Education

LSVb kondigt protestweek aan

Er komt een protestweek tegen de plannen van staatssecretaris Zijlstra. Van 19 tot en met 23 maart houden de Landelijke Studenten Vakbond en zijn lidbonden allerlei acties. Als het een succes wordt, volgt er misschien een landelijke demonstratie.


“We hebben de afgelopen tijd gemerkt dat de actiebereidheid onder studenten groeit”, zegt LSVb-voorzitter Pascal ten Have. “Het gaat niet alleen om het verlies van de basisbeurs in de masteropleiding, maar ook om het inkorten van het ov-recht en de bezuinigingen op de aanvullende beurs. Het is voor studenten een grote schok dat al deze maatregelen tegelijk worden ingevoerd. Ze verliezen bovendien het overzicht over wat de plannen precies voor hen betekenen.”


De LSVb gaat lokale afdelingen helpen bij het opzetten van acties in allerlei steden. Zo is er een initiatief om staatsecretaris Zijlstra en Tweede Kamerleden zoveel mogelijk brieven te sturen over de problemen die de voorgenomen maatregelen opleveren. Over de precieze invulling van de actieweek wordt nog overlegd, zegt Ten Have.


De studenten trekken voorlopig nog niet naar het Malieveld, zoals vorig jaar januari. “We willen eerst zien of dit een succes wordt. Misschien komt het ervan in april, als er in de Tweede Kamer wordt gestemd over het wetsvoorstel ‘studeren is investeren’.


Sebastiaan Hameleers van het Interstedelijk Studenten Overleg laat weten de acties van de LSVb te steunen. “Wij gaan zelf ook iets doen met onze achterban, maar we laten nog weten waar en wanneer dat gaat plaatsvinden.”

Al jaren stijgt het aantal promoties, maar in collegejaar 2009/2010 was de toename nogal spectaculair: ruim dertien procent meer dan het jaar ervoor, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Opmars
Er promoveren nog altijd minder vrouwen dan mannen, maar dat zal waarschijnlijk niet lang meer duren. Vrouwen zijn al jaren bezig aan een opmars. Er promoveren al bijna vijf keer zoveel vrouwen als in 1990. In de wetenschapsgebieden welzijn en gezondheid zijn vrouwelijke promovendi al vijf jaar in de meerderheid.
Het is niet bekend waarom er opeens zoveel meer doctorstitels konden worden verleend. “Misschien vallen er minder promovendi uit en ronden ze hun proefschrift sneller af”, speculeert Malou Willemars van het Promovendi Netwerk Nederland. “De universiteiten hebben enkele jaren geleden geïnvesteerd in de begeleiding van promovendi. Ook zijn ze iets kortere trajecten gaan aanbieden: misschien dat vorig jaar promovendi van driejarige trajecten tegelijk met promovendi van vierjarige trajecten hun titel kregen.”

Bursalen
Er zijn steeds meer promovendi aan de universiteiten. Onder het universitaire personeel is het aandeel promovendi verdubbeld van zeventien procent in december 1999 naar 34 procent in december 2009.
Promovendi zijn in dienst bij de universiteiten en hebben een tijdelijk contract. Sommige universiteiten willen hun liever een studiebeurs dan salaris geven, omdat dit goedkoper is. Maar de rechter fluit hen telkens terug. Nu lijkt de regering de universiteitsbestuurders te hulp te schieten: staatssecretaris Halbe Zijlstra wil promotietrajecten voor ‘bursalen’ wettelijk mogelijk maken.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.