Education

Leiden voert als eerste bindend studieadvies in

De Leidse universiteit voert komend studiejaar als eerste universiteit het bindend studieadvies in. Het besluit maakt deel uit van een plan om het het propedeuse-onderwijs fors te verbeteren, onder andere via mentorgroepen en toetsen.

br />
De Leidse universiteitsraad stemde afgelopen maandag in met het plan. Studenten die zich volgend studiejaar inschrijven aan de universiteit lopen nu het risico aan het eind van het studiejaar een negatief bindend advies te krijgen. Ze mogen hun studie dan niet in Leiden vervolgen.

Als norm hanteert de universiteit voorlopig 21 studiepunten: wie minder haalt, krijgt een negatief advies. In januari 1998 wordt bekeken of een verhoging naar 28 studiepunten mogelijk is. Als er ‘gegronde’ redenen zijn om aan te nemen dat een trage student zijn studie toch op tijd zal afronden, kan een negatief advies worden herroepen.

De invoering van het bindend studieadvies gaat gepaard met een intensivering van de begeleiding. Zo beginnen alle Leidse studenten hun studie voortaan met een kennismakingsgesprek. Ze treden toe tot een mentorgroep met docenten en studenten. Tweemaal ontvangen ze een voortgangsadvies. Ook wordt het onderwijsprogramma aangepast: er komt in alle opleidingen een eerste toets in het najaar en de tentamenperiodes worden gespreid.

De universiteit wil met het bindende advies de kwaliteit van haar studentenpopulatie vergroten en studenten die een verkeerde keuze hebben gemaakt daar sneller op wijzen. Daarnaast wil ze met de invoering van het systeem het onderwijs ‘opschudden’. Vooral de grootste studentenfractie, de Studenten Groepering Leiden, heeft zich daarom in de universiteitsraad van meet af aan een groot pleitbezorger getoond van het ‘studiesysteem met bindend studieadvies’, zoals het officieel heet. ,,Het bindend studieadvies heeft als breekijzer gewerkt om het onderwijs een kwaliteitsimpuls te geven”, aldus een woordvoerder van SGL.

Volgens de wet is een negatief bindend studieadvies voor altijd geldig voor die studie op de betreffende universiteit. Dat is met name vervelend voor de zogenaamde unieke studies. In het hoger beroepsonderwijs is het bindend studieadvies gemeengoed. Maar Leiden wordt de eerste universiteit met een zo’n advies. Het universiteitsbestuur neemt voor lief dat het besluit op korte termijn studenten gaat kosten. Maar, zegt voorzitter drs. L. Vredevoogd van het college van bestuur, ,,op de lange termijn hoop ik dat studenten zullen kiezen voor de kwaliteit van de opleiding”.

In Delft heeft het huidige college van bestuur regelmatig laten blijken ook voor de invoering van een bindend studieadvies te zijn; de universiteitsraad heeft dit echter bij herhaling afgewezen.
(HOP/R.A.)

De Leidse universiteit voert komend studiejaar als eerste universiteit het bindend studieadvies in. Het besluit maakt deel uit van een plan om het het propedeuse-onderwijs fors te verbeteren, onder andere via mentorgroepen en toetsen.

De Leidse universiteitsraad stemde afgelopen maandag in met het plan. Studenten die zich volgend studiejaar inschrijven aan de universiteit lopen nu het risico aan het eind van het studiejaar een negatief bindend advies te krijgen. Ze mogen hun studie dan niet in Leiden vervolgen.

Als norm hanteert de universiteit voorlopig 21 studiepunten: wie minder haalt, krijgt een negatief advies. In januari 1998 wordt bekeken of een verhoging naar 28 studiepunten mogelijk is. Als er ‘gegronde’ redenen zijn om aan te nemen dat een trage student zijn studie toch op tijd zal afronden, kan een negatief advies worden herroepen.

De invoering van het bindend studieadvies gaat gepaard met een intensivering van de begeleiding. Zo beginnen alle Leidse studenten hun studie voortaan met een kennismakingsgesprek. Ze treden toe tot een mentorgroep met docenten en studenten. Tweemaal ontvangen ze een voortgangsadvies. Ook wordt het onderwijsprogramma aangepast: er komt in alle opleidingen een eerste toets in het najaar en de tentamenperiodes worden gespreid.

De universiteit wil met het bindende advies de kwaliteit van haar studentenpopulatie vergroten en studenten die een verkeerde keuze hebben gemaakt daar sneller op wijzen. Daarnaast wil ze met de invoering van het systeem het onderwijs ‘opschudden’. Vooral de grootste studentenfractie, de Studenten Groepering Leiden, heeft zich daarom in de universiteitsraad van meet af aan een groot pleitbezorger getoond van het ‘studiesysteem met bindend studieadvies’, zoals het officieel heet. ,,Het bindend studieadvies heeft als breekijzer gewerkt om het onderwijs een kwaliteitsimpuls te geven”, aldus een woordvoerder van SGL.

Volgens de wet is een negatief bindend studieadvies voor altijd geldig voor die studie op de betreffende universiteit. Dat is met name vervelend voor de zogenaamde unieke studies. In het hoger beroepsonderwijs is het bindend studieadvies gemeengoed. Maar Leiden wordt de eerste universiteit met een zo’n advies. Het universiteitsbestuur neemt voor lief dat het besluit op korte termijn studenten gaat kosten. Maar, zegt voorzitter drs. L. Vredevoogd van het college van bestuur, ,,op de lange termijn hoop ik dat studenten zullen kiezen voor de kwaliteit van de opleiding”.

In Delft heeft het huidige college van bestuur regelmatig laten blijken ook voor de invoering van een bindend studieadvies te zijn; de universiteitsraad heeft dit echter bij herhaling afgewezen.
(HOP/R.A.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.