Education

Lijsttekker Ramón de Vries, De Andere Partij

l. Wat zijn de programmapunten waar u zich mee onderscheidt van andere partijen?,,Wij willen meer jongere werknemers een kans op een baan bij de TU geven.

De TU vergrijst, en bij reorganisaties geldt: last in first out. Dat leidt tot ontslagen voor jongeren en vrouwen en tot een generatiekloof. Daarnaast willen wij een ‘campuskaart’ voor alle faciliteiten: copiëren, Bibliotheek, Sportcentrum, collegekaart. En bij tentamens moet behalve koffie ook thee geserveerd worden.”

2. Welk thema heeft uw partij de afgelopen periode specifiek aan de orde gesteld, en wat hebt u bereikt?

,,Omdat wij een nieuwe partij zijn is dit niet van toepassing.”

3. Wat zijn de belangrijkste prestaties van het gezamenlijke instellingsbestuur van de afgelopen twee jaar?

,,Het vijfjarig programma. Was ook de inzet van de studenten en de industrie. Dus het was echt een gezamenlijke zaak.”

4. Waar heeft het cvb steken laten vallen en waar de universiteitsraad?

,,Over de onderwijskwaliteit is veel gepraat, maar er is weinig veranderd. Ook in het nieuwe geld-verdeelmodel is daarvoor nog geen financiële stimulans opgenomen. We moeten dat echt bij de faculteiten zelf aanjagen. Ook moeten de docenten veel meer ervaring opdoen in het bedrijfsleven of in het buitenland. En er moet een goede feedback komen tussen studenten en docenten via goede enquêtes: veel daarvan worden nu niet ingevuld. De contacten tussen de eerstejaars en de professoren moeten beter, bijvoorbeeldd via het systeem van mentor-professoren, waarbij de nieuwe student verder leert kijken dan zijn propaedeusejaar.”

5. Hoe gaat dit college van bestuur om met de u-raad en wat is uw oordeel over de eerste twee jaren van cvb-voorzitter De Voogd?

,,Niet van toepassing.”

6. Hoe gaat u zich opstellen als ‘de politiek’ of het college van bestuur aan de u-raad het begrotingsrecht wil ontnemen?

,,Ik vind de universiteitsraad nu te groot en te log. Een inkrimping zou best goed zijn. Maar we moeten wel een democratisch orgaan houden – dat is nodig in een gemeenschap van intellectuelen. Het goedkeuren van de begroting is echt belangrijk daarbij, want in dat proces kun je juist accenten leggen en verleggen.”

7. Het college wil de universiteit versterken: beteronderwijs, hoger rendement, flexibeler personeel, technologiebeleid. Er is dus heel wat achterstallig onderhoud?

,,Veel gebouwen zijn slecht en veel vakken zijn vaak verouderd – computertechniek bij Natuurkunde bijvoorbeeld. Er zijn ook te veel oudere mensen en te weinig vrouwen in dienst, en de organisatie is weinig flexibel. Het is bijvoorbeeld veel te moeilijk om een cursus om te gooien. Als een docent in de gaten krijgt dat zijn vak minder aanzien krijgt, omdat het niet meer verplicht is bijvoorbeeld, dan gaat-ie dwarsliggen.”

8. Die versterking kost geld: minder bureaucratie, minder faculteiten, minder personeel, minder zelf doen. Hoe zou ú de overhead willen verminderen?

,,Er is zeker bureaucratie. Ik heb me verbaasd over de hoeveelheid mensen die in het hoofdgebouw werken. En flexibel is de bureaucratie ook al niet. De studentenadministratie zou langer open kunnen zijn. De practicumadministraties vinden het moeilijk om beroosteringen te wijzigen. Faculteitssecretariaten zijn te groot. Alles moet hier ook met formulieren.”

9.Kunt u met een paar trefwoorden reageren?

Adviesraad technologiebeleid? ,,Weinig van gemerkt.”

Opleidingsdirecteur? ,,Moet zich nog bewijzen, maar liever een docent uit het vak zelf.”

Aantrekken toptalent? ,,Nodig.”

Integraal Management? ,,Ik vind het een vage term, moet onderzocht worden.”

De PR van de TU? ,,Moet beter, en meer op de vrouw gericht.”

Ambtelijke stukken? ,,Kan bondiger en helderder.”

De concurrent? ,,De andere twee studentenpartijen, maar vooral de Oras, want dat is nu de grootste partij.”

10. Kortom, hoe moet de TU er over tien jaar uitzien?

,,Een veel flexibeler organisatie, met meer buitenlandse studenten en docenten. En met de top van het onderzoek in Nederland en Europa.”

l. Wat zijn de programmapunten waar u zich mee onderscheidt van andere partijen?

