Education

Lijsttrekker Sander van Wijngaarden, Aag

l. Wat zijn de programmapunten waar u zich mee onderscheidt van andere partijen?,,Wij leggen de nadruk op de kwaliteit van het onderwijs en op de maatschappelijke positie van de Technische Universiteit.’

2. Welk thema heeft uw partij de afgelopen periode specifiek aan de orde gesteld, en wat hebt u bereikt?

,,De waardering van het onderwijs in het geld-verdeelmodel. Een werkgroep ontwikkelt nu voorstellen en zoiets duurt dus even, maar wij hebben het wel aangezwengeld. Maar ook: het versterken van de positie van de opleidingscommissies en faculteitsraden. Is nu opgenomen in het instellingsplan. En het geven van goede voorlichting en financiële ondersteuning aan probleemgevallen rondom de vijfjarige curricula.”

3. Wat zijn de belangrijkste prestaties van het gezamenlijke instellingsbestuur van de afgelopen twee jaar?

,,Er is kritisch gekeken naar de positie van de TU. Waar zijn we mee bezig en wat willen we. Strategie, zeg maar. Er is een hoop ambitie ingepompt. Met één kanttekening: misschien komen we aan de invulling nog niet daadwerkelijk toe.”

4. Waar heeft het cvb steken laten vallen en waar de universiteitsraad?

,,Het cvb laat steken vallen in de voorbereiding van de u-raadsvergaderingen. Stukken zijn soms niet rijp voor besluitvorming. Soms behelzen ze ook een onvoldoende uitwerking van de strategienota, waar we het toch over eens waren. Het college redeneert daarnaast teveel vanuit de getallen, en te weinig vanuit mensen en studenten. De u-raad haalt er zelf soms niet uit wat er in zit. Wettelijk is het een krachtiger orgaan dan er nu uitkomt en het kan dus meer een voortrekkersrol spelen. U-raad én cvb zijn te weinig gespitst op samenwerking. De een reageert op de speerpunten van de ander.”

5. Hoe gaat dit college van bestuur om met de u-raad en wat is uw oordeel over de eerste twee jaren van cvb-voorzitter De Voogd?

,,Het college onderschat hoeveel het aan de raad kan hebben. De u-raad zorgt ervoor dat het beleid gedragen wordt bij de mensen die het moeten uitvoeren en bij hen op wie het beleid afkomt. Cvb-voorzitter De Voogd heeft als ambitieuze manager orde op zaken gesteld en heel veel op het spoor gezet. Maar de universiteit is geen onderneming en hij is niet de persoon om daar handig mee om te gaan. Tot hier en niet verder!”

6. Hoe gaat u zich opstellen als ‘de politiek’ of het college van bestuur aan de u-raad het begrotingsrecht wil ontnemen?

,,Het is een zaak van de wetgever. De Aag staat voor een goede universiteit met kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Daar zullen we ook voorstellen voor een nieuwe bestuursstructuur op bekijken. We willen over nieuwe vormen zeker nadenken, maar zeggen er gelijk bij: een betere kennen we nog niet. Een afwijzende houding nemen we zeker niet in – dat zou geen goed begin voor een discussie zijn.”

7. Het college wil de universiteit versterken: beter onderwijs, hoger rendement, flexibeler personeel, technologiebeleid. Er is dus heel wat achterstallig onderhoud?

,,De TU heeft in een luxe positie verkeerd. Door onszelf steeds maar te vertellen hoe goed we het doen, door onze reputatie te benadrukken of op visitatieresultaten te wijzen. Maar we zijn toch van de route afgeraakt. Dat is trouwens een klassiek verschijnsel dat je niet alleen bij ons aantreft. Wij delen dus de analyse van het college. Maar als je ergens dood hout aantreft, moet je hard aan de boom schudden. Je moet hem niet gaan omzagen en een nieuwe planten.”

8. Die versterking kost geld: minder bureaucratie, minder faculteiten, minder personeel, minder zelf doen. Hoe zou ú de overhead willen verminderen?

,,Overhead is iets ongrijpbaars. Het MIT heeft veel meer overhead en heeft toch een internationale reputatie. Het maakt mij niets uit, als er maar goed onderwijs en onderzoek is. Het komt ons inziens vooral voort uit de cultuur van het ‘eilandenrijk’. Iedereen let op zijn deelbelang en iedereen onderhandelt met iedereen. Daar moet wat aan gebeuren. Zo zijn wij er voorstander van om de vakgroepen maar op te heffen.”

9. Kunt u met een paar trefwoorden reageren ?

Adviesraad Technologiebeleid? ,,Afwachten.”
Opleidingsdirecteurt? ,,Positief.”

Aantrekken toptalent? ,,Ook voor onderwijs.”

Integraal management? ,,Niet ten koste van de studenteninbreng.”

De PR van de TU?,,Te stoffig.”

Ambtelijke stukken?,,Sterk wisselend, vaak matig.”

De concurrent? ,,Is de vorige Aag-fractie. Je probeert het altijd weer beter te doen.”

10. Kortom, hoe moet de TU er over tien jaar uitzien?

,,Een kleinere, betere universiteit. Meer gericht op de studenten die er rondlopen. En vooral: vriendelijker.”

l. Wat zijn de programmapunten waar u zich mee onderscheidt van andere partijen?

