Education

‘Laatste demonstratie’ tegen langstudeerboete

‘Studenten in actie’ roept iedereen op om 29 maart naar Den Haag te komen en ‘voor de laatste keer’ te demonstreren tegen de langstudeerboete die staatssecretaris Zijlstra wil invoeren.


De groep studenten ‘die zich zorgen maakt over het hoger onderwijs’ verwacht dat de Tweede Kamer op 29 maart de knoop doorhakt over de langstudeerregeling. De studenten vinden dat de kabinetsplannen “onmiddellijk van tafel” moeten. Ze verzetten zich tegen de collegegeldverhoging met drieduizend euro voor langstudeerders en de bezuinigingen op de instellingen.


De actie wordt gesteund door onder meer de LSVb en FNV Jong. ISO-voorzitter Guy Hendricks was nog niet op de hoogte, maar is het met de boodschap eens. “Als het een breed gedragen initiatief is, doen wij natuurlijk ook mee.” Volgens Sander Breur van de LSVb is de actiegroep zich nog aan het oprichten, maar is het inderdaad de bedoeling om nogmaals met alle tegenstanders van de wetswijziging te protesteren.  

De positie van medewerkers aan de TU Delft die alleen onderzoek doen, of alleen onderwijs geven kwam ter sprake tijdens een overleg over de ‘Human Resources Strategie TU Delft, 2010-2014’. Het college van bestuur (cvb) wilde over dat stuk een mening horen van de ondernemingsraad (or), maar die vond het stuk op verschillende punten te vaag en onthield zich van een oordeel.
Zo vroeg de or zich af of de visie die in het stuk naar voren komt, niet eerst concreet moet worden vertaald naar de werkvloer op de faculteiten en binnen de diensten. Het stuk is geschreven door de afdeling personeel en organisatie (P&O), maar de or vindt dat de rol van die afdeling zelf onvoldoende duidelijk wordt.
Verder vindt de or dat het stuk meer zou moeten ingaan op loopbaanmogelijkheden voor ondersteunend personeel (obp). Voor wetenschappelijk personeel (wp) bestaan tenure tracks, waarom bestaat er voor managers niet zo’n vooraf gedefinieerd loopbaanpad, was de vraag.
En de or vroeg zich af waarom er in het stuk inhoudelijk niets staat over medewerkers die in de praktijk alleen onderzoeker of alleen docent zijn. Het stuk gaat alleen in op vier ‘wetenschappelijke kernfuncties’, te weten universitair docent, universitair hoofddocent, Antoni van Leeuwenhoek-hoogleraar en hoogleraar.
Het college van bestuur benadrukte dat de ‘Human Resources Strategie’ een overzicht moet geven van wat de TU wil met de mensen die er werken. Daarbij geldt het credo ‘kwaliteit vóór alles’. De nota moet volgens collegevoorzitter Van den Berg niet alles concreet willen aangeven, ‘dan wordt het een heel ingewikkelde bijbel’. Hij gaf toe dat de balans tussen obp en wp beter kan en hij zei dat de TU ‘niet een heel apart docentencorps wil hebben’. “Je ziet veel mensen die vooral onderwijs geven. Maar ik wil geen beeld oproepen dat deze mensen een ongewenste categorie zijn.”
De or denkt dat mensen dat wel zo zullen voelen als ze zien dat hun werk niet tot de kernfuncties behoort. De raad vreest zelfs dat medewerkers zich ‘geschoffeerd’ zullen voelen. Volgens rector magnificus Karel Luyben hoeft dat zeker niet. “We zullen iedereen met respect behandelen.”
Luyben: “Behalve mensen die onderzoek en onderwijs doen, zijn er medewerkers die in één van die twee gebieden zijn beland. Dat kan en moet soms zelfs. Denk aan wiskunde, we hebben hele goede wiskundedocenten die geen onderzoek doen. Prima, maar als ze met pensioen gaan, dan willen we hun functie een andere invulling geven. Ik ben er geen voorstander van om mensen in te huren die puur aan onderwijs of puur aan onderzoek doen.”
Op 27 april wil het college van bestuur dat er een voorgenomen besluit ligt over de HR-strategie, aldus Van den Berg. Daarna mag de or zich er opnieuw over buigen.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.