,,Wij willen meer jongere werknemers een kans op een baan bij de TU geven. De TU vergrijst, en bij reorganisaties geldt: last in first out. Dat leidt tot ontslagen voor jongeren en vrouwen en tot een generatiekloof. Daarnaast willen wij een ‘campuskaart’ voor alle faciliteiten: copiëren, Bibliotheek, Sportcentrum, collegekaart. En bij tentamens moet behalve koffie ook thee geserveerd worden.”

2. Welk thema heeft uw partij de afgelopen periode specifiek aan de orde gesteld, en wat hebt u bereikt?

,,Omdat wij een nieuwe partij zijn is dit niet van toepassing.”

3. Wat zijn de belangrijkste prestaties van het gezamenlijke instellingsbestuur van de afgelopen twee jaar?

,,Het vijfjarig programma. Was ook de inzet van de studenten en de industrie. Dus het was echt een gezamenlijke zaak.”

4. Waar heeft het cvb steken laten vallen en waar de universiteitsraad?

,,Over de onderwijskwaliteit is veel gepraat, maar er is weinig veranderd. Ook in het nieuwe geld-verdeelmodel is daarvoor nog geen financiële stimulans opgenomen. We moeten dat echt bij de faculteiten zelf aanjagen. Ook moeten de docenten veel meer ervaring opdoen in het bedrijfsleven of in het buitenland. En er moet een goede feedback komen tussen studenten en docenten via goede enquêtes: veel daarvan worden nu niet ingevuld. De contacten tussen de eerstejaars en de professoren moeten beter, bijvoorbeeldd via het systeem van mentor-professoren, waarbij de nieuwe student verder leert kijken dan zijn propaedeusejaar.”

5. Hoe gaat dit college van bestuur om met de u-raad en wat is uw oordeel over de eerste twee jaren van cvb-voorzitter De Voogd?

,,Niet van toepassing.”

6. Hoe gaat u zich opstellen als ‘de politiek’ of het college van bestuur aan de u-raad het begrotingsrecht wil ontnemen?

,,Ik vind de universiteitsraad nu te groot en te log. Een inkrimping zou best goed zijn. Maar we moeten wel een democratisch orgaan houden – dat is nodig in een gemeenschap van intellectuelen. Het goedkeuren van de begroting is echt belangrijk daarbij, want in dat proces kun je juist accenten leggen en verleggen.”

7. Het college wil de universiteit versterken: beteronderwijs, hoger rendement, flexibeler personeel, technologiebeleid. Er is dus heel wat achterstallig onderhoud?

,,Veel gebouwen zijn slecht en veel vakken zijn vaak verouderd – computertechniek bij Natuurkunde bijvoorbeeld. Er zijn ook te veel oudere mensen en te weinig vrouwen in dienst, en de organisatie is weinig flexibel. Het is bijvoorbeeld veel te moeilijk om een cursus om te gooien. Als een docent in de gaten krijgt dat zijn vak minder aanzien krijgt, omdat het niet meer verplicht is bijvoorbeeld, dan gaat-ie dwarsliggen.”

8. Die versterking kost geld: minder bureaucratie, minder faculteiten, minder personeel, minder zelf doen. Hoe zou ú de overhead willen verminderen?

,,Er is zeker bureaucratie. Ik heb me verbaasd over de hoeveelheid mensen die in het hoofdgebouw werken. En flexibel is de bureaucratie ook al niet. De studentenadministratie zou langer open kunnen zijn. De practicumadministraties vinden het moeilijk om beroosteringen te wijzigen. Faculteitssecretariaten zijn te groot. Alles moet hier ook met formulieren.”

9.Kunt u met een paar trefwoorden reageren?

Adviesraad technologiebeleid? ,,Weinig van gemerkt.”

Opleidingsdirecteur? ,,Moet zich nog bewijzen, maar liever een docent uit het vak zelf.”

Aantrekken toptalent? ,,Nodig.”

Integraal Management? ,,Ik vind het een vage term, moet onderzocht worden.”

De PR van de TU? ,,Moet beter, en meer op de vrouw gericht.”

Ambtelijke stukken? ,,Kan bondiger en helderder.”

De concurrent? ,,De andere twee studentenpartijen, maar vooral de Oras, want dat is nu de grootste partij.”

10. Kortom, hoe moet de TU er over tien jaar uitzien?

,,Een veel flexibeler organisatie, met meer buitenlandse studenten en docenten. En met de top van het onderzoek in Nederland en Europa.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.