWO een Veni-subsidie. Twee van hen laten het bedrag van 250 duizend euro lopen voor banen in het buitenland. De TU haalt ook vijf Vidi-beurzen van 800 duizend euro binnen en één Vici-beurs. Die laatste anderhalf miljoen euro is voor prof.dr. Nynke Dekker van de nieuwe afdeling bionanoscience.
www.delta.tudelft.nl/22127

Doorbraak in supergeleiding
Onderzoekers in het hoogspanningslaboratorium slagen er dit jaar in om de verliezen van een supergeleidende hoogspanningsleiding enorm te verminderen. Verliezen in een supergeleidende kabel bestaan uit warmtelekken en elektromagnetische straling. De verliezen bij de nieuwe kabel vallen ‘een orde lager’ uit, aldus onderzoeksleider prof.dr. Johan Smit.
www.delta.tudelft.nl/21818

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.