,,Wij leggen de nadruk op de kwaliteit van het onderwijs en op de maatschappelijke positie van de Technische Universiteit.”

2. Welk thema heeft uw partij de afgelopen periode specifiek aan de orde gesteld, en wat hebt u bereikt?

,,De waardering van het onderwijs in het geld-verdeelmodel. Een werkgroep ontwikkelt nu voorstellen en zoiets duurt dus even, maar wij hebben het wel aangezwengeld. Maar ook: het versterken van de positie van de opleidingscommissies en faculteitsraden. Is nu opgenomen in het instellingsplan. En het geven van goede voorlichting en financiële ondersteuning aan probleemgevallen rondom de vijfjarige curricula.”

3. Wat zijn de belangrijkste prestaties van het gezamenlijke instellingsbestuur van de afgelopen twee jaar?

,,Er is kritisch gekeken naar de positie van de TU. Waar zijn we mee bezig en wat willen we. Strategie, zeg maar. Er is een hoop ambitie ingepompt. Met één kanttekening: misschien komen we aan de invulling nog niet daadwerkelijk toe.”

4. Waar heeft het cvb steken laten vallen en waar de universiteitsraad?

,,Het cvb laat steken vallen in de voorbereiding van de u-raadsvergaderingen. Stukken zijn soms niet rijp voor besluitvorming. Soms behelzen ze ook een onvoldoende uitwerking van de strategienota, waar we het toch over eens waren. Het college redeneert daarnaast teveel vanuit de getallen, en te weinig vanuit mensen en studenten. De u-raad haalt er zelf soms niet uit wat er in zit. Wettelijk is het een krachtiger orgaan dan er nu uitkomt en het kan dus meer een voortrekkersrol spelen. U-raad én cvb zijn te weinig gespitst op samenwerking. De een reageert op de speerpunten van de ander.”

5. Hoe gaat dit college van bestuur om met de u-raad en wat is uw oordeel over de eerste twee jaren van cvb-voorzitter De Voogd?

,,Het college onderschat hoeveel het aan de raad kan hebben. De u-raad zorgt ervoor dat het beleid gedragen wordt bij de mensen die het moeten uitvoeren en bij hen op wie het beleid afkomt. Cvb-voorzitter De Voogd heeft als ambitieuze manager orde op zaken gesteld en heel veel op het spoor gezet. Maar de universiteit is geen onderneming en hij is niet de persoon om daar handig mee om te gaan. Tot hier en niet verder!”

6. Hoe gaat u zich opstellen als ‘de politiek’ of het college van bestuur aan de u-raad het begrotingsrecht wil ontnemen?

,,Het is een zaak van de wetgever. De Aag staat voor een goede universiteit met kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Daar zullen we ook voorstellen voor een nieuwe bestuursstructuur op bekijken. We willen over nieuwe vormen zeker nadenken, maar zeggen er gelijk bij: een betere kennen we nog niet. Een afwijzende houding nemen we zeker niet in – dat zou geen goed begin voor een discussie zijn.”

7. Het college wil de universiteit versterken: beter onderwijs, hoger rendement, flexibeler personeel, technologiebeleid. Er is dus heel wat achterstallig onderhoud?

,,De TU heeft in een luxe positie verkeerd. Door onszelf steeds maar te vertellen hoe goed we het doen, door onze reputatie te benadrukken of op visitatieresultaten te wijzen. Maar we zijn toch van de route afgeraakt. Dat is trouwens een klassiek verschijnsel dat je niet alleen bij ons aantreft. Wij delen dus de analyse van het college. Maar als je ergens dood hout aantreft, moet je hard aan de boom schudden. Je moet hem niet gaan omzagen en een nieuwe planten.”

8. Die versterking kost geld: minder bureaucratie, minder faculteiten, minder personeel, minder zelf doen. Hoe zou ú de overhead willen verminderen?

,,Overhead is iets ongrijpbaars. Het MIT heeft veel meer overhead en heeft toch een internationale reputatie. Het maakt mij niets uit, als er maar goed onderwijs en onderzoek is. Het komt ons inziens vooral voort uit de cultuur van het ‘eilandenrijk’. Iedereen let op zijn deelbelang en iedereen onderhandelt met iedereen. Daar moet wat aan gebeuren. Zo zijn wij er voorstander van om de vakgroepen maar op te heffen.”

9. Kunt u met een paar trefwoorden reageren ?

Adviesraad Technologiebeleid? ,,Afwachten.”
Opleidingsdirecteurt? ,,Positief.”

Aantrekken toptalent? ,,Ook voor onderwijs.”

Integraal management? ,,Niet ten koste van de studenteninbreng.”

De PR van de TU?,,Te stoffig.”

Ambtelijke stukken?,,Sterk wisselend, vaak matig.”

De concurrent? ,,Is de vorige Aag-fractie. Je probeert het altijd weer beter te doen.”

10. Kortom, hoe moet de TU er over tien jaar uitzien?

,,Een kleinere, betere universiteit. Meer gericht op de studenten die er rondlopen. En vooral: vriendelijker.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.