Education

Learning Centre: studieplek en huiskamer

De TU trekt 11,5 miljoen euro uit voor een Learning Centre. Het gaat om een nieuw gebouw tussen 3ME, IO en TBM en herinrichting van de bibliotheek.

Het Learning Centre krijgt team- en studieplekken voor studenten, experimenteerruimten voor docenten, projectruimten en onderwijszalen, voorzien van de modernste ict- en communicatievoorzieningen. Bovendien wordt het een ontmoetingsruimte met een café en tentoonstellingsruimte.

In het nieuwe gebouw, waarvoor 10,6 miljoen euro wordt uitgetrokken, komt 4400 vierkante meter aan extra ruimte. Dit dekt, in combinatie met een herinrichting van de bibliotheek, nog niet de totale vraag van 7500 vierkante meter. Voor meer nieuwbouw is geen geld.

Het Learning Centre moet een oplossing bieden voor de groeiende vraag naar onderwijsruimte en werkplekken. Dat komt door de toename van het aantal studenten en een groeiend aantal opleidingen en minors. Een deel van de huidige onderwijszalen is hiervoor ongeschikt.

Vooral Industrieel Ontwerpen (IO) en 3ME hebben behoefte aan meer onderwijszalen en werkplekken voor studenten. IO begint een collegejaar vaak met een groep van bijvoorbeeld tweehonderd studenten, die later in kleine groepjes met elkaar werken. Techniek, Bestuur en Management (TBM) zit juist weer te springen om extra kantoorruimtes.

Een andere aanleiding voor de bouw van het Learning Centre is de veranderende instroom van studenten. Zo komen er meer internationale en hbo-studenten en vraagt het bachelor-mastersysteem om een flexibeler en minder facultair gebonden indeling van ruimte.

Onderwijs dat wordt verzorgd in samenwerking met andere instellingen, vereist ook andere ruimtes. Als studenten immers drie maanden in Delft zijn en drie maanden in het buitenland is deels onderwijs op afstand nodig. De zalen dienen hiervoor de juiste technologische mogelijkheden te bieden.

De roep om extra ruimte wordt dan ook mede veroorzaakt doordat de manier waarop onderwijs wordt gegeven sterk verandert. Zowel inhoudelijk als wat betreft vorm. Ict is steeds belangrijker. Er komen faciliteiten voor videoconferencing, podcast, smartboards (digitale schoolborden) en streaming video (voor het opnemen van colleges).

Voor hulp bij dit soort toepassingen wordt momenteel een ‘e-learning support unit’ opgericht. Dat is een team dat docenten gaat helpen bij het experimenteren met en toepassen van technologische mogelijkheden.

Ook komen er specifieke voorzieningen voor studenten met een functiebeperking. Gedacht wordt aan grote beeldschermen voor slechtzienden en een goede toegankelijkheid van het gebouw.

Het is niet de bedoeling dat in het pand alleen maar onderwijs wordt gegeven. Het moet nadrukkelijk ook een plek zijn waar mensen elkaar ontmoeten en in een café kunnen lunchen. Een plek ook waar de universiteit met een tentoonstellingsruimte met bijvoorbeeld videowalls laat zien welk onderzoek zij doet en waar zij voor staat.

Met het Learning Centre wil de TU investeren in een meer persoonlijke en sfeervolle universiteit. Uit een onderzoek uit 2006 onder vwo-scholieren bleek dat Delft slecht scoorde op de onderdelen ‘sfeervol’ en ‘persoonlijk’.

Het Learning Centre moet dan ook meer levendigheid op de campus brengen met langere openingstijden ’s avonds en in het weekend. Vooral voor buitenlandse studenten die hun sociale leven niet zozeer in de binnenstad zoeken.

Behalve de nieuwbouw wordt ook de bibliotheek onderdeel van het Learning Centre. De TU trekt 0,9 miljoen euro uit voor herinrichting. Die is nu immers maar elf weken per jaar drukbezet, met name in de tentamentijd. Meer werkplekken voor studenten en deels ook onderwijszalen kunnen die onderbezetting oplossen. De eerste plannen daarvoor zijn al ontwikkeld na een rondgang door de bibliotheek met architect Francine Houben.

Ook wordt nagedacht over een koppeling van de bibliotheek met de aula. De bibliotheek zou in ieder geval moeten veranderen van een oase van rust en stilte in een levendiger ontmoetingsplek waar mensen kunnen afspreken met een hapje en drankje.

De bibliotheek moet kortom een huiskamer en studieplek worden die zeven dagen per week open is. Niet alleen voor TU-studenten, maar wellicht ook voor hbo’ers en vwo’ers. Het moet volgens de TU een open en toegankelijk gebouw worden met een brede aantrekkingskracht. Nog dit jaar krijgt de bibliotheek nieuwe werkplekken en faciliteiten.

Momenteel werkt de TU aan een programma van eisen voor het gehele Learning Centre. Daarvoor moet er op 1 februari een projectorganisatie gereed zijn. Daarbij telt de inbreng van docenten en studenten als gebruikers mee. Ook wordt facultaire expertise bij de ontwikkeling van de nieuwbouw meegenomen. Te denken valt aan Bouwkunde voor de uitstraling van het pand en EWI voor de ict-voorzieningen.

