Ongecategoriseerd

‘Liever selectie dan loting’

Ook van het nieuwe kabinet mogen opleidingen met een numerus fixus straks alle nieuwe studenten selecteren. Nu moeten ze nog minstens de helft toelaten op grond van loting.


De VVD-fractie ergert zich aan de loting bij de Delftse opleidingen bouwkunde en industrieel ontwerpen. Half november maakte de TU bekend dat er voor komend collegejaar een numerus fixus geldt voor beide opleidingen.

Studenten moeten zich vóór 15 mei aanmelden voor loting. De VVD vraagt zich af of de opleidingen hun eerstejaars niet moeten selecteren, in plaats van studenten op grond van loting toe te laten.


Mee eens, antwoordde staatssecretaris Halbe Zijlstra donderdag. Hij wil de regel schrappen dat opleidingen hooguit de helft van hun opleidingsplaatsen zelf mogen verdelen en de rest van de studenten via gewogen loting moeten toelaten.


Als een opleiding relevante selectiecriteria kan gebruiken, verdient dat volgens hem de voorkeur boven loting. De wetgeving daarvoor was al goeddeels uitgewerkt door het vorige kabinet en zal alsnog naar de Tweede Kamer komen.


Overigens maakt de TU Delft momenteel nog geen gebruik van de mogelijkheid om bij gewogen loting de helft van de studenten zelf te selecteren. Iedereen moet meeloten. Over een jaar gaat de universiteit over tot decentrale selectie. Daar gaat Zijlstra niets van zeggen, want de universiteit handelt gewoon binnen de wet.


Vandaag bleek tijdens een vergadering van de studentenraad (sr) met het college van bestuur dat het invoeren van decentrale selectie flink wat voeten in de aarde zal hebben. Volgens collegelid Paul Rullmann oriënteren IO en Bouwkunde zich op de manier waarop ze decentraal kunnen selecteren.

Dat een van de faculteiten al komend jaar via een pilot zal selecteren, zoals de SR had vernomen, acht hij niet waarschijnlijk. Volgens Rullmann hebben de faculteiten het nu heel druk met de herijking. “En aan decentraal selecteren heb je echt je handen vol. Dat is veel werk”, zei hij.

Van Dijk sprak afgelopen vrijdag tijdens een debat over de toekomst het hoger onderwijs, georganiseerd door de HBO-raad. Hij zei harde bezuinigingen niet te zullen schuwen, maar zoekt die niet a priori bij de student. Tegen de aanwezige voorzitter van MKB-Nederland, Loek Hermans, zei hij dat het bedrijfsleven meer in het hoger onderwijs zou moeten investeren.

Hij maakt zich grote zorgen over het lage studierendement en is verbaasd dat dit al zo lang geaccepteerd wordt. “Elke basisschool met zo’n rendement zou allang gesloten zijn.” Hij pleitte voor betere matching-gesprekken met aankomende eerstejaars. Hij riep studenten op meer tijd in hun studie te steken en docenten om uitdagender les te geven.

Zijn collega-parlementariër Mark Harbers benadrukte dat zijn VVD niet wil bezuinigen op het hoger onderwijs, integendeel: het miljard dat met het afschaffen van de basisbeurs van studenten kan worden bespaard moet volgens hem volledig in het hoger onderwijs worden geïnvesteerd en niet worden gebruikt om het begrotingstekort kleiner te maken.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.