Education

Lerarentekort pas later

Het langverwachte tekort aan leraren is er nog niet. Maar het komt er over vijf jaar aan. Dat

tml”>voorspelt het ministerie van OCW. Experts dachten vier jaar geleden dat in 2010 het tekort aan leraren voelbaar zou worden. Doordat leraren tegenwoordig iets later met pensioen gaan en onbevoegde leraren alvast mogen lesgeven als het niet anders kan, is het tekort nu nog niet zo hevig.

Jonge docenten

Daarnaast verlaten jonge leraren minder vaak het onderwijs dan gedacht. Aan middelbare scholen vertrekt weliswaar achttien procent van de jonge leraren al in het eerste jaar, maar slechts acht procent keert het onderwijs helemaal de rug toe. De rest stapt over naar een andere sector en is dus niet verloren voor het onderwijs. Bovendien keren voormalige leraren later in hun leven ook wel eens terug naar de klas.

Economische tegenspoed

Toch voorziet het ministerie voor 2015 alsnog een flink tekort. Alleen als de economische tegenspoed aanhoudt, zal het nog een of twee jaar langer op zich laten wachten. De hoop is dat verstandig beleid er iets aan kan veranderen.

Zo subsidieert het ministerie ‘zij-instromers’ die vanuit het bedrijfsleven overstappen naar het onderwijs. Ook kunnen universitaire studenten van bepaalde opleidingen een ‘educatieve minor’ volgen, waarmee ze gemakkelijk hun lesbevoegdheid halen.

Daarnaast heeft de overheid zich ingespannen om de arbeidsvoorwaarden van docenten te verbeteren. Zo kunnen ze tegenwoordig een ‘lerarenbeurs’ aanvragen om zich bij te scholen en komen ze sneller in hogere loonschalen terecht.

“Voor het komende studiejaar hebben universiteiten te maken met 25 procent meer (voor)aanmeldingen dan vorig jaar”, meldt DUWO. “In het hbo zou het gaan om 18 procent meer (voor)aanmeldingen.” Dus moeten er snel nieuwe woningen worden gebouwd. En huursubsidie voor kamerbewoners is ook onontbeerlijk.

DUWO doet alsof vooraanmeldingen hetzelfde zijn als inschrijvingen. Dat is niet zo. De studentenaantallen zullen stijgen, maar niemand weet nog precies hoe hard. Dat heeft te maken met het nieuwe aanmeldingssysteem Studielink. De cijfers van voorgaande jaren laten zich niet goed vergelijken met die van dit jaar.

Maar DUWO wil geld en grond om tijdelijke studentenwoningen te bouwen. Ook wil de corporatie meer studentenpanden bouwen, dus moet de huursubsidie op kamers weer worden ingevoerd. “Met huurtoeslag voor kamerbewoners zullen studentenhuisvesters gemakkelijker onzelfstandige woningen kunnen realiseren.”

Waarom DUWO geen kamers kan bouwen zonder huursubsidie? Volgens directeur Jan Benschop is het momenteel voor studenten goedkoper om in een appartement te wonen dan in een kamer; vandaar dat hij en zijn collega’s van andere corporaties liever appartementen bouwen dan kamers. Ook al zagen ze de kamernood aankomen.

In haar jaarverslag over 2008 signaleerde Duwo al dat de studentenaantallen sterker groeiden dan verwacht. De tekorten waarmee Duwo rekening hield bedroegen: 3600 in Delft, 11 duizend in Amsterdam, 1700 in Den Haag, en 1700 in Leiden.

De lobby lijkt redelijk te slagen. GroenLinks heeft al vragen over het tekort gesteld aan de minister van Wonen, Wijken en Integratie.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.