Education

Lipkens-prijs

De Lipkens-prijs, een onderscheiding die jaarlijks door de universiteitsraad wordt toegekend, gaat dit jaar naar prof.ir. J.L. de Kroes. De oud-hoogleraar, die ondermeer bekendheid verwierf als lid van de Spoorwegongevallenraad en de Raad van de Verkeersveiligheid, krijgt de onderscheiding voor zijn bijzondere verdiensten op het gebied van de veiligheidskunde.

De Kroes (70), jarenlang aan de TU verbonden als hoogleraar telecommunicatie en verkeersbegeleidingssystemen bij de faculteit Elektrotechniek en tot tien juni tevens deeltijd-hoogleraar transportveiligheid bij Wijsbegeerte en Technische Maatschappijwetenschappen, neemt de onderscheiding officieel in ontvangst tijdens de opening van het academisch jaar op 5 september.
Leermeesterprijs

Voor het eerst gaat het Universiteitsfonds Delft zijn nieuwe Leermeesterprijs uitreiken: prof.dr.ir. Arnold Verruijt van Civiele Techniek zal de medaille, de oorkonde èn het bedrag van 25.000 gulden op 5 september in ontvangst nemen. De bekroning vindt plaats voor prestaties op het gebied van onderwijs èn onderzoek. Dekaan Blauwendraad van CT meent dat elk college van Verruijt ‘een feest’ is en dat er wetenschappelijk sprake is van een ‘school van Verruijt’. Het geldbedrag mag besteed worden aan een sabbatical van twee maanden in het buitenland.
Nieuwe

Twee nieuwe buiten-universitaire leden zullen vanaf volgende maand deel uitmaken van de universiteitsraad. Het zijn drs. W.H.M.Aalbers, voormalig lid voor de PvdA van provinciale en gedeputeerde staten van Zuid-Holland, en drs. G.W. de Boer, ex-vice-president van DSM Resins bv in Zwolle. Zij komen in de plaats van mevr. ir. M. Koopman-Krijt en M.A.P. Oosterdag, die door het presidium van de u-raad niet voor herbenoeming bij de staatssecretaris waren voorgedragen
TH-Akkoord

Personeelspartij TH-Akkoord heeft de vacature vervuld die in haar u-raadsfractie was ontstaan door het overlijden van ir. M.W.J.W.Dijkman. Prof.dr.ir. K. van der Werff (Ontwerpkunde, WbMT) neemt de opengevallen plaats in.
Poenboek

De VSSD heeft de 35e editie van het Poenboek op de markt gebracht. Voor een tientje is dit bekende naslagwerk voor studerenden en/of hun ouders, partners e.d. te verkrijgen (giro 213001, t.n.v. VSSD te Delft, onder vermelding van ‘Poenboek’). Wet op de studiefinanciering, tegemoetkoming ziektekosten, kinderbijslag, sociale zekerheid, belastingzaken en nog veel meer komen aan de orde.
Eredoctoraat

Dr.ir. E. Schuurman, bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte in Delft, Eindhoven en Wageningen, heeft van de universiteit van Potchefstroom in Zuid-Afrika een eredoctoraat ontvangen in de technische wetenschappen. Schuurman – ook lid van de Eerste Kamer voor het RPF – is gelauwerd voor zijn kritische denken over de invloed van de moderne techniek op mens en samenleving.

De Lipkens-prijs, een onderscheiding die jaarlijks door de universiteitsraad wordt toegekend, gaat dit jaar naar prof.ir. J.L. de Kroes. De oud-hoogleraar, die ondermeer bekendheid verwierf als lid van de Spoorwegongevallenraad en de Raad van de Verkeersveiligheid, krijgt de onderscheiding voor zijn bijzondere verdiensten op het gebied van de veiligheidskunde. De Kroes (70), jarenlang aan de TU verbonden als hoogleraar telecommunicatie en verkeersbegeleidingssystemen bij de faculteit Elektrotechniek en tot tien juni tevens deeltijd-hoogleraar transportveiligheid bij Wijsbegeerte en Technische Maatschappijwetenschappen, neemt de onderscheiding officieel in ontvangst tijdens de opening van het academisch jaar op 5 september.
Leermeesterprijs

Voor het eerst gaat het Universiteitsfonds Delft zijn nieuwe Leermeesterprijs uitreiken: prof.dr.ir. Arnold Verruijt van Civiele Techniek zal de medaille, de oorkonde èn het bedrag van 25.000 gulden op 5 september in ontvangst nemen. De bekroning vindt plaats voor prestaties op het gebied van onderwijs èn onderzoek. Dekaan Blauwendraad van CT meent dat elk college van Verruijt ‘een feest’ is en dat er wetenschappelijk sprake is van een ‘school van Verruijt’. Het geldbedrag mag besteed worden aan een sabbatical van twee maanden in het buitenland.
Nieuwe

Twee nieuwe buiten-universitaire leden zullen vanaf volgende maand deel uitmaken van de universiteitsraad. Het zijn drs. W.H.M.Aalbers, voormalig lid voor de PvdA van provinciale en gedeputeerde staten van Zuid-Holland, en drs. G.W. de Boer, ex-vice-president van DSM Resins bv in Zwolle. Zij komen in de plaats van mevr. ir. M. Koopman-Krijt en M.A.P. Oosterdag, die door het presidium van de u-raad niet voor herbenoeming bij de staatssecretaris waren voorgedragen
TH-Akkoord

Personeelspartij TH-Akkoord heeft de vacature vervuld die in haar u-raadsfractie was ontstaan door het overlijden van ir. M.W.J.W.Dijkman. Prof.dr.ir. K. van der Werff (Ontwerpkunde, WbMT) neemt de opengevallen plaats in.
Poenboek

De VSSD heeft de 35e editie van het Poenboek op de markt gebracht. Voor een tientje is dit bekende naslagwerk voor studerenden en/of hun ouders, partners e.d. te verkrijgen (giro 213001, t.n.v. VSSD te Delft, onder vermelding van ‘Poenboek’). Wet op de studiefinanciering, tegemoetkoming ziektekosten, kinderbijslag, sociale zekerheid, belastingzaken en nog veel meer komen aan de orde.
Eredoctoraat

Dr.ir. E. Schuurman, bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte in Delft, Eindhoven en Wageningen, heeft van de universiteit van Potchefstroom in Zuid-Afrika een eredoctoraat ontvangen in de technische wetenschappen. Schuurman – ook lid van de Eerste Kamer voor het RPF – is gelauwerd voor zijn kritische denken over de invloed van de moderne techniek op mens en samenleving.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.