Education

‘Liever studies opheffen dan inkorten’

Het inkorten van de studieduur zal tot een onaanvaardbare daling van de kwaliteit van het hoger onderwijs leiden. Opheffing van een aantal studierichtingen is een beter alternatief, vinden KIvI en NIRIA, de beroepsverenigingen van ingenieurs uit het wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs.

br />
KIvI en NIRIA reageren hiermee op het voornemen van het kabinet om studies in principe op te splitsen in een driejarige basis- en een variabele, niet voor iedereen toegankelijke vervolgopleiding. Dit nieuwe stelsel moet op den duur een bezuiniging van vijfhonderd miljoen gulden opleveren. Ook wacht de instellingen nog een extra bezuiniging op het budget voor wachtgelden (uitkeringen aan ontslagen personeel).

In een gezamenlijke brief aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer schrijven KIvI en NIRIA dat het onmogelijk is om in drie jaar goede ingenieurs op te leiden. ,,Dan lever je beperkte technocraten af. De arbeidsmarkt heeft daar helemaal geen behoefte aan”, aldus H. Vrensen van NIRIA.

Nederlandse bedrijven zullen ,,op grote schaal” buitenlandse ingenieurs in dienst nemen, voorspellen de beroepsverenigingen. Ook bestaat vrees dat door het inkorten van de technische studies het verschil tussen de ir en de ing verdwijnt, terwijl juist behoefte bestaat aan beide typen ingenieurs.

De enige manier om in het hoger onderwijs vijfhonderd miljoen gulden te bezuinigen zonder dat de kwaliteit van het onderwijs schade lijdt, is volgens KiVi en NIRIA de opheffing van een aantal opleidingen aan universiteiten en hogescholen. Integrale sluiting van universiteiten of hogescholen is volgens Vrensen ,,uiteraard geen serieuze optie”.

KIvI en NIRIA stellen voor om een nieuwe taakverdelingsoperatie te beginnen, zoals begin jaren tachtig. Universiteiten en hogescholen krijgen daarbij een bezuiniging opgelegd en spreken met elkaar af waar welke opleiding kan worden opgeheven, of waar kan worden samengewerkt. Volgens KIvI en NIRIA zitten in Nederland dezelfde opleidingen vaak dicht bij elkaar.

Zij erkennen dat zo’n operatie tot veel ontslagen zal leiden, en dus tot extra uitgaven aan wachtgelden. Vrensen hoopt dat overbodige werknemers dankzij de aantrekkende economie elders terecht kunnen. In de jaren tachtig leidde de operatie Taakverdeling en Concentratie (TVC) ertoe dat sommige universiteiten complete studierichtingen ophieven. In het hbo zette de operatie Schaalvergroting, Taakverdeling en Concentratie een omvangrijke fusiegolf van hogescholen in beweging.

De kans dat de technische studies teruggaan naar drie jaar, lijkt overigens klein. Woordvoerders van ‘paars’ hebben al laten weten dat in sommige opleidingen vrijwel alle studenten de basis- en de vervolgopleiding mogen volgen, als dearbeidsmarkt daar om vraagt. De technische studies werden daarbij als voorbeeld genoemd.

Wat de korte termijn betreft, beweren KIvI en NIRIA ,,uit betrouwbare bron” te hebben vernomen dat de verlenging van een aantal universitaire technische studies wordt doorgezet. Het wetsvoorstel daarvoor is reeds bij de Tweede Kamer ingediend. Een woordvoerder van minister Ritzen weigert commentaar en verwijst naar de begroting, die op Prinsjesdag zal verschijnen. (HOP/P.E.)

Peter Evelein

Het inkorten van de studieduur zal tot een onaanvaardbare daling van de kwaliteit van het hoger onderwijs leiden. Opheffing van een aantal studierichtingen is een beter alternatief, vinden KIvI en NIRIA, de beroepsverenigingen van ingenieurs uit het wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs.

KIvI en NIRIA reageren hiermee op het voornemen van het kabinet om studies in principe op te splitsen in een driejarige basis- en een variabele, niet voor iedereen toegankelijke vervolgopleiding. Dit nieuwe stelsel moet op den duur een bezuiniging van vijfhonderd miljoen gulden opleveren. Ook wacht de instellingen nog een extra bezuiniging op het budget voor wachtgelden (uitkeringen aan ontslagen personeel).

In een gezamenlijke brief aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer schrijven KIvI en NIRIA dat het onmogelijk is om in drie jaar goede ingenieurs op te leiden. ,,Dan lever je beperkte technocraten af. De arbeidsmarkt heeft daar helemaal geen behoefte aan”, aldus H. Vrensen van NIRIA.

Nederlandse bedrijven zullen ,,op grote schaal” buitenlandse ingenieurs in dienst nemen, voorspellen de beroepsverenigingen. Ook bestaat vrees dat door het inkorten van de technische studies het verschil tussen de ir en de ing verdwijnt, terwijl juist behoefte bestaat aan beide typen ingenieurs.

De enige manier om in het hoger onderwijs vijfhonderd miljoen gulden te bezuinigen zonder dat de kwaliteit van het onderwijs schade lijdt, is volgens KiVi en NIRIA de opheffing van een aantal opleidingen aan universiteiten en hogescholen. Integrale sluiting van universiteiten of hogescholen is volgens Vrensen ,,uiteraard geen serieuze optie”.

KIvI en NIRIA stellen voor om een nieuwe taakverdelingsoperatie te beginnen, zoals begin jaren tachtig. Universiteiten en hogescholen krijgen daarbij een bezuiniging opgelegd en spreken met elkaar af waar welke opleiding kan worden opgeheven, of waar kan worden samengewerkt. Volgens KIvI en NIRIA zitten in Nederland dezelfde opleidingen vaak dicht bij elkaar.

Zij erkennen dat zo’n operatie tot veel ontslagen zal leiden, en dus tot extra uitgaven aan wachtgelden. Vrensen hoopt dat overbodige werknemers dankzij de aantrekkende economie elders terecht kunnen. In de jaren tachtig leidde de operatie Taakverdeling en Concentratie (TVC) ertoe dat sommige universiteiten complete studierichtingen ophieven. In het hbo zette de operatie Schaalvergroting, Taakverdeling en Concentratie een omvangrijke fusiegolf van hogescholen in beweging.

De kans dat de technische studies teruggaan naar drie jaar, lijkt overigens klein. Woordvoerders van ‘paars’ hebben al laten weten dat in sommige opleidingen vrijwel alle studenten de basis- en de vervolgopleiding mogen volgen, als dearbeidsmarkt daar om vraagt. De technische studies werden daarbij als voorbeeld genoemd.

Wat de korte termijn betreft, beweren KIvI en NIRIA ,,uit betrouwbare bron” te hebben vernomen dat de verlenging van een aantal universitaire technische studies wordt doorgezet. Het wetsvoorstel daarvoor is reeds bij de Tweede Kamer ingediend. Een woordvoerder van minister Ritzen weigert commentaar en verwijst naar de begroting, die op Prinsjesdag zal verschijnen. (HOP/P.E.)

Peter Evelein

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.