Het programma van eisen moet in juni klaar zijn. Daarna volgt de ontwerpfase en in 2010 moet het gebouw er staan.

Het Learning Centre krijgt team- en studieplekken voor studenten, experimenteerruimten voor docenten, projectruimten en onderwijszalen, voorzien van de modernste ict- en communicatievoorzieningen. Bovendien wordt het een ontmoetingsruimte met een café en tentoonstellingsruimte.

In het nieuwe gebouw, waarvoor 10,6 miljoen euro wordt uitgetrokken, komt 4400 vierkante meter aan extra ruimte. Dit dekt, in combinatie met een herinrichting van de bibliotheek, nog niet de totale vraag van 7500 vierkante meter. Voor meer nieuwbouw is geen geld.

Het Learning Centre moet een oplossing bieden voor de groeiende vraag naar onderwijsruimte en werkplekken. Dat komt door de toename van het aantal studenten en een groeiend aantal opleidingen en minors. Een deel van de huidige onderwijszalen is hiervoor ongeschikt.

Vooral Industrieel Ontwerpen (IO) en 3ME hebben behoefte aan meer onderwijszalen en werkplekken voor studenten. IO begint een collegejaar vaak met een groep van bijvoorbeeld tweehonderd studenten, die later in kleine groepjes met elkaar werken. Techniek, Bestuur en Management (TBM) zit juist weer te springen om extra kantoorruimtes.

Een andere aanleiding voor de bouw van het Learning Centre is de veranderende instroom van studenten. Zo komen er meer internationale en hbo-studenten en vraagt het bachelor-mastersysteem om een flexibeler en minder facultair gebonden indeling van ruimte.

Onderwijs dat wordt verzorgd in samenwerking met andere instellingen, vereist ook andere ruimtes. Als studenten immers drie maanden in Delft zijn en drie maanden in het buitenland is deels onderwijs op afstand nodig. De zalen dienen hiervoor de juiste technologische mogelijkheden te bieden.

De roep om extra ruimte wordt dan ook mede veroorzaakt doordat de manier waarop onderwijs wordt gegeven sterk verandert. Zowel inhoudelijk als wat betreft vorm. Ict is steeds belangrijker. Er komen faciliteiten voor videoconferencing, podcast, smartboards (digitale schoolborden) en streaming video (voor het opnemen van colleges).

Voor hulp bij dit soort toepassingen wordt momenteel een ‘e-learning support unit’ opgericht. Dat is een team dat docenten gaat helpen bij het experimenteren met en toepassen van technologische mogelijkheden.

Ook komen er specifieke voorzieningen voor studenten met een functiebeperking. Gedacht wordt aan grote beeldschermen voor slechtzienden en een goede toegankelijkheid van het gebouw.

Het is niet de bedoeling dat in het pand alleen maar onderwijs wordt gegeven. Het moet nadrukkelijk ook een plek zijn waar mensen elkaar ontmoeten en in een café kunnen lunchen. Een plek ook waar de universiteit met een tentoonstellingsruimte met bijvoorbeeld videowalls laat zien welk onderzoek zij doet en waar zij voor staat.

Met het Learning Centre wil de TU investeren in een meer persoonlijke en sfeervolle universiteit. Uit een onderzoek uit 2006 onder vwo-scholieren bleek dat Delft slecht scoorde op de onderdelen ‘sfeervol’ en ‘persoonlijk’.

Het Learning Centre moet dan ook meer levendigheid op de campus brengen met langere openingstijden ’s avonds en in het weekend. Vooral voor buitenlandse studenten die hun sociale leven niet zozeer in de binnenstad zoeken.

Behalve de nieuwbouw wordt ook de bibliotheek onderdeel van het Learning Centre. De TU trekt 0,9 miljoen euro uit voor herinrichting. Die is nu immers maar elf weken per jaar drukbezet, met name in de tentamentijd. Meer werkplekken voor studenten en deels ook onderwijszalen kunnen die onderbezetting oplossen. De eerste plannen daarvoor zijn al ontwikkeld na een rondgang door de bibliotheek met architect Francine Houben.

Ook wordt nagedacht over een koppeling van de bibliotheek met de aula. De bibliotheek zou in ieder geval moeten veranderen van een oase van rust en stilte in een levendiger ontmoetingsplek waar mensen kunnen afspreken met een hapje en drankje.

De bibliotheek moet kortom een huiskamer en studieplek worden die zeven dagen per week open is. Niet alleen voor TU-studenten, maar wellicht ook voor hbo’ers en vwo’ers. Het moet volgens de TU een open en toegankelijk gebouw worden met een brede aantrekkingskracht. Nog dit jaar krijgt de bibliotheek nieuwe werkplekken en faciliteiten.

Momenteel werkt de TU aan een programma van eisen voor het gehele Learning Centre. Daarvoor moet er op 1 februari een projectorganisatie gereed zijn. Daarbij telt de inbreng van docenten en studenten als gebruikers mee. Ook wordt facultaire expertise bij de ontwikkeling van de nieuwbouw meegenomen. Te denken valt aan Bouwkunde voor de uitstraling van het pand en EWI voor de ict-voorzieningen.

Het programma van eisen moet in juni klaar zijn. Daarna volgt de ontwerpfase en in 2010 moet het gebouw er staan.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.