Education

L&R beperkt masterinstroom

Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (L&R) moet na de numerus fixus bij de bachelors nu ook masterstudenten weigeren. Die worden volgens studentenvakbond VSSD hierdoor gedwongen naar het buitenland te gaan.


Twee van de vijf mastertracks bij de faculteit L&R krijgen een instroombeperking, een zogeheten cap zoals decaan Jacco Hoekstra het op zijn website noemt. Het gaat om de tracks control & operations en flight performance.

Doel van deze beperkte toelating is de verdeling van studenten over de vijf mastertracks beter te reguleren. Volgens Hoekstra is er door de financiële situatie van de faculteit te weinig staf en zou de kwaliteit van de opleiding omlaag gaan als iedere masterstudent wordt toegelaten tot de track van zijn keuze.

De beperkte toelating is volgens Hoekstra geen numerus fixus, maar een vorm van selectie. ‘Een interne aangelegenheid’ binnen de master. Studenten worden geselecteerd op basis van een motivatiebrief, cijfers uit de bachelor en een gesprek. Zo’n vijftig tot zestig studenten laat de faculteit tot de tracks toe, zo’n tien tot twintig studenten verwacht Hoekstra te moeten teleurstellen. Hij baseert dat getal op de toenemende aantallen studenten van de afgelopen jaren.


De Delftse studentenvakbond VSSD vindt dat de overheid moet voorkomen dat deze masterstudenten naar het buitenland verdwijnen. De VSSD noemt het op zijn website ‘absurd’ dat de rijksoverheid zegt techniekstudenten nodig te hebben, niet bereid is daarvoor te betalen.

De TU Delft is de enige universiteit in de Benelux waar de bachelor en master aerospace engineering wordt aangeboden, zo schrijft de VSSD. Daarom worden studenten volgens de bond gedwongen een dergelijke opleiding in het buitenland te volgen of een andere opleiding te kiezen.

Hoekstra vindt dat de VSSD dit ‘een beetje groot brengt’. “Studenten hebben de optie om een track te kiezen die lijkt op wat ze willen doen.” Verder heeft de VSSD volgens de decaan een punt. “In plaats van dit soort maatregelen te nemen, moet je extra investeren. Juist door de extra vraag uit het bedrijfsleven en onze unieke positie: in Europa en de Verenigde Staten vind je verder geen faculteit met zo’n naam, reputatie en verscheidenheid aan opleidingen.”


Volgens de decaan is er ook vraag van buiten de sector naar de afgestudeerde luchtvaart- en ruimtevaartingenieurs. Hij noemt Shell en bedrijven rond Eindhoven. “Er werken er nu meer in de lucht- en ruimtevaart dan in de tijd van Fokker.”


www.delta.tudelft.nl/24776

In antwoord op kamervragen van PvdA, D66, GroenLinks, CDA, VVD en SP schrijft Zijlstra dat ook studenten die in 2008 maar een paar tientjes te veel verdienden hun basisbeurs, aanvullende beurs en ov-kaart moeten terugbetalen. Bijna twintigduizend studenten kregen vorige maand een brief van DUO met de melding dat zij honderden euro’s moeten terugbetalen.

Tweede Kamerleden betwijfelden of studenten goed genoeg waren voorgelicht. Vanaf belastingjaar 2008 geldt namelijk niet langer een netto maar een bruto bijverdiengrens. Maar volgens de staatssecretaris is die wijziging “op verschillende momenten en op verschillende wijzen gecommuniceerd aan de student”.

De politici wilden bovendien weten of hij geen regeling kon treffen. Onder minister Plasterk werd immers besloten om studenten met een te hoog inkomen vanaf belastingjaar 2010 minder hard te straffen: zij hoeven alleen het bedrag terug te betalen dat boven de bijverdiengrens uitkomt. Maar volgens Zijlstra is het niet mogelijk deze maatregel met terugwerkende kracht voor 2008 en 2009 door te voeren.

De politici vroegen ook of het kabinet de bijverdiengrens zou blijven handhaven, nu van studenten een steeds grotere financiële verantwoordelijkheid wordt gevraagd. Maar volgens Zijlstra hoort de inkomensgrens bij het studiefinancieringsstelsel: het onderscheidt studenten die stufi nodig hebben voor de bekostiging van hun studie en degenen die naast hun werk studeren. Bovendien zou afschaffing “grote budgettaire risico’s” hebben.

Zijlstra stelt in de beantwoording overigens dat niet alle twintigduizend aangeschreven studenten ook daadwerkelijk moeten terugbetalen. Sommige hadden in 2008 weliswaar een te hoog inkomen, maar hebben dat verdiend in de periode nadat zij studiefinanciering ontvingen. In dat geval telt het inkomen over de stufi-loze maanden niet mee. Wanneer studenten dat bij DUO aangeven, ontspringen zij de dans. Om hoeveel studenten het gaat weet de staatssecretaris nog niet.

Studenten die hun stufi en ov-kaart wel moeten terugbetalen, mogen dat doen volgens het principe van de studielening.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.