Education

Laga wacht ‘lange juridische strijd’

Omwonenden van Laga zijn ‘uiterst teleurgesteld’ over de gesprekken die ze met de roeivereniging hebben gevoerd over de nieuwbouwplannen. Laga heeft de plannen deels aangepast om de omwonenden tegemoet te komen, maar de laatste vinden dat er ‘geen belangwekkende aanpassing is gedaan’.

Laga kwam vier jaar geleden met het plan voor nieuwbouw naast het huidige onderkomen aan de Schie. Het ontwerp leidde meteen tot onrust onder omwonenden. Ze vonden de nieuwbouw onder meer te groot en niet passend in de omgeving. Er waren voorlichtingsbijeenkomsten en bewonersverenigingen spraken in bij de gemeenteraad. Maar pas begin dit jaar gingen beide partijen echt met elkaar om tafel om tot een oplossing te komen.

Na vier bijeenkomsten, de laatste was op 12 april, concluderen de bewonersvereniginge (hieronder een overzicht) dat de gesprekken niet hebben geholpen. Ze zijn ‘uiterst teleurgesteld’, schrijven ze op 14 april in een brief aan de gemeenteraad. Ze noemen Laga star. “De vergadering bood Laga steun aan, zoals het voorstel van enkele architectuurdocenten uit de diverse delegaties om een workshop te faciliteren voor bouwkundestudenten voor alternatieve ontwerpen. Zo’n blikverruiming ziet Laga kennelijk niet zitten.”

De omwonenden blijven bij hun punt dat de sterk gegroeide roeivereniging niet past op de huidige locatie. Nu al ervaren zij overlast van luidruchtige studenten en geparkeerde fietsen. Daarnaast vrezen zij voor het groen en de monumentale bomen in de buurt als Laga maar blijft groeien. En als de vereniging dan geen alternatieve locatie kan vinden, wat zij betwijfelen, dan moet de nieuwbouw toch echt lager. Zij stellen al jaren voor dat Laga de nieuwbouw onderkeldert, zodat er geen verdieping meer op hoeft en er één bouwlaag boven de grond overblijft.

De roeivereniging schreef vorige week ook een brief aan de gemeenteraad. Daarin noemt Laga de gesprekken met de bewonersverenigingen ‘openhartig en confronterend’. “Ze hebben geleid tot een aanpassing van onze plannen.” Het gaat om ‘esthetische aanpassingen’, zoals Laga-commissaris Bram Dorsman het noemt: de nieuwbouw blijft even groot, maar wordt deels opgetrokken uit steen in plaats van glas. “Dit is nog niet ons definitieve ontwerp, maar een praatplaatje. We streven ernaar onze plannen aan het begin van de zomer in te dienen.” Eerst is er echter nog een inloopavond voor de buurt, op vrijdag 22 april. “Het zou mooi zijn als daar meer verbeteringen uitkomen”, zegt Dorsman.

Valt er wat Laga betreft dan nog veel te veranderen aan het ontwerp? Dorsman: “Star zijn we niet. We hebben immers al aanpassingen gedaan. Esthetisch kunnen we nog verder schuiven, maar het programma van eisen is voor ons wel van groot belang. We hebben nieuwbouw van deze grootte nodig. In 2013 hebben we het ontwerp al deels verlaagd. Meer gaan we daaraan niet doen.” Wel zegt Dorsman dat zijn vereniging niet van plan is om nog veel in ledenaantal te groeien. “Dat aantal stagneert zelfs al een paar jaar, doordat we jaarlijks maximaal 250 nieuwe leden aannemen en er veel doorstroming is. De nieuwbouw is daar ook niet voor. Die is nodig omdat we nu al te krap zitten.” Ook wijst de Laga-commissaris erop dat zijn club bezig is met alternatieven voor het parkeren van fietsen en auto’s en het in- en uitladen van de bootwagen.

De bewonersverenigingen vragen de gemeenteraad nu desondanks ‘de plannen voor nieuwbouw, verbouw en aanpassing van het gebruik van Laga’s locatie Nieuwelaan niet toe te staan buiten de grenzen van het vigerende bestemmingsplan’. En mocht het komen tot een wijziging van het bestemmingsplan, dan willen de omwonenden dat de gemeenteraad erop toeziet dat ‘een volledige separate procedure wordt doorlopen’. Ze schrijven: “Jammer, maar nu blijkt dat overleg met Laga geen resultaat oplevert zal het een lange juridische strijd gaan worden en dat was nu juist iets wat wij met alle partijen hadden willen voorkomen.”

Dorsman wil nog niet zo ver op de zaken vooruit lopen. “Wat ons betreft is het nog te vroeg om te concluderen dat de gesprekken zijn mislukt. Er komt nog een buurtbijeenkomst en ik weet nog niet eens hoe ons definitieve ontwerp eruit gaat zien.”

Het onderwerp staat dinsdag 19 april op de agenda van de raadscommissie ruimte en verkeer.

De bewonersverenigingen zijn:
Belangenvereniging Zuidpoort, Delfia Batavorum, Bewoners Museumhof V, Belangenvereniging Botaniestraat/Kanaalweg, Bewoners Museumhof IV

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.